Oddziały Skoczów INFORMACJA

INFORMACJA

INFORMACJA

Udostępnij na:

Zapraszam członków Komisji Zakładowych zrzeszonych w O/Skoczów na zebranie, które odbędzie się w dniu 26. 02 .2015 r. o godz. 16.00 w siedzibie Oddziału w Skoczowie przy ul. Bielskiej 18.

PROGRAM
1. Sprawozdanie z prac parlamentu – Poseł Stanisław Szwed
2. Informacje z prac Zarządu Regionu
3. Sytuacja w zakładach pracy
4. Żołnierze Wyklęci – obchody w Skoczowie
5. Sprawy różne

Serdecznie zapraszam

Przewodniczący O/Skoczów
Czesław Chrapek

Udostępnij na:

Author: admin