Solidarność Podbeskidzie Pracodawca Przyjazny Pracownikom z Czechowic-Dziedzic

Pracodawca Przyjazny Pracownikom z Czechowic-Dziedzic

Pracodawca Przyjazny Pracownikom z Czechowic-Dziedzic

We wtorek, 21 marca, w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczania 22 zakładom pracy certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom.

Wśród uhonorowanych firm znalazła się czechowicka spółka Lotos Biopaliwa. Statuetkę i certyfikat z rąk prezydenta Andrzeja Dudy i przewodniczącego komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy odebrał prezes tej spółki, Marek Lesisz. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Lotos Terminale w Czechowicach-Dziedzicach (do której należą też związkowcy ze spółki Lotos Biopaliwa) z przewodniczącym Mirosławem Biernotem, a także szef podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz. Warto dodać, że to właśnie „Solidarność” wystąpiła z wnioskiem o uhonorowanie czechowickiej spółki certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.

pppWyróżnione tym certyfikatem firmy wyróżniają się zawartym układem zbiorowym pracy, zatrudnianiem pracowników na czas nieokreślony, funkcjonowaniem w zakładach rad pracowników, szacunkiem dla praw pracowników i prowadzeniem dialogu społecznego wewnątrz zakładu.

W trakcie uroczystości prezydent Andrzej Duda podkreślił, że warunkami, aby otrzymać wyróżnienie są: przestrzeganie zasad i przepisów prawa pracy przez pracodawcę, przestrzeganie norm bezpieczeństwa i higieny pracy oraz (…) partnerstwo z organizacjami związkowymi. – Te trzy zasadnicze elementy stanowią podbudowę dobrze funkcjonującej społecznej gospodarki rynkowej, tego o czym mowa jest w naszej konstytucji – podkreślił. Prezydent zaznaczył też, że nowoczesny rynek gospodarczy to nie tylko produkcja i dochód, ale przede wszystkim człowiek, pracownik, współpracownik.

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda przypomniał, że to już 9. edycja konkursu. Duda podkreślił, że konkurs jest niezwykły, ponieważ to pracownicy, a nie wyłonione w różny sposób gremia nominują do nagrody. Przewodniczący podziękował tu Komisji Certyfikacyjnej, która weryfikowała nadesłane na konkurs zgłoszenia.

Przewodniczący “S” podkreślił,  że nominowane są zakład pracy, które wypełniają wszystkie postanowienia kodeksu pracy, a także starają się dać pracownikowi więcej niż przewiduje kodeks pracy. Wyróżnione zakłady zapewniają też stabilne zatrudnienie; a w ramach zakładu prowadzony jest dialog między pracownikami i pracodawcami.  Piotr Duda przypomniał,  że pierwsze certyfikaty wręczał prezydent Lech Kaczyński, który objął konkurs patronatem. – To wtedy, w czasie kryzysu gospodarczego, wraz z próbą ograniczenia kosztów za wszelką cenę rodził się prekariat – przypomniał.  – Nasza inicjatywa, którą poparł prezydent wzięła się z przekonania, że trzeba promować pracowników, którzy spełniają standardy zatrudnienia – powiedział. /sis/

Zdjęcia: Marcin Żegliński TS

 

 

 

 

Author: Rzecznik