Solidarność Podbeskidzie ”Solidarność” w transgranicznym partnerstwie

”Solidarność” w transgranicznym partnerstwie

”Solidarność” w transgranicznym partnerstwie

Udostępnij na:

Przedstawiciele podbeskidzkiej „Solidarności” wzięli udział w spotkaniu uczestników Partnerstwa Transgranicznego EURES-T Beskydy, które odbyło się w piątek 30 października w Bielsku-Białej. Celem spotkania było podpisanie ramowej umowy współdziałania w latach 2015-2020. Współpraca między Polską, Czechami i Słowacją zakłada między innymi rozwój wspólnych działań i projektów związanych z zatrudnieniem w regionie przygranicznym.

Podpisanie umowy stanowiło kontynuację dotychczasowej współpracy, w której „Solidarność” Regionu Podbeskidzie jako partner społeczny jest zaangażowana od 2007 roku. Nową umowę podpisali m.in. przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie Marek Bogusz, jego zastępca Andrzej Madyda oraz koordynator oddziału cieszyńskiego „Solidarności” Michał Marek. Zgodnie z umową partnerzy będą świadczyć usługi EURES na rzecz osób bezrobotnych, poszukujących pracy, pracowników przygranicznych oraz pracodawców, w szczególności poprzez pośrednictwo pracy, doradztwo i informacje nt. warunków życia i pracy w regionie przygranicznym. Oprócz tego partnerzy skupią się na zapewnieniu stałego przepływu i wymiany informacji poprzez bezpośrednie i regularne kontakty pomiędzy doradcami EURES oraz monitorowaniu przeszkód w mobilności w regionie przygranicznym i proponowaniu na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim odpowiednich rozwiązań dotyczących usunięcia tych przeszkód. Uzupełnieniem działań będzie także zapewnienie wkładu i inicjatyw mających na celu rozwój i poprawę funkcjonowania rynku pracy w regionie przygranicznym krajów partnerskich, w tym współpracy w ramach innych właściwych programów i funduszy, aby uzyskać samowystarczalność struktury partnerstwa.

Udostępnij na:

Author: Sekretariat