Oddziały Skoczów ZAPRASZAM NA ZEBRANIE

ZAPRASZAM NA ZEBRANIE

ZAPRASZAM NA ZEBRANIE

Udostępnij na:

Zapraszam przewodniczących (lub ich przedstawicieli) zakładowych organizacji związkowych NSZZ “Solidarność” z terenu Oddziału Skoczów na zebranie w dniu 30 czerwca (środa) o godz. 12.00 w siedzibie NSZZ Solidarność Oddział Skoczów ul. Bielska 18.

W programie między innymi: 

– problematyka związkowa;

– programy rabatowe dla członków związku.

Spotkanie odbędzie się z udziałem przewodniczącego Zarządu Regionu Marka Bogusza.

Serdecznie zapraszam!

Czesław Chrapek

 

Udostępnij na:

Author: Rzecznik