Solidarność Podbeskidzie Prawie 230 tysięcy mniej bezrobotnych

Prawie 230 tysięcy mniej bezrobotnych

Prawie 230 tysięcy mniej bezrobotnych

Udostępnij na:

W 2016 roku liczba osób bezrobotnych spadła o 229,7 tys. osób (o 14,7 proc.) – podało Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. W całym 2016 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy prawie 1,5 mln wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.Jak podaje na swojej stronie internetowej MRPiPS, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu grudnia 2016 roku 8,3 proc. i w porównaniu do listopada wzrosła o 0,1 punktu procentowego.
Liczba bezrobotnych w końcu grudnia 2016 wyniosła 1 333,7 tys. osób i w porównaniu do końca listopada 2016 r. wzrosła o 20 tys. osób (o 1,5 proc.).
W pięciu województwach – małopolskim, podlaskim, śląskim, świętokrzyskim i wielkopolskim – stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie z listopada. W pozostałych 11. województwach odnotowano wzrost wskaźnika bezrobocia od 0,1 pkt. proc. do 0.4 pkt. proc. (w woj. kujawsko – pomorskim).
Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w grudniu 2016 roku wyniosła 88,7 tys. Było to o ponad 10,1 tys., czyli o 12,9 proc., więcej niż w grudniu 2015 roku.
Stopa bezrobocia w grudniu 2016 roku (8,3%) była o 0,6 punktu procentowego niższa od przewidywanej.
W opinii resortu, jedną z przyczyn spadku liczby bezrobotnych w 2016 roku w porównaniu do roku ubiegłego był ożywienie gospodarcze. Wpłynęło to na wzrost liczby ofert pracy w skali roku. W całym 2016 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy o 214 tys. więcej niż w roku 2015.  (AG/tysol)

Udostępnij na:

Author: Rzecznik