Solidarność Podbeskidzie Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Tematem przewodnim dzisiejszych obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego była problematyka regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska.

Szczególny nacisk w dyskusji położono na :
1. Kwestie nowelizacji ustawy o odpadach w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym,
2. Zagadnienia systemu zabezpieczenia roszczeń, przy uwzględnieniu rodzaju i skali działalności prowadzonej w instalacjach – realizacja delegacji ustawowej wskazanej w ustawie “Prawo ochrony środowiska”,
3. Możliwości wyłączenia zakładów produkujących materiały wybuchowe spod obowiązku wprowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc składowania odpadów, regulowanego ustawą o odpadach,
4. Kwestie nowelizacji ustawy o odpadach w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

W obradach w Katowicach uczestniczył Marek Bogusz.

 

Author: Sekretariat