Solidarność Podbeskidzie Osiem obszarów negocjacji Rząd – Solidarność

Osiem obszarów negocjacji Rząd – Solidarność

Osiem obszarów negocjacji Rząd – Solidarność

Udostępnij na:

Ruszyły prace nad powołaniem roboczego Zespołu do spraw wypracowania porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”. W środę 23 listopada 2022 r. na zaproszenie szefa Kancelarii Premiera Marka Kuchcińskiego odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne. Zgodnie z ustaleniem po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim, które miało miejsce 17 listopada br. po odwołanej manifestacji „Marsz Godności”, zespół taki ma ukonstytuować się do końca listopada.

Grupą negocjacyjną z ramienia Związku pokieruje Henryk Nakonieczny, członek Prezydium KK, odpowiedzialny za dialog społeczny i działy merytoryczne KK. Na czele strony rządowej stanie minister Marek Kuchciński, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z ustaleniami rozmowy będą toczyły się w ośmiu następujących obszarach:

  1. Wsparcia przedsiębiorstw energochłonnych w związku z wysoką dynamiką cen nośników energii i gazu.
  2. Zmian w systemie polityki energetycznej Polski.
  3. Wzrostu wynagrodzeń dla zatrudnionych w sferze finansów publicznych w 2023 roku oraz zmian systemowych w kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej z uwzględnieniem oświaty.
  4. Odmrożenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
  5. Wyłączenia dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych lub niebezpiecznych z płacy minimalnej.
  6. Zmian systemowych w funkcjonowaniu oraz finansowaniu Domów Pomocy Społecznej.
  7. Ochrony pracowników podlegających szczególnej ochronie, w tym działaczy związkowych.
  8. Zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – emerytury stażowe oraz uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.

Pełen skład osobowy zespołu roboczego zostanie podany w późniejszym terminie. Przewiduje się również powołanie podzespołów problemowych. Zadaniem zespołu jest wypracowywanie porozumienia pomiędzy Związkiem i Rządem RP. (ml/tysol.pl)

Udostępnij na:

Author: Rzecznik