It seems you're using an unsafe, out-of-date browser. CLOSE(X)

Klub SIP

Klub SIP

Klub SIP

Wypełniając statutowe uprawnienia, w trosce o zwiększenie ochrony człowieka w środowisku, Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” powołał Klub Społecznego Inspektora Pracy.

PREZYDIUM KLUBU 


Przewodniczący Klubu SIP : Piotr Górny (Bulten Polska – Shiloh)

Zastępca Przewodniczącego Klubu SIP : Jerzy Szumski (ABB Bielsko-Biała)

Członkowie Prezydium Klubu SIP :

 1. Zdzisław Pyka (PG Silesia Czechowice-Dziedzice)
 2. Rafał Tyrała (Proseat Bielsko-Biała)
 3. Krzysztof Talaga (Enersys Bielsko-Biała)
 4. Andrzej Grygny (Browar Żywiec )

CELE KLUBU


 1. Pomoc organizacjom związkowym w zakresie prawnej ochrony pracy, we współdziałaniu z Państwową Inspekcją Pracy, w wyborach społecznych inspektorów pracy, w organizacji pracy
  i kierowaniu pracą społecznych inspektorów pracy – szkolenia, seminaria, warsztaty.
 2. Przygotowanie społecznych inspektorów pracy do pełnienia aktywnej roli w ramach ich kompetencji.
 3. Inicjowanie i współudział w akcjach i konkursach na temat ochrony pracy i zagadnień BHP.
 4. Przekazywanie informacji pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy, NSZZ “SOLIDARNOŚĆ”, a społecznymi inspektorami pracy.

WIADOMOŚCI KLUBU SIP


 

 • firma

  26 listopada 2019 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w XXVI edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Pracodawcy odebrali także dyplomy gratulacyjne i nagrody przyznane przez partnerów społecznych. Wśród nagrodzonych firm znalazła się spółka Eaton Automotive Systems z Bielska-Białej. (więcej…)

 • Piotr5

  KrahelskiejNa Zamku Królewskim w Warszawie 26 listopada 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Haliny Krahelskiej. Jednym z dziesięciu laureatów tej prestiżowej nagrody został Piotr Górny, szef „Solidarności” bielskiej spółki Bulten Shiloh, a równocześnie założyciel i wieloletni przewodniczący regionalnego Klubu SIP. Gratulujemy! (więcej…)

 • W dniach 14 – 18 października 2019 roku w Ośrodku „Zagroń” (Szczyrk) odbyło się tradycyjne, corocznie organizowane od 15 lat seminarium pt. „Metodyka kontroli zagadnień ochrony zdrowia w miejscu pracy – zadania i uprawnienia Społecznego Inspektora Pracy”, które podbeskidzka „Solidarność” organizuje dla społecznych inspektorów pracy oraz reprezentantów „Solidarności” z zakładowych komisji BHP.
  W szkoleniu wzięły udział 64 osoby z ponad dwudziestu zakładowych organizacji związkowych z całego Podbeskidzia, a także m.in. z Tychów, Kłodzka, Elbląga i Krosna.
  W tym roku do programu szkolenia został po raz pierwszy wprowadzony moduł dotyczący zagadnień związanych z pracą Urzędu Dozoru Technicznego. Zajęcia te poprowadzili specjaliści z bielskiego biura UDT: Katarzyna Juroszek-Barcik, Wojciech Lehrich oraz Leszek Utrata.
  Ponadto, w seminarium uczestniczył po raz pierwszy dyrektor Bielskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Marek Magiera oraz z-ca Dyrektora ZUS Sylwia Mleczko, którzy przedstawili zasady pracy tego Urzędu oraz zagadnienia ubezpieczeń społecznych w Polsce.
  Zajęcia dotyczące zasad pracy oraz uprawnień Społecznego Inspektora Pracy zostały przeprowadzone przez nadinspektorów: Karola Pietrasinę, Damiana Boraka oraz Jolantę Harężlak z bielskiego biura Okręgowego Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach.
  Tematyka postępowania powypadkowego oraz uprawnienia związków zawodowych w zakresie BHP przedstawił Piotr Górny – członek Zarządu Regionu Podbeskidzie, Regionalny Koordynator BHP/SIP, a jednocześnie specjalista ds. bhp w spółce Bulten Polska S.A. w Bielsku-Białej, który jest głównym organizatorem tych szkoleń.
  Szkolenie zakończyło się egzaminami testowymi z zakresu:
  – ogólnej tematyki Seminarium,
  – specyfiki działania urządzeń poddozorowych UDT.
  Następnie wręczono certyfikaty ukończenia szkolenia.

 • Klub SIP organizuje szkolenie dla Zakładowych Społecznych  Inspektorów Pracy w dniach 14-18 października 2019 r. w Szczyrku w hotelu “Zagroń” (ul. Wrzosowa 21).

  Zapisy przyjmuje i informacji udziela Koordynator ds. BHP Zarządu Regionu Podbeskidzie  NSZZ “Solidarność”  Piotr Górny – tel. 603 542 598.

  Zaproszenie i karta zgłoszenia do pobrania »

   

 • Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w poniedziałek 5 sierpnia 2019 roku zmarł w wieku 49 lat nadinspektor Andrzej Prus, wieloletni pracownik bielskiego oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Straciliśmy wypróbowanego przyjaciela… (więcej…)

 • Termin składania kart zgłoszeniowych upływa 30 maja 2019 r.

  1)   Informacja o konkursie »
  2)  Regulamin konkursu »
  3)  Karta zgłoszenia »
  4)  Oświadczenie uczestnika »

  W tym roku nastąpiły zmiany w regulaminie konkursu, który będzie również realizowany na szczeblu krajowym – więcej »

   

 • Jak już informowaliśmy w środę, 24 kwietnia, podbeskidzka „Solidarność” zorganizowała obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Ich głównym punktem było seminarium, poświęcone sprawom bezpieczeństwa i higieny pracy, zorganizowane w budynku bielskiej delegatury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. (więcej…)

 • Od złożenia kwiatów przy tablicy, upamiętniającej podbeskidzkich związkowców, którzy zmarli lub zginęli w trakcie wykonywania obowiązków służbowych – Jana Frączka, Aleksandry Polak i Stanisława Olejaka – rozpoczęły się w środę, 24 kwietnia, podbeskidzkiej obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. (więcej…)

 • Zapraszam wszystkich Społecznych Inspektorów Pracy na spotkanie w dniu 31 stycznia 2019 r. o godzinie 11.00, które odbędzie się w Zarządzie Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność”.

  Pan Nadinspektor PIP Andrzej Prus wygłosi wykład pt. “Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych przy odśnieżaniu dachów.”

  Pozdrawiam
  Piotr Górny (Koordynator BHP ZR Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”,
  Przewodniczący Klubu Społecznego Inspektora Pracy Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność”, Specjalista d/s BHP)

 • W piątek, 9 listopada, w Ośrodku „Zagroń” w Szczyrku odbyło się uroczyste podsumowanie pięciodniowego kursu, jaki podbeskidzka „Solidarność” zorganizowała dla społecznych inspektorów pracy oraz reprezentantów „S” w zakładowych komisjach BHP. (więcej…)