Solidarność Podbeskidzie 37. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku

37. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku

37. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku

Udostępnij na:

Grupa naszych związkowców uczestniczyła w obchodach zorganizowanych 31.08.2017 r. w Gdańsku z okazji 37. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych,
Głównym wydarzeniem tego dnia była Msza Św. odprawiona w bazylice pw. Św. Brygidy Szwedzkiej, której przewodniczył ordynariusz diecezji gdańskiej ks. biskup Leszek Sławoj-Głódź. W kazaniu wygłoszonym do zebranych w świątyni, jak również do słuchaczy transmisji telewizyjnej i radiowej – przypomniał o znaczeniu zrywu robotniczego stoczniowców gdańskich w lecie 1980 roku.
Podkreślił również, że wiele postulatów z „Listy 21” nie zostało zrealizowanych, m. in. dotyczący wolnych sobót i niedziel. Zaapelował do obecnie rządzących o jak najszybszą realizację tych oczekiwań społecznych.

Ks. biskup odniósł się również od bieżącej sytuacji społeczno-politycznej. Były gorące podziękowania za wprowadzenie programu prorodzinnego „500+”. Upomniał również polityków przed kupczeniem sprawami dot. naszej Ojczyzny, skrytykował m.in. zachowanie urzędników unijnych i tych europosłów, którzy „donoszą” na własny kraj, chcąc uzyskać doraźne korzyści dla wąskiej grupy obywateli.
Na zakończenie Mszy. Św. wystąpił Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, który przekazał pozdrowienia dla sygnatariuszy porozumień i wszystkich członków NSZZ „Solidarność”.
Po Mszy Św. ulicami Gdańska przeszła manifestacja związkowa, której celem był Plac Solidarności. Tam, w bardzo podniosłej oprawie, zostały złożone kwiaty pod bramą stoczniową nr 2, która stała się symbolem zrywu gdańskich stoczniowców w 1980 r.

W trakcie uroczystości środowiska tzw. totalnej opozycji, m.in. KOD-u, przeprowadziły przemarsz oraz wiecowanie na placu stoczni w okolicach budynku BHP (miejsca podpisania porozumień stoczniowych).
Przebieg tych „uroczystości” potwierdził interesowne zachowania KOD-u i wykorzystywanie daty podpisania porozumień, jak również symbolu „Solidarności” do partykularnych interesów określonych grup politycznych. Symbolem tego jest udział Lecha Wałęsy we Mszy Świętej, w której uczestniczył ze związkowcami z Solidarności, a następnie w spotkaniu organizowanym przez KOD. Ta dwubiegunowość pokazała nam hipokryzję. Wyraźnym zaprzeczeniem intencji tego święta stała się próba zakłócania momentu składania wiązanek kwiatowych pod bramą stoczni.
Uczestnicy naszego wyjazdu i świętowania oddali 1.09.2017 r. hołd obrońcom Westerplatte, nawiedzając groby żołnierzy i miejsca walk.

Wiceprzewodniczący ZR
Andrzej Madyda

Udostępnij na:

Author: Sekretariat