Solidarność Podbeskidzie Biskupi za ograniczeniem handlu w niedziele

Biskupi za ograniczeniem handlu w niedziele

Biskupi polscy przypominają, że jednomyślnie poparli projekt ustawy zgłoszony przez NSZZ „Solidarność” w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę. – Ten projekt jest głosem sprzeciwu wobec nadużyć związanych z wykorzystywaniem pracowników a także próbą podkreślenia świątecznego charakteru niedzieli – czytamy w Komunikacie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski.  

Autorzy komunikatu podkreślają, że wolna niedziela jest marzeniem wielu Polaków. Winni oni mieć prawo do wolnej niedzieli, tak jak  obywatele innych krajów europejskich – bez względu na światopogląd czy wyznanie.
logo WOLNA NIEDZIELA btPrzypominają jednocześnie słowa św. Jana Pawła II, który pisał, że “mamy obowiązek tak działać, aby wszyscy mogli zaznać wolności, odpoczynku i odprężenia, które są człowiekowi niezbędne ze względu na jego ludzka godność oraz związane z nią potrzeby religijne, rodzinne, kulturowe i społeczne, trudne do zaspokojenia, jeśli nie jest zagwarantowany przynajmniej jeden dzień w tygodniu dający wszystkim możliwość wspólnego odpoczynku i świętowania”.
Prezydium KEP wyraża nadzieję, że “inicjatywa „Solidarności” i znaczące poparcie społeczeństwa nie zostaną zlekceważone, a Parlament Rzeczypospolitej Polskiej przywróci i zabezpieczy narodowi polskiemu niedzielę jako wartość religijną, rodzinną i kulturową”. (hd/kk)