PISMA WZORCOWE

PISMA WZORCOWE

1)  Deklaracja członkowska / Klauzula do deklaracji »

2)  Wniosek o wydanie legitymacji elektronicznej (pdf) »

3)  Wniosek o wydanie legitymacji elektronicznej (edycja w “doc”) »

4)  Wniosek o wydanie karty LOTOS (pdf) »
5)  Tabela zbiorcza do kart LOTOS (edycja w Excel) »
Tabelę proszę wysłać na adres: pgolab5@wp.pl

6)  Karta informacyjna organizacji związkowej NSZZ “Solidarność”
– w formacie “xls” »
– w formacie “pdf” »

7)  Oddelegowanie »

8)  Zgłoszenie na szkolenie
– w formacie “rtf” »
– w formacie “pdf” »

9)  Dokumenty do założenia nowej organizacji związkowej:
Etap 1 – Lista osób »
Etap 2 – Uchwała ws. założenia organizacji związkowej »
Etap 3 – Wniosek o zarejestrowanie organizacji związkowej w Regionie Podbeskidzie » ,
– Wniosek ws. przekazywania składki związkowej na rachunki bankowe  »

10)  Dokumenty do Urzędu Skarbowego o nadanie NIP:
Zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2 »
Porozumienie dotyczące korzystania z adresu »

11)  Dokumenty do Głównego Urzędu Statystycznego:
Wniosek o nadanie REGON-u »

12)  Wnioski statutowe »

13)  Dokumenty do Urzędu Skarbowego

BILANS dla jednostek mikro
http://www.druki.gofin.pl/bilans-dla-jednostek-mikro,wzor,999,135.html »

RZiS
http://www.druki.gofin.pl/rachunek-zyskow-i-strat-dla-jednostek-mikro-o-ktorych-mowa-w,wzor,884,135.html »

CIT-8
http://www.druki.gofin.pl/cit-8-22-zeznanie-o-wysokosci-osiagnietego-dochodu,wzor,1,3,1343.html »

CIT-8/0
http://www.druki.gofin.pl/informacja-o-odliczeniach-od-dochodu-i-od-podatku-oraz-o,wzor,2,3,1348.html »

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU – przykład też w zalączniku
http://www.druki.gofin.pl/informacje-uzupelniajace-do-bilansu-sporzadzanego-przez,wzor,930,125.html »

Przykład – Informacje ogólne i uzupełniające do bilansu »

14)  Sprawozdawczość związkowa »