Klub SIP

Klub SIP

Klub SIP

Wypełniając statutowe uprawnienia, w trosce o zwiększenie ochrony człowieka w środowisku, Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” powołał Klub Społecznego Inspektora Pracy.

PREZYDIUM KLUBU 


Członkowie Prezydium Klubu SIP:

Przewodniczący Klubu SIP – Krzysztof Talaga (Enersys)
Wiceprzewodniczący Klubu SIP – Rafał Tyrała (Proseat)
Sekretarz – Krzysztof Nowak (Żywiec Zdrój)
Członek – Robert Motyka (Celma)
Członek – Jacek Pietyra (ABB)

CELE KLUBU


 1. Pomoc organizacjom związkowym w zakresie prawnej ochrony pracy, we współdziałaniu z Państwową Inspekcją Pracy, w wyborach społecznych inspektorów pracy, w organizacji pracy i kierowaniu pracą społecznych inspektorów pracy – szkolenia, seminaria, warsztaty.
 2. Przygotowanie społecznych inspektorów pracy do pełnienia aktywnej roli w ramach ich kompetencji.
 3. Inicjowanie i współudział w akcjach i konkursach na temat ochrony pracy i zagadnień BHP.
 4. Przekazywanie informacji pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy, NSZZ “SOLIDARNOŚĆ”, a społecznymi inspektorami pracy.

WIADOMOŚCI KLUBU SIP


 

 • 20 września 2022 r.

  Dzisiaj odbyły się wybory do Klubu Społecznego Inspektora Pracy, działającego przy Zarządzie Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”.  Ukonstytuowało się Prezydium w następującym składzie:

  Przewodniczący Klubu SIP – Krzysztof Talaga (Enersys)
  Wiceprzewodniczący Klubu SIP – Rafał Tyrała (Proseat)
  Członek – Krzysztof Nowak (Żywiec Zdrój)
  Członek – Rafał Motyka (Celma)
  Członek – Jacek Pietyra (ABB)

  Więcej TUTAJ

 • Co roku 28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Dzień ten w sposób szczególny przypomina nam o tym, że dbałość o bezpieczeństwo pracy jest jednym ze statutowych obowiązków związków zawodowych… (więcej…)

 • Region Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” organizuje w dniach 27.09.2021 r. – 01.10.2021 r. szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz przedstawicieli Związków Zawodowych w Komisji BHP.

  Zgłoszenia wraz z wpłatą przyjmowane są najpóźniej do dnia 23.09.2021 r. Ilość miejsc ograniczona.

  Do pobrania: ZAPROSZENIE I KARTA ZGŁOSZENIA »

   

   

 • Co roku 28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. W tym roku już po raz drugi pandemia przekreśliła plany upamiętnienia tego dnia. Po raz drugi też nie było tradycyjnego seminarium bhp. Nie znaczy to, że nie pamiętaliśmy… (więcej…)

 • 11 marca 2021 r. po raz pierwszy w tym roku odbyło się, w trybie on-line ze względu na trwającą pandemię, spotkanie społecznych inspektorów pracy, zrzeszonych w Klubie Społecznego Inspektora Pracy Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”. Do Klubu należą obecnie 33 zakłady z naszego regionu.

  W dzisiejszym spotkaniu wzięło udział ok. 20 SIP-owców. Planowane są comiesięczne zebrania w tej formie, na które będą zapraszani inspektorzy z Państwowej Inspekcji Pracy. Najbliższy termin to połowa kwietnia br.

  Zwracamy się do społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w „Solidarności” Podbeskidzia, aby zgłaszali chęć wzięcia udziału w tych spotkaniach i składali deklaracje przynależności do Klubu na adres: bbial@solidarnosc.org.pl. Można je pobrać w formacie DOC i PDF ze strony Klubu SIP – zakładka „Dokumenty”. 

 • Co roku 28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. W tym roku jednak pandemia przekreśliła wszelkie plany upamiętnienia tego dnia. Na Podbeskidziu po raz pierwszy od ponad 20 lat nie było tradycyjnego seminarium bhp.  (więcej…)

 • Pamięci Ofiar 28 kwietnia przypada Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Pamiętamy o tym, choć w tym roku – po raz pierwszy od ponad 20 lat – nie będzie tradycyjnego podbeskidzkiego seminarium bhp. Nie złożymy też kwiatów pod tablicą, upamiętniającą związkowców Regionu Podbeskidzie, którzy zmarli lub zginęli w trakcie wykonywania obowiązków służbowych… Wspominamy ich jednak i pamiętamy o ich ofierze – nie tylko dzisiaj. 

 • stetoskopNa mocy obecnie obowiązujących szczególnych uregulowań w związku z pandemią m.in. wydłużona została ważność badań lekarskich (wstępnych, okresowych, kontrolnych), których ważność upłynęła dnia 7 marca 2020 r. i później. Badania te będą zachowywały ważność maksymalnie do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego.

  W okresie trwania epidemii/zagrożenia epidemicznego zawieszone zostaje wykonywanie badań okresowych pracowników.

  Wykonanie badań wstępnych (przyjęcie pracownika do pracy) oraz kontrolnych (choroba pracownika powyżej 30 dni) nie zostanie zawieszone. Badania te jednak będą mogły być przeprowadzone przez innego lekarza w przypadku niedostępności lekarza medycyny pracy. Pracownik będzie musiał ponownie wykonać badania lekarskie wstępne i kontrolne przed upływem 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego, ponieważ orzeczenie wydane przez lekarza, niebędącego lekarzem medycyny pracy stracą po tym okresie moc.

  Szczegóły nt. nowych regulacji znajdziesz TUTAJ

 • W poniedziałek, 24 lutego 2020 roku w pałacu prezydenckim odbyła się gala finałowa XII edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Wśród laureatów znalazła się Grupa Żywiec SA. (więcej…)

 • 02 W czwartek 6 lutego Główny Inspektor Pracy minister Wiesław Łyszczek przebywał na Podbeskidziu w związku z udziałem w uroczystościach, związanych z 39. rocznicą zakończenia strajku generalnego “Solidarności”. Przy okazji odwiedził także Arcyksiążęcy Browar w Żywcu, korzystając z zaproszenia Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność” Grupy Żywiec SA. Miał okazję zapoznać się z warunkami pracy w tym jednym z największych w Europie i najbardziej nowoczesnych browarów.

  Relacja filmowa z tego wydarzenia jest TUTAJ.

  040301