Solidarność Podbeskidzie “Noworoczne” obowiązki zakładowych organizacji związkowych

“Noworoczne” obowiązki zakładowych organizacji związkowych

“Noworoczne” obowiązki zakładowych organizacji związkowych

Udostępnij na:

Przypominamy zakładowym organizacjom związkowym o obowiązku powiadamiania pracodawcy o liczbie swoich członków. Termin upływa 10 stycznia. Równocześnie przypominamy, że w tym samym terminie należy dostarczyć do Zarządu Regionu – jak co roku – karty informacyjne zakładowych organizacji związkowych (karta do pobrania w formatach: pdf », xls »).

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o związkach zawodowych począwszy od 2019 r. informacja o liczbie członków organizacji związkowych musi być przedstawiana co sześć miesięcy (a nie jak to miało miejsce dotychczas – co kwartał). Władze związku powinny przygotować tę informację według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia, w terminie odpowiednio: do 10 lipca i 10 stycznia.

Organizacja, która zostanie utworzona w trakcie roku, pierwszą informację o liczbie członków będzie przedkładała pracodawcy w terminie dwóch miesięcy od dnia powstania. Nie będzie jej to jednak zwalniać z obowiązku złożenia informacji półrocznej.

Organizacji, która nie wypełni powyższych obowiązków w terminie, nie będą przysługiwały uprawnienia zakładowej organizacji związkowej do czasu wykonania tych obowiązków.

Ważne jest też to, że liczba członków związku wskazana w informacji półrocznej będzie decydowała o ustalaniu uprawnień organizacji związkowej. Ewentualne zmiany stanu liczbowego związku, które nastąpią w ciągu sześciomiesięcznego okresu sprawozdawczego, pozostaną bez wpływu na te uprawnienia.

Tekst znowelizowanej Ustawy o związkach zawodowych znaleźć można TUTAJ. O opisanym wyżej obowiązku informowania pracodawcy traktuje art. 25¹. 2.

Udostępnij na:

Author: Rzecznik