Solidarność Podbeskidzie Negocjacje w spółkach Fiata: po rokowaniach mediacje?

Negocjacje w spółkach Fiata: po rokowaniach mediacje?

Negocjacje w spółkach Fiata: po rokowaniach mediacje?

Udostępnij na:

Na żądanie „Solidarności” FCA Poland rozpoczęły się dawno postulowane rozmowy płacowe dotyczące pracowników dwóch największych fiatowskich spółek – FCA Poland oraz FCA Powertrain. Pierwsza runda odbyła się 9 lutego, druga – i jak na razie ostatnia (stan na niedzielę 21 lutego) – 13 lutego.

Podczas pierwszych rozmów płacowych, wspólnych dla FCA Poland oraz FCA Powertrain – prowadzonych zdalnie, w formie telekonferencji – pracodawcy zaproponowali podwyżkę wynagrodzeń miesięcznych (łącznie z wliczoną w to premią regulaminową) o 350 zł. Podczas drugiego spotkania przedstawiciele zarządów obu spółek zmodyfikowali swa propozycję: podwyżka wynagrodzeń (wraz z premią) o 450 zł z wyrównaniem od 1 października 2020 r. Ze względu na różnice w wysokości premii oznacza to – po odliczeniu premii – w tyskim FCA Poland wzrost stawek o 2,38 zł na godzinę, natomiast w bielskim FCA Powertrain o 2,28 zł na godzinę.

MOZ NSZZ „Solidarność” FCA Poland początkowo żądała podwyżki wynagrodzeń zasadniczych każdego pracownika obu spółek FCA o 5 zł na godzinę. W trakcie negocjacji związkowcy zmodyfikowali swe żądania. Teraz domagają się dla każdego pracownika z obu spółek podwyżki o 3 zł za godzinę ze skutkiem od 1 września 2020 roku i o kolejne 1 zł od 1 lipca 2021 r. – Ograniczając nasze jak najbardziej uzasadnione żądania chcemy wykazać naszą dobrą wolę i chęć osiągnięcia kompromisu. Niestety, mimo zapowiedzi nie doszło do dalszych rozmów, a tym samym do ustosunkowania się pracodawcy do naszej kompromisowej propozycji – mówiła w piątek 19 lutego przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność” FCA Poland Wanda Stróżyk. Tego właśnie dnia związkowcy opracowali i przesłali do zarządów obu spółek protokół rozbieżności, w którym stwierdzono zakończenie rokowań bez podpisania porozumienia i wystąpiono o wyznaczenie mediatora. 

* * *

Przypomnijmy: związkowcy z fiatowskiej „Solidarności” regularnie od listopada 2019 (!) roku występują do dyrekcji o podwyżki płac w tyskim FCA Poland oraz bielskim FCA Powertrain. Związkowcy podkreślają, że ich żądanie jest zwykłym dążeniem od zapewnienia wszystkim pracownikom sprawiedliwego wynagrodzenia odpowiadającego ich zaangażowaniu i wkładowi pracy, jak również podstawowej stabilizacji ekonomicznej.

Tłumaczą oni jednocześnie, że pracownicy obu spółek są nieustannie obciążani nowymi, rosnącymi zadaniami, wymaga się od nich stałego wzrostu wydajności i efektywności pracy. W trakcie rokowań związkowcy podkreślali, że podwyżka obejmuje dwa lata, zaś od maja 2019 do grudnia 2020 – zgodnie z danymi GUS – średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw wzrosła w Polsce o ponad 900 zł miesięcznie (dokładnie z 5.057 zł do 5.973 zł). Z drugiej strony rosnące koszty utrzymania oraz inflacja prowadzą do realnego spadku wynagrodzeń. „Wszystkim pracownikom należy zapewnić godne wynagrodzenia odpowiadające ich wysiłkowi, zaangażowaniu, najwyższej wydajności i jakości pracy” – podkreślają związkowcy z „Solidarności” przypominając pracodawcy, że do odniesienia sukcesu na globalnych rynkach niezbędna jest inwestycja w ludzi, którzy zapewniają wysoką jakość i wydajność produkcji.

Przy okazji: dzięki negocjacjom, prowadzonym przez „Solidarność” FCA Poland, w bielskiej spółce Avio Polska płace zasadnicze wszystkich pracowników wzrosły o 336 zł miesięcznie z wyrównaniem od 1 stycznia br. Z kolei wynagrodzenia zasadnicze pracowników spółki ASK Poland od 1 stycznia wzrosły o 250 zł – tam jednak już w ub. roku wywalczono wzrost premii o 250 zł, a więc łączny wzrost wynagrodzeń każdego pracownika w tej spółce to 500 zł!

Udostępnij na:

Author: Rzecznik