Solidarność Podbeskidzie

Solidarność Podbeskidzie

Protest oświatowej “Solidarności”

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” podjęła decyzje o zaostrzeniu protestu w związku z brakiem reakcji Rządu RP na postulaty NSZZ “Solidarność”. We wtorek,28 kwietnia br odbędzie się manifestacja pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Wśród demonstrantów nie zabraknie reprezentantów oświatowej “Solidarności” z Podbeskidzia.

Przypominamy, że oświatowa “Solidarność” domaga się 9-procentowej waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników oświaty, zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień nauczycieli, poprawy warunków pracy oraz przywrócenia wcześniejszych emerytur dla nauczycieli. Fiasko rozmów z MEN w sprawie tych postulatów spowodowała, że Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” zaostrzyła formy protestu, podejmując uchwałę o organizacji manifestacji pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów 28 kwietnia br. i apelując do członków NSZZ “Solidarność” o aktywny udział we wszystkich akcjach protestacyjnych organizowanych przez Związek. – Wspieramy ogólnopolskie postulaty oświatowe i dlatego weźmiemy aktywny udział w warszawskiej manifestacji. Już teraz mamy ponad pięćdziesiąt zgłoszeń, ale wciąż przyjmujemy zapisy chętnych na wyjazd. Wiem także, że solidarnościowo w manifestacji wezmą też udział przedstawiciele innych branż z Podbeskidzia – mówi Jadwiga Utecht-Nolbrzak, przewodnicząca podbeskidzkiej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”.

* * *

Oświatowa “Solidarność” stanowczo zaprotestowała wobec kreowania w środkach masowego przekazu fałszywego obrazu polskich nauczycieli przez pokazywanie tylko pojedynczych, patologicznych zachowań. – Takie postawy mają charakter incydentalny. Powinny podlegać kontroli i ocenie właściwych organów, z uwzględnieniem pogłębionej analizy przyczyn, które prowadzą do takich sytuacji. Nie mogą jednak być wykorzystywane do podważania autorytetu nauczycieli i wychowawców, którzy w ogromnej większości swoje zadania wykonują odpowiedzialnie i z dużym poświęceniem. Niestety, o takich postawach nauczycieli i wychowawców media nie informują. Podobnie jak o rzeczywistym czasie pracy, wynagrodzeniach i znaczącym wzroście obowiązków. Takie działania z naszej perspektywy mają na celu tworzenie wrogiej atmosfery w przypadku zamiaru przeprowadzenia akcji protestacyjnej przez nasze środowisko – czytamy w stanowisku, podpisanym przez Ryszarda Proksę, przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”. Podkreśla on, że warunki pracy nauczycieli są tożsame z warunkami uczenia się dla uczniów. Dlatego Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”, reprezentując interesy nauczycieli i pracowników oświaty, protestuje przeciwko pogarszaniu ich warunków pracy i płacy – czyni to także w trosce o uczniów.
– Szkoły, przedszkola, placówki oświatowe do skutecznej i efektywnej realizacji funkcji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych potrzebują atmosfery spokoju i zaufania.
Za jej tworzenie odpowiadają również środki masowego przekazu – podkreśla przewodniczący KSOiW NSZZ “Solidarność”.

Fiat – negocjacje albo strajk

Jak dotąd nie ma żadnych efektów negocjacji płacowych w spółkach Fiata: Fiacie Auto Poland, Magneti Marelli i Sistema Poland. W związku z przełożeniem na 21 kwietnia 2015 zapowiadanych rozmów płacowych w FCA Poland (Fiat Chrysler Automobiles – jak od początku kwietnia nazywa się dawne Fiat Auto Poland) z udziałem przedstawicieli włoskich władz koncernu, które początkowo miały odbyć się tydzień wcześniej, międzyzakładowa “Solidarność” FAP przedłużyła okres zawieszenia akcji strajkowej, jednocześnie jednak podkreślając, że jest to ostateczny termin podjęcia rzeczowych negocjacji.
– Wykazaliśmy dobrą wolę i odpowiedzialność, zawieszając decyzję o rozpoczęciu akcji strajkowej ze względu na zapowiedziane negocjacje z włoskimi władzami FCA. Naszym celem jest bowiem wypracowanie przy negocjacyjnym stole porozumienia wprowadzającego satysfakcjonujące pracowników podwyżki zbiorowe – podkreśla Wanda Stróżyk, przewodnicząca NSZZ “Solidarność” FAP. – Teraz jednak pracodawca przekłada termin tych rozmów. Obawiamy się, że może to być celowa gra na czas ze strony zarządu spółki. Dlatego też zdecydowaliśmy się przekazać pracodawcy jednoznaczne stanowisko: jeżeli 21 kwietnia 2015 nie będzie przełomu w rozmowach płacowych lub po raz kolejny zostaną one odwołane, w naszym zakładzie rozpocznie się strajk.
Podwyżek płac nie było w spółkach Fiata od czterech lat, a jednocześnie systematycznie rosło obciążenie pracowników zadaniami. Dlatego też NSZZ “Solidarność” wystąpiła w trybie sporu zbiorowego z żądaniem podwyżki wynagrodzeń wszystkich pracowników w równej wysokości 500 zł miesięcznie od 1 stycznia 2015 oraz dostosowania poziomu zatrudnienia do wielkości produkcji.
Tymczasem dyrekcja podczas rozpoczętych 17 marca 2015 rozmów płacowych zaproponowała wzrost wynagrodzeń o średnio, po wliczeniu miesięcznej premii, 200 zł miesięcznie brutto, gdyby został wprowadzony roczny okres rozliczeniowy oraz 100 zł miesięcznie brutto, jeśli nadgodziny będą rozliczane na dotychczasowych zasadach. “Solidarność” niezmiennie sprzeciwia się uzależnianiu kwoty podwyżki od wprowadzenia elastycznego czasu pracy, domagając się w pierwszej kolejności uzgodnienia kwoty podwyżki zbiorowej w wysokości satysfakcjonującej załogę FCA Poland.
Jako, że podczas kolejnych rozmów dyrekcja w żaden sposób nie była skłonna do zmiany swojego stanowiska międzyzakładowa “Solidarność” zgłosiła 28 marca 2015 wniosek o podpisanie sporządzonego protokołu rozbieżności, zakończenia etapu rokowań oraz przejścia do mediacji w trwającym sporze zbiorowym. Dyrekcja jednak odmówiła podpisania protokołu rozbieżności, w związku z czym reprezentująca pracowników “Solidarność” zwróci się o wyznaczenie mediatora do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Natomiast wcześniejsze zwlekanie przez pracodawcę z rozpoczęciem rokowań płacowych – które zgodnie z ustawą powinny być podjęte niezwłocznie po rozpoczęciu sporu zbiorowego – spowodowało, że międzyzakładowa “Solidarność” zorganizowała głosowanie wśród pracowników. Wzięła w nim udział ponad połowa załogi FAP (obecnie FCA Poland), natomiast 94,9 proc. głosujących opowiedziało się za przeprowadzeniem akcji strajkowej w przypadku niespełnienia przez pracodawcę żądań płacowych.

/www.solidarnoscfiat.pl/

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Podbeskidzie przy grobie Księdza Jerzego

– Podbeskidzka “Solidarność” aktywnie włącza się w pełnienie straży przy grobie naszego patrona, błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki. To nie tylko nasz moralny obowiązek, ale także zaszczyt. Wierzę, że nie zabraknie związkowców chętnych do włączenia się w to dzieło – mówi przewodniczący podbeskidzkiej “Solidarności”, Marek Bogusz. Ideę tę jednogłośnie zaakceptował Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność”. Znane są już terminy najbliższych “podbeskidzkich” dyżurów przy grobie Księdza Jerzego: 12-13 maja, 24-25 czerwca i 24-25 września…

Niezwykła warta przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki przy kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu trwa od ponad trzydziestu lat. Członkami tej honorowej straży coraz częściej są członkowie “Solidarności” z różnych zakątków Polski – nic dziwnego: Ksiądz Jerzy, za zgodą Watykanu, jest oficjalnym patronem NSZZ “Solidarność”.

Kościelna Służba Porządkowa powstała jeszcze za życia ks. Popiełuszki. Jej założenie to był po prostu wymóg czasu – trzeba było chronić ks. Jerzego oraz ludzi, którzy przybywając do kościoła na Żoliborzu chcieli się wyciszyć i nabrać sił do walki o wolność. Służba wytrwale pełniła swoje dyżury – zarówno w mieszkaniu ks. Jerzego jak i podczas comiesięcznych Mszy św. za Ojczyznę.

grob PopieluszkiPo męczeńskiej śmierci Księdza Jerzego służba porządkowa zmieniła strukturę organizacyjną. Teraz dba o porządek i zabezpiecza takie uroczystości jak np. rocznica śmierci Kapłana. Pilnuje także grobu. Niegdyś esbecy pragnęli zniszczyć to miejsce, zrównać z ziemią albo przynajmniej odebrać mu jego powagę i znaczenie. Grób kapelana Solidarności był dla nich przysłowiową “solą w oku”, gdyż ks. Jerzy powiedział swoją śmiercią więcej niż wszystkimi homiliami za życia.

Aktualnie czuwanie ma znaczenie symboliczne. Jest dowodem trwania przy wartościach, za które ks. Jerzy nie wahał się oddać swego młodego życia. Na dyżury do służby porządkowej przyjeżdżają ludzie z wielu stron Polski. Stoją tu w dzień i w nocy, w niedzielę i w święta – 24 godziny na dobę. Obecnie Kościelna Służba Porządkowa przy grobie Księdza Jerzego jest wspomagana przez członków NSZZ Solidarność, ponieważ dotychczasowi porządkowi przez ponad 30 lat osiągnęli w większości wiek dość zaawansowany i potrzebują pomocy.

– Chcemy na każdy dyżur wystawić 8-osobowe grupy związkowców, najlepiej z jednej lub dwóch komisji. Będą oni pełnić wartę na zmianę przez cała dobę, od godziny 13.00 jednego dnia do 13.00 dnia następnego – mówi Marek Bogusz. Osoby, które chcą uczestniczyć w honorowej straży przy grobie Księdza Jerzego, proszone są o zgłoszenia u wiceprzewodniczącego ZR, Andrzeja Madydy (tel. ZR: 33 812 67 90).

Więcej o idei straży przy grobie Kapelana “Solidarności”:

Strażnicy w furażerkach

Od 26 lat przy grobie księdza Jerzego – z warty nie odchodzą

 

W V rocznicę Katastrofy Smoleńskiej

W piątek, 10 kwietnia, mija pięć lat od tragicznego dla nas wszystkich wydarzenia – lotniczej katastrofy pod Smoleńskiem, w której zginęli Prezydent RP Lech Kaczyński z Małżonką oraz towarzyszące im 94 osoby, stanowiące elitę życia społecznego, religijnego i politycznego Rzeczypospolitej.
Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” organizuje dla członków naszego Związku wyjazd do Warszawy na rocznicowe uroczystości. Zapisy osób chętnych do udziału w tym wyjeździe przyjmowane są w siedzibie ZR tylko do wtorku, 7 kwietnia.

x-default

RKO w drugi poniedziałek!

W związku z przypadającym 6 kwietnia Poniedziałkiem Wielkanocnym tradycyjne, comiesięczne spotkanie przewodniczących zakładowych organizacji związkowych NSZZ “Solidarność” (tak zwane RKO) odbędzie się wyjątkowo w drugi poniedziałek miesiąca, czyli 13 kwietnia o godz. 11.00. Miejsce spotkania pozostaje bez zmian – siedziba Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” przy ul. Adama Asnyka 11 w Bielsku-Białej.

Wielkanoc

Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość.

(Jan Paweł II)

Radosnego przeżycia Świąt Wielkanocnych
w oparciu o głębię treści, jakie niosą krzyż Chrystusa i Jego pusty grób
wszystkim Członkom NSZZ „Solidarność”,
sympatykom oraz współpracownikom
w imieniu własnym
oraz Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”
życzy

Przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność”

Marek Bogusz

Bielsko-Biała, Wielkanoc 2015 roku

sww

Komunikat

Koleżanki i Koledzy,

w ostatnich dniach spływają do poszczególnych jednostek organizacyjnych Związku informacje GUS o objęciu obowiązkiem sprawozdawczym: Sprawozdanie o finansowych uwarunkowaniach działalności związków zawodowych.
Ponieważ sprawa, a w szczególności rzeczywisty obowiązek udziału w badaniu są w tej chwili badane przez Biuro Eksperckie Komisji Krajowej, bardzo proszę na razie nie udzielać jakichkolwiek odpowiedzi na pismo z GUS.
Wkrótce zostanie przesłana do regionów instrukcja odnośnie postępowania w sprawie tego sprawozdania.

Ewa Zydorek
Sekretarz KK

Zawieszony strajk w Magneti Marelli

– Zawieszamy rozpoczęcie strajku w bielskiej spółce Magneti Marelli. Chcemy w ten sposób wykazać naszą dobrą wolę przed rozpoczynającymi się w piątek, 13 marca, rozmowami – poinformowała Wanda Stróżyk, przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Fiata Auto Poland.

„Solidarność” postanowiła zawiesić planowany strajk w bielskim Magneti Marelli uznając za priorytet rozwiązanie trwających płacowych sporów zbiorowych w drodze porozumienia regulującego kwestie podwyżki wynagrodzeń. Bezpośrednim powodem tej decyzji było ustalenie przez dyrekcję tej spółki terminu rozpoczęcia negocjacji płacowych na piątek 13 marca 2015 o godz. 11.
– Celem naszych działań jest zapewnienie pracownikom należnej im podwyżki płac – podkreśla Wanda Stróżyk, przewodnicząca międzyzakładowej „Solidarności” FAP. – Jednocześnie niezmiennie podkreślamy znaczenie dialogu społecznego, pozwalającego na polubowne rozwiązanie wszelkich problemów i sporów. Dlatego też wykazując maksymalnie dobrą wolę „Solidarność” postanowiła wstrzymać do 8 kwietnia 2015 działania prowadzące do akcji strajkowej.
W bielskim Magneti Marelli od dwóch lat nie było podwyżek płac, choć jednocześnie stale rośnie obciążenie pracowników zadaniami. Jako, że zgodnie z prawem za pracę należy się godne wynagrodzenie międzyzakładowa Solidarność FAP domagała się podwyżki stawek zasadniczych wszystkich pracowników o 2,50 zł na godzinę, czyli 420 zł miesięcznie za kodeksowy czas pracy od poniedziałku do piątku. W czerwcu 2014 żądanie podwyżki w tej wysokości złożono w trybie sporu zbiorowego. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych zobowiązuje w takim przypadku pracodawcę do niezwłocznego podjęcia rokowań. Te jednak w bielskiej spółce miesiącami się nie rozpoczynały. W efekcie – działając w oparciu o ustawowe przepisy – międzyzakładowa Solidarność zorganizowała głosowanie wśród pracowników w którym wzięło udział blisko dwie trzecie załogi Magneti Marelli, a 93,1 proc. głosujących opowiedziało się za przeprowadzeniem akcji strajkowej jeśli zarząd spółki nie spełni żądań płacowych zgłoszonych w trybie sporu zbiorowego. Na tej podstawie przygotowany został harmonogram akcji protestacyjno-strajkowej przewidujący czynny strajk, gdyby dyrekcja cały czas unikała podjęcia rozmów płacowych. Wyznaczenie ich terminu doprowadziło do zawieszenia – na razie czasowego, do 8 kwietnia 2015 – akcji strajkowej. Cały czas trwać będą jednak w bielskim Magneti Marelli protesty: wstążeczkowy i włoski, rozpoczęte w ubiegłym tygodniu.

/www.solidarnoscfiat.pl/