Solidarność Podbeskidzie EPH będzie chciał zmodernizować lub rozbudować Elektrownię Rybnik

EPH będzie chciał zmodernizować lub rozbudować Elektrownię Rybnik

EPH będzie chciał zmodernizować lub rozbudować Elektrownię Rybnik

Udostępnij na:

Elektrownia_Rybnik_nocą-624x288

Grupa EPH, która dostała od EDF wyłącz­ność na nego­cja­cje w spra­wie prze­ję­cia Elektrowni Rybnik, myśli o jej dal­szej moder­ni­za­cji lub roz­bu­do­wie — poin­for­mo­wał PAP Tomas David, czło­nek zarządu EP Power Europe, pre­zes EP Energy. więcej »

Źródło: solidarnosc-pgsilesia.pl

Udostępnij na:

Author: Sekretariat