Solidarność Podbeskidzie Po posiedzeniu Komisji Krajowej

Po posiedzeniu Komisji Krajowej

Po posiedzeniu Komisji Krajowej

Udostępnij na:

W trakcie zorganizowanego 22 czerwca 2021 r. w Spale posiedzenia Komisji Krajowej, które odbyło się pierwszy raz od sierpnia 2020 w formie stacjonarnej członkowie Komisji Krajowej m.in. przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu Komisji Krajowej za rok 2020 oraz preliminarz budżetu na rok 2021.

Komisja Krajowa zagłosowała również za zmianami uchwał, które ułatwią jej pracę gdyby w przyszłości powtórzyła się sytuacja pandemiczna. Zmiany zezwalają na wykorzystywanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przyjęto również regulamin tego typu głosowań. 

W dalszej części posiedzenia Jarosław Grzesik, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność podsumował niedawną akcję protestacyjną w Warszawie w obronie polskiej energetyki.

– Akcję można uznać za nasz sukces, chociaż niektóre media postanowiły ją przemilczeć, nie po raz pierwszy zresztą – zaznaczył Jarosław Grzesik. To oczywiście nie koniec działań „Solidarności” w temacie ratowania polskiej energetyki. 

W ostatnich tygodniach kluczowym tematem dla Związku są emerytury stażowe. Przypominamy, że w piątek 18 czerwca Piotr Duda złożył u Marszałek Sejmu Elżbiety Witek projekt ustawy dotyczący emerytur stażowych i wkrótce można spodziewać się rozpoczęcia kampanii społecznej w tym temacie. Komisja Krajowa zagłosowała za uruchomieniem środków z Krajowego Funduszu Strajkowego na wsparcie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Emerytura za staż”. „Solidarność” liczy na skuteczność nadchodzącej kampanii.

– Wiemy, że Pan Prezydent powołał radę ds. społecznych, teraz powołano podradę. W tej radzie są jednak same osoby, które są przeciwko emeryturom stażowym. Niech nasz projekt zostanie zderzony z projektem prezydenckim. Wiemy, że w rządzie jest opór, emerytury stażowe nie znalazły się w „Polskim Ładzie”, ale czekać już nie możemy. Na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego wyraziłem się jasno, Pan Premier powiedział, że nie jest przeciw, ale trzeba znaleźć pieniądze. Powiedziałem, że pieniędzy jest dużo, zresztą nikt nie robi łaski stażowcom, oni wypracowali sobie te pieniądze. Część posłów Zjednoczonej Prawicy deklaruje, że popiera ten postulat. Odpowiadam im – nie wspierajcie nas tylko telefonicznie, ale także oficjalnie. Zegar bije, wybory parlamentarne zbliżają się, będziemy podsumowywać naszych parlamentarzystów, również przez pryzmat naszego projektu – zaznaczył Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej. 

W trakcie referowania informacji z pracy Prezydium Komisji Krajowej i zespołów Komisji Krajowej nie mogło zabraknąć dyskusji na temat pensji minimalnej. Przypominamy, że Rada Ministrów przyjęła propozycję dotyczącą minimalnego wynagrodzenia od 2022 roku. Płaca minimalna według rządu miałaby wynosić 3 tys. zł, czyli 200 zł więcej niż obecnie. „Solidarność” wkrótce przedstawi swoje stanowisko w tej sprawie. 

Omówiono również sytuację z ostatniej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES), podczas któej Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias oraz Sławomir Broniarz przewodniczący należącego do OPZZ Związku Nauczycielstwa Polskiego wspólnie z pracodawcami z Lewiatana wnieśli poprawki ograniczające stosowanie układów zbiorowych pracy przy rozstrzyganiu przetargów publicznych. – To dla nas niezrozumiałe – ocenił Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej. 

Przewodniczący KK przekazał także informacje o I Walnym Zebraniu Delegatów Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej NSZZ “Solidarność”. Przypominamy, że 56 głosami na 57 kart do głosowania przewodniczącym został wybrany Andrzej Kołodziejski. – To dobrze, że wreszcie  pracownicy Służby Więziennej mogą się zrzeszać, to dla nas najważniejsze – podsumował Piotr Duda. 

Nie mogło zabraknąć również dyskusji o psującym się dialogu społecznym, co w ocenie Piotra Dudy jest efektem oddania resortu pracy w ręce liberała Jarosława Gowina, a także kwestii nielegalnego wykorzystywania znaku „Solidarności”, czego przykładem było niedawne odsłonięcie pomnika w Warszawie oraz łamania ustawy o wolnych niedzielach. Przedstawiono również informacje z Rady Dialogu Społecznego. 

W ramach punktu dot. informacji z prac Rady Dialogu Społecznego przedstawiono uchwały podjęte przez stronę społeczną Rady Dialogu Społecznego oraz zagadnienia rozpatrywane w ramach prac Rady. /tysol.pl/

 

Udostępnij na:

Author: Rzecznik