Solidarność Podbeskidzie NIK krytycznie o samorządach

NIK krytycznie o samorządach

NIK krytycznie o samorządach

– Samorządy województw i gmin nieefektywnie realizowały zadania publiczne za pośrednictwem tworzonych przez siebie spółek. Często takie spółki źle gospodarowały majątkiem i prowadziły działalność gospodarczą z naruszeniem prawa – wskazuje w raporcie NIK. Omówienie tego dokumentu publikuje „Gazeta Wyborcza”.
NIK zwraca uwagę w swym raporcie, że samorządy w Polsce są najważniejszym publicznym usługodawcą i inwestorem. Jednak z powodu coraz większego ich zadłużenia, a przez to mniejszej możliwości realizacji zadań publicznych np. inwestycji, samorządy powołują spółki, które mają wykonywać takie zadania. Chodzi m.in. o zarządzanie infrastrukturą publiczną – liniami kolejowymi, obiektami sportowymi i kulturalnymi. Powołane spółki pozwoliły także sfinansować budowę takich obiektów.
Według danych resortu skarbu w 2013 r. jednostki samorządu terytorialnego miały udziały w ponad 2,5 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz były akcjonariuszami ponad 400. “Co trzecia zbadana spółka komunalna prowadziła działalność niedozwoloną w świetle obowiązujących przepisów, która często wykraczała poza sferę użyteczności publicznej. Większość tych spółek podejmowała działalność w ogóle niezwiązaną z zadaniami samorządu. Chodzi m.in. o prowadzenie działalności hotelarskiej i gastronomicznej, zarządzania nieruchomościami na zlecenie, jak również o działalność deweloperską, a nawet usługi pogrzebowe. Samorządy tłumaczą, że dzięki temu miały możliwość pozyskania dodatkowych przychodów” – wyjaśniają w raporcie kontrolerzy.

Author: Sekretariat