Solidarność Podbeskidzie Nowy układ zbiorowy w spółce Tauron Dystrybucja

Nowy układ zbiorowy w spółce Tauron Dystrybucja

Nowy układ zbiorowy w spółce Tauron Dystrybucja

Udostępnij na:

Zachowanie nagród jubileuszowych i wyższe niż kodeksowe odprawy emerytalne – m.in. takie uprawnienia gwarantuje pracownikom spółki Tauron Dystrybucja nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Dokument wejdzie w życie 1 stycznia 2017 roku i obowiązywać będzie w trzech podmiotach Tauron Dystrybucja w Krakowie, Tauron Dystrybucja Pomiary w Tarnowie  i Tauron Dystrybucja Serwis we Wrocławiu.

Nowy ZUZP to efekt trwających od 2012 roku negocjacji pomiędzy zarządem spółki a działającymi w firmie związkami zawodowymi. Porozumienie w sprawie jego ostatecznych zapisów strony zawarły 30 czerwca.

Jak informuje Danuta Garbusińska, wiceprzewodnicząca Solidarności w spółce, kilkuletnie rozmowy układowe były bardzo ciężkie i najczęściej kończyły się rozbieżnościami. – Najważniejsze jednak, że doprowadziły do kompromisowych rozwiązań i zawarcia porozumienia. Obroniliśmy wiele uprawnień, choć niektóre z nich zostały pomniejszone – mówi Danuta Garbusińska. więcej »

Źródło: www.solidarnosckatowice.pl

 

Udostępnij na:

Author: Sekretariat