Solidarność Podbeskidzie JAKI BĘDZIE KODEKS PRACY?

JAKI BĘDZIE KODEKS PRACY?

JAKI BĘDZIE KODEKS PRACY?

Udostępnij na:

Coraz częściej w środkach masowego przekazu ukazują się informacje na temat prac komisji kodyfikacyjnej, która przygotowuje nowe przepisy prawa pracy. Niestety, są one niepokojące i wzbudzające duże emocje, a także nierzadko uzasadniony sprzeciw. – Niech nikt nie myśli, że sobie odpuścimy tę sprawę i dopuścimy do uchwalenia zapisów krzywdzących pracowników – przestrzega przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności”, Marek Bogusz.

Komisja kodyfikacyjna prawa pracy została powołana 15 września 2016 roku przy ministrze rodziny, pracy i polityki społecznej. Do zadań Komisji należy opracowanie w okresie wynoszącym nie więcej niż 18 miesięcy projektu ustaw Kodeks pracy oraz Kodeks zbiorowego prawa pracy. Komisja ma obowiązek przedłożyć wypracowane projekty ministrowi właściwemu do spraw pracy, który zdecyduje w jakim kształcie i czy w ogóle propozycje przedstawione przez komisję kodyfikacyjną będą podstawą do dalszych prac, a ustawowym obowiązkiem strony rządowej jest skonsultowanie ich z partnerami społecznymi.

Trzeba podkreślić, że komisja kodyfikacyjna nie posiada żadnych uprawnień legislacyjnych czy ustawodawczych, więc musi dziwić tak duża aktywność medialna co niektórych członków komisji. Różnego rodzaju „przecieki”, które docierają do związkowców, budzą niepotrzebnie emocje, a nawet obawy – mówi Marek Bogusz. Podkreśla on, że „Solidarność” dokonując oceny przedstawionych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej propozycji zmian  w prawie pracy w szczególności  będzie domagać się rozwiązań, które zapewnią ochronę praw i interesów pracowniczych – zawodowych oraz socjalnych – poprzez między innymi zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, czasu pracy, wypoczynku, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wciąż aktualny, w szczególności wobec  propozycji w zbiorowym prawie  pracy, pozostaje  postulat  NSZZ „Solidarność” wprowadzenia rozwiązań prawnych, które umożliwią rozwój ruchu związkowego oraz bezpieczne zrzeszanie się  w związki zawodowe osobom wykonujących i świadczących pracę zarobkową. – Gwarancje funkcjonowania organizacji związków zawodowych oraz bezpieczeństwo prawne dla osób tworzących związki zawodowe muszą mieć , zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, realny wymiar i posiadać oparcie w systemie prawnym – mówi Marek Bogusz.

Rozwiązania zawarte w projektowanej zmianie ustawy o związkach zawodowych będą stanowić podstawę zbiorowych stosunków pracy. Nie dziwi więc, że krajowe władze NSZZ „Solidarność” przestrzegły niedawno, że wszelkie pomysły naruszenia funkcjonowania i organizacji związków zawodowych, zastępowania  ich innymi przedstawicielstwami pracowniczymi, spotkają się z natychmiastową i adekwatną reakcją związkowców. – Przestrzegamy, że wszelkie próby wprowadzenia antyzwiązkowych i antypracowniczych zapisów mogą doprowadzić do potężnej akcji protestacyjnej. Jej zorganizowanie będzie naszym obowiązkiem, bo naszym obowiązkiem jest obrona praw pracowniczych – podkreśla szef podbeskidzkiej „Solidarności”.

Udostępnij na:

Author: Rzecznik