Solidarność Podbeskidzie Pikieta służb mundurowych

Pikieta służb mundurowych

Pikieta służb mundurowych

Udostępnij na:

W czwartek 23 lipca br. w Warszawie odbyła się pikieta funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych. Kilka tysięcy związkowców domagało się m.in. podwyżek i waloryzacji płac oraz nowej ustawy modernizacyjnej.

W zorganizowanej przez NSZZ Policjantów pikiecie uczestniczyli przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej oraz Służby Celnej z różnych central związkowych. Wśród demonstrantów byli też reprezentanci podbeskidzkiej „Solidarności” – jedenastu związkowców z Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Suchej beskidzkiej.

Pikietujący pojawili się przed Kancelarią Premiera, aby wyrazić swoje oburzenie i dezaprobatę wobec polityki rządu prowadzonej w stosunku do służb mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju i obywateli. Polityki, która w ich ocenie przyczyniła się do wprowadzenia wielu niekorzystnych zmian oraz osłabienia struktur służb mundurowych. Do wyjścia na ulicę związkowców zmusił również brak prawdziwego i uczciwego dialogu ze stroną społeczną.

Demonstranci przynieśli ze sobą flagi swoich central związkowych i trąbki. Skandowano: „Złodzieje, złodzieje”, „Nie róbcie z nas żebraków”, „Gdzie jest premier”, „Rząd rozłożył służby mundurowe na łopatki”. Zgodnie z ostatnim hasłem protestujący siadali i kładli się na ulicy. Odczytano rotę ślubowania, składanego przez funkcjonariuszy nowo przyjmowanych do służby. Protestujący trzymali rozwinięte klepsydry z nazwiskami funkcjonariuszy, którzy wypełniając słowa przysięgi polegli na służbie i odeszli na wieczną wartę. Ich pamięć uczczono minutą ciszy.

Delegacja związkowców złożyła w kancelarii premiera petycję, w której Komitet Protestacyjny Służb Mundurowych domaga się m. in.:

– spełnienia deklaracji złożonych przez premiera Donalda Tuska wygłoszonych w expose w 2011 r. dotyczących wprowadzenia podwyżek dla służb mundurowych jeszcze w obecnej kadencji rządu i parlamentu tzn. w terminie do końca września 2015 r.;

– zrekompensowania kosztów inflacji za lata 2009 – 2015;

– stałej corocznej waloryzacji płac funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych od roku 2016;

– uchwalenia nowej ustawy modernizacyjnej na lata 2016-2019.

Jak wielokrotnie podkreślali protestujący, funkcjonariusze i pracownicy służb mundurowych każdego dnia służą i pracują na rzecz Państwa Polskiego, wykonując obowiązki z narażeniem zdrowia a nawet życia. Oczekując na realizację obietnic, stabilizację i zapewnienie godnej egzystencji, w obecnej kadencji rządu doczekali się odbioru kolejnych uprawnień socjalnych.

www.solidarnosc.org.pl/mazowsze

Udostępnij na:

Author: admin