Pozostałe Michał Ossowski: Konia kują. OPZZ nogę podstawia

Michał Ossowski: Konia kują. OPZZ nogę podstawia

Michał Ossowski: Konia kują. OPZZ nogę podstawia

Udostępnij na:
– Proponowane przez Rząd zapisy tzw. trzeciej „Tarczy antykryzysowej”, to likwidacja ochronnej funkcji kodeksu pracy oraz zamach na funkcjonowanie związków zawodowych. Mówiąc wprost – to brak jakichkolwiek cywilizowanych reguł na polskim rynku pracy. Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji w okresie pandemii, NSZZ „Solidarność” nie godzi się na tak drastyczne ograniczenie prawa pracowników do ochrony przez związki zawodowe, zwłaszcza w roku 40-lecia swojego powstania – czytamy w ostrym stanowisku Prezydium KK NSZZ “Solidarność” z dnia 27 kwietnia tego roku. Solidarność wielokrotnie zwracała również uwagę na braki w dialogu społecznym w procesie wypracowywania rozwiązań Tarczy Antykryzysowej. W końcu, w wyniku twardych negocjacji z rządem, usunięto antypracownicze zapisy tzw. Tarczy 3.0. Tym bardziej ze zdumieniem konstatujemy stanowisko OPZZ w tej sprawie.

Pixabay.com
 
Czytaj również: Stanowisko Prezydium KK NSZZ “S”: W “Tarczy 3” Rząd chce chronić miejsca pracy… zwolnieniami

 – Ze zdumieniem przyjęliśmy także stanowisko Prezydium KK NSZZ „Solidarność” w tej kwestii. Ubolewamy, że milczący od kilku tygodni NSZZ „Solidarność”, legitymizujący do tej pory działania rządu, próbuje zatrzeć złe wrażenie, atakując inne centrale związkowe. Dzisiaj, jak rzadko kiedy, potrzebna jest jedność związkowa w przeciwdziałaniu zagrożeniom bytu ekonomicznego pracowników i ich rodzin.

– pisze bliżej niesprecyzowane Kierownictwo OPZZ w stanowisku z 27 kwietnia 2020 roku dostępnym na stronie OPZZ .

To bardzo ciekawe, biorąc pod uwagę jednoznaczne stanowisko Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”, ale jeszcze ciekawsze jest stanowisko Kierownictwa OPZZ z dnia dzisiejszego

– Rząd ugiął się pod naciskiem i sprzeciwem OPZZ. W projekcie Tarczy 3.0. w zakresie prawa pracy opracowywanym przez Ministerstwo Rozwoju, przekazanym nam dzisiaj przez Premier Jadwigę Emilewicz, nie ma już najbardziej skrajnie antypracowniczych propozycji. Zostało to także potwierdzone w trakcie dzisiejszego posiedzenia Prezydium Rady Dialogu Społecznego.

– pisze Kierownictwo

Tymczasem to po interwencji Solidarności i wielogodzinnych negocjacjach oraz wsparciu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, rząd wycofał się z antypracowniczych rozwiązań. Bardzo byśmy byli radzi zapoznać się z działaniami, jakie podjęło Kierownictwo OPZZ w sprawie Tarczy 3.0. Mamy nadzieję, że wykraczały poza wykonanie bezkompromisowej grafiki w materiale z dnia 28 kwietnia.

W celu zapoznania się z mechanizmem rezygnacji rządu z antypracowniczych zapisów, zachęcamy kolegów z OPZZ, ze szczególnym uwzględnieniem Kierownictwa, do lektury wywiadu Przewodniczącego Piotra Dudy: [Wideo]P. Duda: Dzięki “S”, prezydentowi i prem. Emilewicz z Tarczy 3.0 wykreślono antypracownicze zapisy i apelujemy o danie oddechu klawiaturom.

Spokojnie koledzy, już wszystko załatwione.

Michał Ossowski

Źródło: tysol.pl

Udostępnij na:

Author: Sekretariat