Oddziały Cieszyn Spotkanie z Wiceministrem RPiPS Stanisławem Szwedem

Spotkanie z Wiceministrem RPiPS Stanisławem Szwedem

Spotkanie z Wiceministrem RPiPS Stanisławem Szwedem

W dniu 4 marca br. w Cieszynie gościł  Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego z udziałem przedstawicieli organizacji związkowych NSZZ ,,Solidarność” z Powiatu Cieszyńskiego oraz zaproszonych gości.

W spotkaniu, które rozpoczął Starosta Janusz Krół uczestniczyli także Burmistrz Cieszyna Ryszard Macura, Burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko oraz Przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ ,,S” Marek Bogusz.

W trakcie spotkania Wiceminister poruszył najważniejsze prace legislacyjne związane z wprowadzaniem zmian w Kodeksie Pracy. Omawiał m. in. następujące zagadnienia:
– eliminowanie tzw. umów śmieciowych, syndromu pierwszej dniówki,
– płaca minimalna w wysokości 12 zł za godzinę w przypadku umów-zleceń.
Został także zaprezentowany program “Rodzina 500+”, który będzie realizowany od 1 kwietnia br.

Kwestia obniżenia wieku emerytalnego, czyli powrót do 60 lat dla kobiet i 65 w przypadku mężczyzn będzie prawdopodobnie realna w 2017 r.

W drugiej cześć spotkania uczestnicy zadawali pytania, odnoszące się m. in. do problematyki funkcjonowania agencji pracy tymczasowej, stażu pracy powiązanego z możliwością przejścia na emeryturę, spraw związanych z funkcjonowaniem miejskich spółek komunalnych w perspektywie wejścia od 2017 r. nowych przepisów.

Dziękuję za pomoc w organizacji spotkania Dyrektorowi Bielskiego Biura Wiceministra Maksymilianowi Pryga oraz Panu Staroście Januszowi Król, a także składam podziękowanie za zaangażowanie i liczny udział przedstawicieli NSZZ ,,Solidarność”.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 70 osób.

 

Koordynator Oddziału Cieszyn

Michał Marek

Author: Sekretariat