Solidarność Podbeskidzie Posiedzenie Prezydium WRDS

Posiedzenie Prezydium WRDS

Posiedzenie Prezydium WRDS

Udostępnij na:

01.06.2016 r. odbyło się w Katowicach posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Obradom przewodniczył przew. WRDS Dominik Kolorz. Tematem posiedzenia była m.in. zasadność i możliwości wykonania remontu linii kolejowej nr 190 (Bielsko-Biała/Cieszyn) wraz z likwidacją ograniczeń stałych oraz przywróceniem na tej linii ruchu pociągów osobowych i towarowych.
W trakcie debaty  głos zabrali: zastępca przew. Regionu Podbeskidzie NSZZ „S” Andrzej Madyda, który w imieniu Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” uzasadnił złożony wniosek, a następnie Starosta Cieszyński Janusz Król,  przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Szymon Oleksiuk oraz inni zaproszeni goście związani z PKP-PLK, Kolejami Śląskimi, PKP Cargo i Urzędem Marszałkowskim.
Uczestnicy dyskusji wyrazili akceptację i gotowość do realizacji wyżej wymienionego projektu.
Elementem, który utrudnia szybkie przeprowadzenie tej inwestycji jest brak środków finansowych.
Wszyscy wspólnie uznali, że należy podjąć intensywne działania „lobbujące” w celu pozyskania  funduszy na realizację w/w projektu komunikacyjnego.

Udostępnij na:

Author: Sekretariat