Udostępnij na:
Ładowanie Wydarzenia
  • Początek14 listopada

  • Koniec18 listopada

Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy

Udostępnij na:

Trenerzy: PIP, Straż Pożarna, Koordynator ds. BHP Regionu Podbeskidzie
Stacjonarne
Ilość uczestników: 40-50
Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” organizuje w dniach 14.11.2022 do 18.11.2022 r. szkolenie dla nowo wybranych oraz kontynuujących kolejną kadencję Społecznych Inspektorów Pracy, a także dla przedstawicieli Związków Zawodowych w Komisjach BHP.

Program szkolenia obejmuje:

1.  Materiały niebezpieczne i wybuchowe.
2.  Czas pracy.
3.  Pierwsza pomoc przedlekarska – wykłady, ćwiczenia.
4.  Praca w wysokich i niskich temperaturach.
5.  Praktyczne szkolenie dot. gaszenia różnych materiałów łatwopalnych i niebezpiecznych.

Uczestnicy szkolenia będą mogli zobaczyć nowoczesne zabezpieczenia przeciwpożarowe w firmie „Lotos Terminale” w Czechowicach-Dziedzicach.
Szkolenie prowadzą Nadinspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy, Specjalista z Urzędu Dozoru Technicznego oraz Koordynator BHP z Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”.

Miejsce szkolenia: Regionalny Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Leśnik”, ul. Turystyczna 7, 43-450 Ustroń.

Koszt szkolenia 1100 zł (noclegi w pokojach 2-osobowych – możliwość noclegu w pokoju 1-osobowym za dopłatą, pełne wyżywienie).

Zgłoszenia prosimy przesyłać do Wiceprzew./Skarbnika ZR Stanisława Sołtysika (do dnia 4.11.2022 r.) na adres:

tel: +48 603 321 939

email: skarb.bbial@solidarnosc.org.pl

W celu wzięcia udziału w szkoleniu, należy złożyć wniosek (do pobrania razem z zaproszeniem: PDF) podpisany przez pracodawcę. Koszty szkolenia ponosi pracodawca.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Zdjęcie: Obraz WikiImages z Pixabay

Udostępnij na:
Mapa dojazdu
Udostępnij na: