Solidarność Podbeskidzie Protest oświatowej “Solidarności”

Protest oświatowej “Solidarności”

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” podjęła decyzje o zaostrzeniu protestu w związku z brakiem reakcji Rządu RP na postulaty NSZZ “Solidarność”. We wtorek,28 kwietnia br odbędzie się manifestacja pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Wśród demonstrantów nie zabraknie reprezentantów oświatowej “Solidarności” z Podbeskidzia.

Przypominamy, że oświatowa “Solidarność” domaga się 9-procentowej waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników oświaty, zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień nauczycieli, poprawy warunków pracy oraz przywrócenia wcześniejszych emerytur dla nauczycieli. Fiasko rozmów z MEN w sprawie tych postulatów spowodowała, że Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” zaostrzyła formy protestu, podejmując uchwałę o organizacji manifestacji pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów 28 kwietnia br. i apelując do członków NSZZ “Solidarność” o aktywny udział we wszystkich akcjach protestacyjnych organizowanych przez Związek. – Wspieramy ogólnopolskie postulaty oświatowe i dlatego weźmiemy aktywny udział w warszawskiej manifestacji. Już teraz mamy ponad pięćdziesiąt zgłoszeń, ale wciąż przyjmujemy zapisy chętnych na wyjazd. Wiem także, że solidarnościowo w manifestacji wezmą też udział przedstawiciele innych branż z Podbeskidzia – mówi Jadwiga Utecht-Nolbrzak, przewodnicząca podbeskidzkiej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”.

* * *

Oświatowa “Solidarność” stanowczo zaprotestowała wobec kreowania w środkach masowego przekazu fałszywego obrazu polskich nauczycieli przez pokazywanie tylko pojedynczych, patologicznych zachowań. – Takie postawy mają charakter incydentalny. Powinny podlegać kontroli i ocenie właściwych organów, z uwzględnieniem pogłębionej analizy przyczyn, które prowadzą do takich sytuacji. Nie mogą jednak być wykorzystywane do podważania autorytetu nauczycieli i wychowawców, którzy w ogromnej większości swoje zadania wykonują odpowiedzialnie i z dużym poświęceniem. Niestety, o takich postawach nauczycieli i wychowawców media nie informują. Podobnie jak o rzeczywistym czasie pracy, wynagrodzeniach i znaczącym wzroście obowiązków. Takie działania z naszej perspektywy mają na celu tworzenie wrogiej atmosfery w przypadku zamiaru przeprowadzenia akcji protestacyjnej przez nasze środowisko – czytamy w stanowisku, podpisanym przez Ryszarda Proksę, przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”. Podkreśla on, że warunki pracy nauczycieli są tożsame z warunkami uczenia się dla uczniów. Dlatego Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”, reprezentując interesy nauczycieli i pracowników oświaty, protestuje przeciwko pogarszaniu ich warunków pracy i płacy – czyni to także w trosce o uczniów.
– Szkoły, przedszkola, placówki oświatowe do skutecznej i efektywnej realizacji funkcji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych potrzebują atmosfery spokoju i zaufania.
Za jej tworzenie odpowiadają również środki masowego przekazu – podkreśla przewodniczący KSOiW NSZZ “Solidarność”.