Solidarność Podbeskidzie Dokumenty przyjęte podczas obrad XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów

Dokumenty przyjęte podczas obrad XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów

Dokumenty przyjęte podczas obrad XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów

Apel ws. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy »
Podziękowanie dla KSP Służba przy grobie Patrona »
Stanowisko nr 1 ws. wielkości odpisu na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych w 2017 roku »
Stanowisko nr 2 ws. reformy oświatowej »
Stanowisko nr 3 ws. polskiego górnictwa węgla kamiennego »
Stanowisko nr 4 ws. wieku emerytalnego »
Stanowisko nr 5 ws. zmiany ustawy o związkach zawodowych »
Stanowisko nr 6 ws. przeniesienia kopalń do Spółki Restrukturyzacji Kopalń »
Stanowisko nr 7 ws. systemu pracy weekendowej »
Stanowisko nr 8 ws muzealników i muzeów »
Stanowisko nr 9 ws. nowelizacji dyrektywy o handlu emisjami (ETS) »
Stanowisko nr 10 ws. sytuacji w branży elektroenergetycznej »
Stanowisko nr 11 ws. pracy zmianowej »
Uchwała nr 1 ws. nadania tytułu Zasłużony »
Uchwała nr 2 ws. ochrony znaku NSZZ “Solidarność” »
Uchwała nr 3 ws. zmiany uchwały nr 1 XIX KZD »
Uchwała nr 4 ws. zmian w Statucie § 2 – 87 »
Uchwała nr 5 ws. zmian w Statucie § 8 i 9 »
Uchwała nr 6 ws. zmian w Statucie § 9 – 69 »
Uchwała nr 7 ws. zmian w Statucie § 9 »
Uchwała nr 8 ws. zmian w Statucie § 10 »
Uchwała nr 9 ws. zmian w Statucie § 11 »
Uchwała nr 10 ws. zmian w Statucie § 12 »
Uchwała nr 11 ws. zmian w Statucie § 20 »
Uchwała nr 12 ws. zmian w Statucie § 21 »
Uchwała nr 13 ws. zmian w Statucie § 25 – 29 »
Uchwała nr 14 ws. zmian w Statucie § 42 »
Uchwała nr 15 ws. zmian w Statucie § 44 »
Uchwała nr 16 ws. zmian w Statucie § 50 »
Uchwała nr 17 ws. zmian w Statucie § 60 »
Uchwała nr 18 ws. zmian w Statucie § 88 »
Uchwała nr 19 ws. ochrony działaczy związkowych »
Uchwała nr 20 ws. zmiany Uchwały nr 8 XIX KZD ws. zasad zatrudniania członków władzy wykonawczej »
Uchwała nr 21 ws. upoważnienia Prezydium KK do dokonania zmian redakcyjnych »

Author: Sekretariat