Solidarność Podbeskidzie Popieramy abp. Marka Jędraszewskiego

Popieramy abp. Marka Jędraszewskiego

Popieramy abp. Marka Jędraszewskiego

Udostępnij na:

– W pełni popieramy Metropolitę Krakowskiego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który jednoznacznie wskazał na zagrożenia, jakie niesie ze sobą obca naszej tożsamości i tradycji ideologia LGTB /…/.  Nie możemy pozwolić, byśmy ze swoimi poglądami oraz przywiązaniem do naszej wiary i tradycji stali się dyskryminowaną mniejszością we własnym kraju – podkreślili związkowcy z Podbeskidzia w stanowisku, przyjętym 26 sierpnia 2019 roku. JedraszewskiPoniżej publikujemy pełny tekst stanowiska Prezydium Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” przyjętego 26 sierpnia 2019 roku.

Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”

z dnia26 sierpnia 2019 roku

w sprawie sytuacji społecznej w Polsce

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w swym działaniu zawsze – od 39 lat – kieruje się wartościami chrześcijańskimi i katolicką nauką społeczną. Nie może nam być obojętna sytuacja w naszej Ojczyźnie, gdzie coraz częściej wyznawane przez nas wartości są wyszydzane, a promowane są zachowania obce naszej wierze i tradycji. Dochodzi do sytuacji, że osoby, które zdecydowanie i otwarcie opowiadają się po stronie wartości chrześcijańskich, są wykpiwane, zastraszane, szykanowane.

W pełni popieramy Metropolitę Krakowskiego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który jednoznacznie wskazał na zagrożenia, jakie niesie ze sobą obca naszej tożsamości i tradycji ideologia LGTB. Szanujemy godność każdego człowieka i jego prawo do własnych wyborów, ale nie możemy milczeć gdy obserwujemy bezwzględną ekspansję obcej nam ideologii przy równoczesnym obrażaniu naszych uczuć i naszej wiary, przy wykpiwaniu instytucji rodziny, przy deprecjonowaniu postaw patriotycznych. Nie możemy pozwolić, byśmy ze swoimi poglądami oraz przywiązaniem do naszej wiary i tradycji stali się dyskryminowaną mniejszością we własnym kraju.

Pragniemy przekazać Księdzu Arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu nasze podziękowanie za mądre, prawdziwe słowa i wyrazić naszą pełną z Nim solidarność. Zapewniamy, że zawsze będziemy się opowiadać po stronie wartości chrześcijańskich i swym codziennym działaniem potwierdzać ten nasz wybór. Zobowiązuje nas do tego nie tylko nasz Statut, ale przede wszystkim nasze sumienie i nasza wiara. Takiej postawy wymaga też od nas nasz Patron – Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko!

Blisko ćwierć wieku temu na naszej, beskidzkiej ziemi Ojciec Święty wołał, że Polsce nade wszystko potrzeba dziś ludzi sumienia, ludzi wiernych drogowskazowi, jakim jest Chrystusowy krzyż. Słowa te są nadal aktualnie, może nawet bardziej niż w 1995 roku.

Prezydium

Zarządu Regionu Podbeskidzie

NSZZ „Solidarność”

Bielsko-Biała, 26 sierpnia 2019 roku

Wersję powyższego stanowiska w PDF znajdziesz TUTAJ

Udostępnij na:

Author: Rzecznik