Solidarność Podbeskidzie Kolejne organizacje z Cieszyna wybrane na nową kadencję

Kolejne organizacje z Cieszyna wybrane na nową kadencję

Kolejne organizacje z Cieszyna wybrane na nową kadencję

Udostępnij na:

W ubiegłym tygodniu Organizacja Zakładowa przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.  oraz przy Celma Indukta SA  dokonały wyboru władz  związkowych na nową kadencję w latach 2018 – 2022 . W siedzibie zakładu przy ul. Słowiczej 59  pracownicy zrzeszeni w Spółce ZGK  wybrali  dotychczasowego Przewodniczącego Zdzisława Jarosza, który podczas zebrania omówił najważniejsze sprawy z mijającej kadencji oraz bieżącą sytuację dotyczącą przebiegu negocjacji płacowych  z Zarządem Spółki. Podczas dyskusji dokonano ustaleń co do dalszego procesu rozmów  z udziałem przedstawicieli KZ.

Związkowcy z  Celmy  za pośrednictwem delegatów wybrali  Władysława Krzempka na funkcję Przewodniczącego, dla którego będzie to już 6 kadencja.  W. Krzempek  podziękował delegatom za zaufanie. Gościem zebrania delegatów był Przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ ,,Solidarność” Marek Bogusz , który podczas swojego wystąpienia przedstawił  aktualne informacje z pracy w Regionie. Ponownie wybrany Władysław Krzempek złożył na ręce przedstawicieli (wieloletnich działaczy) odchodzących ze składu Komisji Zakładowej oraz z Komisji Rewizyjnej podziękowania za wytrwałą pracę na rzecz związku.  Obecnie  zakład w Cieszynie zrzesza 172 członków.

 

Udostępnij na:

Author: Sekretariat