Sekcje

Sekcje

Będą wyższe płace w oświacie? Spotkanie w MEN

Prezydium Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” razem z Piotrem Dudą, przewodniczącym KK spotkało się z premier Beatą Szydło i kierownictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej.  Tematem spotkania były postulaty Solidarności oświatowej zgłoszone do projektów ustaw wprowadzających reformę oświaty, dotyczące pakietu osłonowego i wzrostu wynagrodzeń w oświacie. (więcej…)

Spotkanie z Dyrektorem Śląskiego Oddziału NFZ

W dniu 17.11.2016 r. odbyło się w siedzibie Zarządu Regionu spotkanie przedstawicieli Regionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia z Dyrektorem Śląskiego Oddziału NFZ Jerzym Szafranowiczem.

Tematem spotkania było finansowanie placówek ochrony zdrowia na Podbeskidziu w 2017 roku.

Komunikat Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia

We wtorek, 13 września, na wspólnym spotkaniu obradował Konwent Przewodniczących Regionalnych Sekcji Zdrowia i Rada Krajowej Sekcji Służby Zdrowia. W spotkaniu udział wzięli Koledzy z Sekcji Krajowej Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego.

W trakcie dyskusji zebrani ustalili:

  • Struktury Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność nie wezmą udziału w planowanej na 24 września manifestacji organizowanej przez Porozumienie Zawodów Medycznych. Naszym zdaniem postulat zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia nie rozwiązuje szeregu istotnych problemów z jakimi boryka się nasza branża.
  • Rada KSSZ wystosuje pismo o pilne spotkanie z Premier Rządu RP panią Beatą Szydło. Celem spotkania będzie przedstawienie najistotniejszych postulatów NSZZ Solidarność w kluczowych problemach naszej branży. Przypominamy iż nasze priorytety to:
  1. Podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich grup zawodowych zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia.
  2. Radykalne przyśpieszenie prac nad ustawą o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.
  3. Przyśpieszenie prac nad ustawą o sieci szpitali.
  4. Zwiększenie finansowania Państwowego Ratownictwa Medycznego.
  5. Utrzymanie obecnych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Na wniosek Krajowej Sekcji Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego, Przewodnicząca Sekretariatu na najbliższym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego wystąpi o zwołanie Zespołu poświęconego wyłącznie problemom Państwowego Ratownictwa Medycznego.

 

                                                                                            Z poważaniem

                                               Maria Ochman

 

 

 

 

 

 

 

 

Czarne chmury nad uzdrowiskami?

Podbeskidzka „Solidarność” z niepokojem obserwuje różnego rodzaju zawirowania i zmiany, dotyczące placówek ochrony zdrowia należących do samorządu śląskiego – Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich oraz Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności w Ustroniu. – Pojawiają się coraz częściej głosy, że mamy do czynienia z niegospodarnością, a może nawet działaniem na szkodę tych placówek – mówi przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz. (więcej…)

Zmarł Tadeusz Miara, działacz “S” z Lenko

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 7 lipca 2016 roku w wieku 71 lat zmarł śp. TADEUSZ MIARA, wieloletni przewodniczący NSZZ “Solidarność” w Lenko Bielsko-Biała, działacz regionalnych i krajowych struktur Sekcji Przemysłu Lekkiego NSZZ “S”, delegat na regionalny zjazd naszego związku, a w latach 1995-1998 także na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ “Solidarność”.

Rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom Zmarłego składamy wyrazy współczucia i solidarności w bólu.

Pogrzeb śp. Tadeusza Miary rozpocznie się w poniedziałek, 11 lipca 2016 roku o godz. 14.00 mszą żałobną w kościele Jezusa Chrystusa odkupiciela Człowieka na os. Karpackim w Bielsku-Białej, a zakończy na cmentarzu w Kozach.

 

Przeciwko pospiesznej prywatyzacji uzdrowisk

Ponad 100 osób wzięło udział w pikiecie przeciwko komercjalizacji uzdrowisk w Rabce-Zdroju, Goczałkowicach-Zdroju i w Górkach Wielkich, zorganizowanej 27 czerwca przed gmachem Sejmu Śląskiego. Była wśród nich 20-osobowa grupa związkowców z podbeskidzkiej „Solidarności” na czele z szefem regionalnej Sekcjo Ochrony Zdrowia, Piotrem Gołąbem. Uczestnicy demonstracji domagali się wstrzymania działań zmierzających do zbycia udziałów samorządu wojewódzkiego w tych placówkach. Stanowisko w tej samej sprawie zajął też podbeskidzki Zarząd Regionu (patrz niżej).

Zdaniem związkowców sprzedaż uzdrowisk może oznaczać likwidację miejsc pracy i utrudnienie mieszkańcom województwa śląskiego dostępu do leczenia sanatoryjnego oraz pogorszenie jakości usług medycznych. Uczestnicy pikiety podkreślali, że w parlamencie zakończono już prace nad nowelizacją ustawy o działalności leczniczej, która uniemożliwia m.in. zbycie 100 proc. udziałów samorządu w placówkach medycznych. W tej chwili nowela czeka na podpis Prezydenta RP.
Delegację protestujących przyjęła Aleksandra Skowronek, wicemarszałek Województwa Śląskiego. Związkowcy przekazali jej petycję dotyczącą wstrzymania decyzji władz samorządowych w sprawie sprzedaży uzdrowisk.
Po zakończeniu pikiety związkowcy weszli do gmachu Sejmu Śląskiego, aby przysłuchiwać się obradom radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. Niestety, większością głosów Sejmik zdecydował o zbyciu udziałów samorządu wojewódzkiego we wszystkich trzech uzdrowiskach. Przeciwni byli tylko radni PiS.

Związkowcy już zapowiedzieli, że zwrócą się do wojewody śląskiego o unieważnienie tej uchwały. Jedną z podstaw unieważnienia jest ich zdaniem niedopełnienie wymogów formalnych związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych przed podjęciem uchwały. (więcej na: www.solidarnosckatowice.pl)

 

W tej samej sprawie swe stanowisko przedstawił także Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”. W dokumencie, przyjętym 27 czerwca 2016 roku, czytamy: „Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działań podjętych przez Zarząd Województwa Śląskiego, których celem jest zbycie udziałów placówek ochrony zdrowia należących do samorządu śląskiego.

Wnioski dotyczące wstrzymania przekształceń własnościowych prowadzonych wobec Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich, Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Rabce Zdroju oraz Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój były kilkakrotnie  składane przez związki zawodowe oraz przez inne podmioty życia społecznego.

Dziwi nas i jednocześnie budzi niepokój pośpiech z jakim Państwo dążycie do sprzedaży (pozbycia się) społecznego mienia, zwłaszcza w kontekście negatywnych skutków jakie przyniesie prywatyzacja w wymiarze ekonomicznym i społecznym.

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” ponownie wzywa do zaprzestania działań prywatyzacyjnych w wymienionych w piśmie placówkach ochrony zdrowia”.

 

 

Opłatek Sekcji Emerytów

W czwartek, 14 stycznia, w siedzibie Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” odbyło się spotkanie opłatkowe członków regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „S”. Honory gospodarza uroczystości pełnił przewodniczący sekcji Jan Wilczak, a wśród gości byli szef regionu Marek Bogusz oraz Leokadia Chrapek z biura poselskiego Stanisława Szweda.

Komunikat prasowy, apel i stanowiska Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

1) Komunikat prasowy Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ze spotkania Rady KSOiW z Anną Zalewską – Ministrem Edukacji Narodowej (20 listopada 2015 r.) »

2) Apel Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” do struktur związkowych w sprawie organizowania spotkań z parlamentarzystami w sprawach planowanych zmian w oświacie w ustroju szkolnym (19 listopada 2015 r.) »

3) Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie płac (19 listopada 2015 r.) »

4) Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w odniesieniu do expose Prezesa Rady Ministrów w części dotyczącej oświaty (19 lutego 2015 r.) »