Solidarność Podbeskidzie KK w sprawie handlu w niedziele

KK w sprawie handlu w niedziele

KK w sprawie handlu w niedziele

Udostępnij na:

Część wolnych niedziele to nie kompromis, ale kompromitacja Prawa i Sprawiedliwości. Obradująca 24 października w Wieliczce Komisja Krajowa podtrzymała swoje stanowisko i oczekuje partii rządzącej wywiązania się ze swoich deklaracji wyborczych.Komisja Krajowa NSZZ »Solidarność« niezmiennie stoi na stanowisku, że zgodnie projektem komitetu obywatelskiego inicjatywy ustawodawczej ograniczenia handlu w niedzielę, którego »Solidarność« jest częścią, ograniczenie ma dotyczyć wszystkich niedziel. Jest to spójne z deklaracjami Prawa i Sprawiedliwości z ostatniej kampanii wyborczej o oddaniu niedzieli pracownikom oraz wcześniejszymi działaniami tej partii, która jako ugrupowanie opozycyjne kilka lat temu zgłosiło swój własny projekt poselski zakładający zakaz handlu we wszystkie niedziele – napisano w stanowisku Krajówki.

Komisja Krajowa uznała kompromis dot. ustanowienia tylko części wolnych od handlu niedziel, za kompromitację, przed którą PiS ma jeszcze szasne się zatrzymać: Jest jeszcze czas, aby przed tą kompromitacją się zatrzymać. Tu szczególnie polecamy Prawu i Sprawiedliwości wsłuchanie się w jednoznaczny głos Konferencji Episkopatu Polski.

Na koniec stanowiska związkowcy przypomnieli, że niedziela jest ustawowym dniem wolnym od pracy, a celem ustawy ograniczenie pracy ponad miliona pracowników branży handlowej, z których większość to kobiety: To nieludzkie i sprzeczne duchem porozumień sierpniowych, na które tak chętnie wielu polityków Zjednoczonej Prawicy się powołuje. Choć warto pamiętać, że wtedy postulowano o wolne soboty, a dzisiaj musimy walczyć o wolne niedziele.

W drugi dzień obrad Komisji Krajowej, 25 października, wśród poruszanych tematów burzliwą dyskusję wywołała kwestia sytuacji pracowników oświaty w Polsce oraz zmian w Karcie nauczyciela. W tej sprawie przyjęto stanowisko w sprawie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi.
Przyjęto stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw.
Ponadto członkowie Komisji Krajowej pochylili się nad sprawami związanymi z rokiem wyborczym w „Solidarności” oraz kwestiami organizacyjnymi.

ml/kk

Udostępnij na:

Author: Rzecznik