Solidarność Podbeskidzie Informacja na temat rozmów płacowych w FCA Poland oraz Magneti Marelli Suspension Systems Bielsko Sp. z .o.o.

Informacja na temat rozmów płacowych w FCA Poland oraz Magneti Marelli Suspension Systems Bielsko Sp. z .o.o.

Informacja na temat rozmów płacowych w FCA Poland oraz Magneti Marelli Suspension Systems Bielsko Sp. z .o.o.

W związku z pojawiającymi się ocenami i zapytaniami dotyczącymi treści podpisanych porozumień płacowych w FCA Poland oraz Magneti Marelli Suspension Systems Bielsko, jako współuczestnicy rozmów, występujący w imieniu Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, informujemy:

?????????????????

Solidarność Spółki FCA Poland wystąpiła z żądaniami płacowymi na rok 2014 w wysokości 500 zł. Od początku prowadzenia negocjacji zarząd spółki negocjował w/w żądania i wprowadził w przedmiot rozmów swoją propozycję związaną z wydłużeniem okresu rozliczeniowego czasu pracy na okresy 12-to miesięczne, a później zmodyfikował do 9-cio miesięcznego okresu rozliczeniowego.

Tylko przyjęcie rozwiązań pracodawcy otwierało według niego dalsze rozmowy, ale na warunkach określonych przez zarząd, tj. podwyżki płac w wysokości ok. 200 zł pod warunkiem zgody na wprowadzenie wydłużonego okresu rozliczeniowego i 120 zł zachowując obecny okres rozliczeniowy. Prowadzone rozmowy jednocześnie wykazały, że próba wprowadzenia nowego systemu rozliczenia czasu pracy nie ma żadnych podstaw finansowo-organizacyjnych.

Przypominamy, że formy te, jako instrument prawny, zostały wprowadzone w prawie pracy z myślą o ochronie zatrudnienia w sytuacji zapaści finansowej związanej m.in. ze spadkami sprzedaży. Na nasze pytanie, zadane na spotkaniu w Magneti Marelli, w kwestii sensu wprowadzenia nowego systemu rozliczeniowego czasu pracy usłyszeliśmy, że na takie rozwiązanie oczekują turyńscy właściciele Fiata i będzie to mieć pozytywny oddźwięk wizerunkowy.

Dla NSZZ „Solidarność” tak przedstawiona argumentacja nie jest i nie będzie do przyjęcia, ponieważ nie opiera się na obiektywnych i racjonalnych założeniach. NSZZ „Solidarność” analizując sytuację FCA Poland oraz spółek zależnych stwierdza, że wprowadzenie nowego systemu rozliczeniowego w okresie 9-cio miesięcznym wprowadza realne zagrożenie zmniejszenia wynagrodzeń pracowniczych i na taką opcję nie wyrażamy zgody.

Uważamy, że zarysowanie w negocjacjach przez zarządy spółek takich rozwiązań wiązało się jednocześnie z próbą zablokowania faktycznych rozmów płacowych i rozmyciu naszych żądań. Doświadczenie ostatnich dni, w których to FCA Poland wycofało się z promowania tego rozwiązania, a zastąpiło go próbą zobowiązania związków zawodowych do nie podejmowania roszczeń płacowych do 2018 r., potwierdza nasze przekonanie o instrumentalnym traktowaniu związków zawodowych i składanych przez nas ofert. Z przykrością dowiadujemy się, że pozostałe związki zawodowe działające w FCA Poland, oprócz NSZZ „Solidarność”, zgodziły się na tak drastyczne posunięcie, akceptując podwyżki na 2015 rok w wysokości 130 zł, co przy samoograniczeniu możliwości przyszłych negocjacji jest dla nas nie do przyjęcia i takich umów NSZZ „Solidarność” nie będzie akceptować.

Author: admin