Solidarność Podbeskidzie Podsumowanie konkursu „Najaktywniejszy SIP” na Śląsku!

Podsumowanie konkursu „Najaktywniejszy SIP” na Śląsku!

Podsumowanie konkursu „Najaktywniejszy SIP” na Śląsku!

Udostępnij na:
W dniu 16 grudnia 2020 roku w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach odbyło się wręczenie nagród w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor pracy” – edycja 2020.

 
W tym roku, ze względu na trudną sytuację epidemiczną w kraju i ograniczenia z tym związane, Główny Inspektor Pracy nie mógł osobiście złożyć gratulacji i podziękowań Laureatom na Zamku Królewskim w Warszawie, jak to odbywało się w poprzednich latach. Jednak, w celu okazania najwyższego uznania w budowanie powszechnej kultury bezpieczeństwa w kraju, nagrody honorowe, w imieniu Głównego Inspektora Pracy Andrzeja Kwalińskiego dla Społecznych Inspektorów Pracy z terenu województwa śląskiego wręczył p.o. Okręgowego Inspektora Pracy Piotr Kalbron. Uwzględniając reżim sanitarny, uroczystość rozdania nagród miała charakter indywidualnych spotkań z poszczególnymi Laureatami.
W 2020 roku w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” z terenu działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach nagrodę główną otrzymał Kazimierz Walusiak – wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy w firmie Nemak Poland Sp. z o.o. w Bielsku-Białej. Ponadto wyróżnienia w konkursie otrzymali: Zbigniew Judasz – oddziałowy Społeczny Inspektor Pracy z Tauron Ciepło Sp. z o.o. Katowicach oraz Marian Kaim – zakładowy Społeczny Inspektor Pracy z Opel Manufacturing Poland Sp.
z o.o. w Gliwicach.
Nagrody i wyróżnienia Społecznym Inspektorom Pracy zostały przyznane, za podejmowaną działalność i zaangażowanie, które wpływają na zapewnienie przez zakłady pracy odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

 

Udostępnij na:

Author: Sekretariat