Solidarność Podbeskidzie Łamanie prawa niemal bezkarne!

Łamanie prawa niemal bezkarne!

Łamanie prawa niemal bezkarne!

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy pracodawcom opłaca się łamać prawo pracy! – Zagrożenie grzywną wlicza się po prostu w koszty działalności – informuje Dziennik Gazeta Prawna.
W 2015 roku tylko 19 pracodawców zostało ukaranych za łamanie praw pracowniczych grzywnami w wysokości co najmniej 5 tysięcy zł. Trzech z nich musiało zapłacić 20 tysięcy zł, jeden – 15 tysięcy zł, a dwóch – 12 tysięcy zł. Z danych PIP wynika, że żaden z sądów nie nałożył maksymalnej sankcji, czyli 30 tys. zł, choć co roku rozpatrują one ponad trzy tysiące wniosków inspektorów pracy o ukaranie. Średnia kara wynosi 2 tys. zł, czyli jest nieznacznie wyższa od mandatów nakładanych przez PIP.

Author: Sekretariat