Solidarność Podbeskidzie Apel w sprawie płacy minimalnej

Apel w sprawie płacy minimalnej

Apel w sprawie płacy minimalnej

Udostępnij na:

Zebrzydowice, 25 lutego 2016 roku

 

Apel

Zarządów Regionu Częstochowskiego i Regionu Podbeskidzie

NSZZ „Solidarność”


w sprawie płacy minimalnej

Członkowie Zarządów Regionów: Częstochowskiego i Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” zebrani na wspólnym posiedzeniu w dniu 25 lutego 2016 roku postulują, aby w trybie pilnym dokonać zmian w zasadach stosowania płacy minimalnej.

Zebrani uznają, że płaca minimalna powinna określać wyłącznie kwotę wynagrodzenia zasadniczego, a wszystkie pozostałe składniki – premie, nagrody, dodatki stażowe, funkcyjne i inne – powinny być traktowane jako fakultatywne i nie powinny być zaliczane do kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Dotychczasowa praktyka powoduje brak przejrzystości w tworzeniu czytelnych systemów płacowych, a często ogranicza jego motywacyjny charakter, co wyraża się, między innymi tym że pracownicy młodsi stażem rozpoczynają swoje zatrudnienie na korzystniejszych warunkach płacowych.

W związku z powyższym wnosimy do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Rady Dialogu Społecznego oraz Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o jak najszybsze uregulowanie tej kwestii.

Za Zarządy Regionów NSZZ „Solidarność”:

1.  Zarząd Regionu Częstochowski NSZZ „Solidarność
2.  Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”

 

Udostępnij na:

Author: Sekretariat