Solidarność Podbeskidzie Po posiedzeniu ZR

Po posiedzeniu ZR

Po posiedzeniu ZR

Spotkanie z parlamentarzystami, omówienie stanowiska Związku wobec rządowych planów zmian w ustawach, prezentacja harmonogramu działań prorozwojowych, dyskusja na temat sytuacji w zakładach pracy Podbeskidzia – to główne punkty pierwszego w 2016 roku posiedzenia Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”.

Dobrą tradycją stały się już cykliczne spotkania podbeskidzkich parlamentarzystów z członkami Zarządu regionu. W poprzednich kadencjach uczestniczył w nich regularnie poseł Stanisław Szwed, w tej dołączył do niego senator Andrzej Kamiński. Obaj parlamentarzyści uczestniczyli w początkowej części ostatniego zebrania ZR. Omówili prace sejmu i senatu, a Stanisław Szwed – jako wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej – także ostatnie działania i zamierzenia swego resortu. Z kolei związkowcy mogli powiedzieć o swoich oczekiwaniach i obawach. Te ostatnie zostały sformułowane w ostatnich dokumentach Prezydium Komisji Krajowej (patrz – informacje tutaj »).

W części roboczej obrad członkowie ZR wstępnie omówili wykonanie budżetu za 2015 rok – ten temat, a także przyjęcie budżetu na rok bieżący będzie szczegółowo omawiany na kolejnym posiedzeniu ZR.

Przyjęty został harmonogram tegorocznych imprez sportowo-rekreacyjnych, które będą organizowane na Podbeskidziu w bieżącym roku (patrz – informacja tutaj »), a także innych prorozwojowych działań Związku. Przedstawiona też została kwestia kontynuacji udziału Podbeskidzia w straży honorowej u grobu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu (osoby chętne do uczestnictwa w tej inicjatywie mogą się zgłaszać do wiceprzewodniczącego ZR Andrzeja Madydy).

 

Author: Sekretariat