Sekcje

Sekcje

Potrzeba ustawowych zmian wynagradzania w ochronie zdrowia

NSZZ „Solidarność” podtrzymuje wyrażane wcześniej stanowisko, że pilnej nowelizacji wymaga ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących tak zawody medyczne jak również zawody niemedyczne. Zmiana ustawy musi objąć wszystkie grupy zawodowe w systemie ochrony zdrowia i musi zapewnić sprawiedliwy wzrost wynagrodzeń.

(więcej…)

Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii

nabor_A4_2017_nowe_logosy5-01


Od 15 września rusza rejestracja szkół do V edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego – Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii (1970 – 1990). Dla laureatów I miejsca przewidziane są indeksy na czołowe uczelnie wyższe, natomiast laureaci wszystkich trzech miejscw nagrodę otrzymają roczne stypendium naukowe oraz bony na wybrane przez siebie publikacje IPN (książki, płyty DVD, gry planszowe). Nauczyciele-opiekunowie laureatów I miejsca również zostaną uhonorowani nagrodą pieniężną oraz publikacjami książkowymi.
Formularz rejestracyjny do konkursu dostępny jest na stronie www.olimpiadasolidarnosci.pl.

Pliki do pobrania:
1) Plakat (pdf) »
2) Cele »
3) Zasady »
4) Regulamin »

OŚWIADCZENIE Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania dotyczące oszczerstw ZNP

NSZZ „Solidarność” – Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania stwierdza, że rozpowszechniane przez Zarząd Główny ZNP informacje na temat zgody NSZZ „Solidarność” na likwidację uprawnień nauczycieli zawartych w Karcie Nauczyciela są perfidnym kłamstwem. Obecny spór pomiędzy Rządem a Solidarnością dotyczy wysokości i terminu wprowadzenia podwyżki dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

NSZZ „Solidarność” nigdy nie „kupczyła” uprawnieniami zawartymi w Karcie Nauczyciela w zamian za podwyżki. Ustawa Karta Nauczyciela jest dziełem naszego związku. Jej uchwalenie to wynik protestu nauczycieli NSZZ „Solidarność” z 1980 r.który doprowadził do podpisania w Gdańsku umów z ówczesnymi władzami.

NSZZ „Solidarność” nieustannie walczy o utrzymanie Karty Nauczyciela.To nie przypadek, że ZNP powołuje się na ustawę z 1926 r., ponieważ przy negocjacji Karty Nauczyciela z 1982 r. nie brał większego udziału.

To oni za cenę doraźnych własnych korzyści godzili się na przestrzeni lat na ustępstwa wobec rządu w sprawie uprawnień nauczycieli (lata rządów SLD-PSL,PO-PSL). To nieprawda, że Rząd prowadzi jednostronne negocjacje, ZNP uczestniczy w pracach wszystkich grup roboczych i zespołu ds oświaty.

To ZNP, za cenę politycznych korzyści, próbuje dziś dzielić środowisko oświatowe, rozpowszechnia nieprawdziwe informacje i próbuje nimi przykryć własną nieudolność w relacjach z Rządem w sprawach pracowniczych.

Co więcej współdziała z partiami i organizacjami, które są antypracownicze.

Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni!

Nie słuchajcie kłamstw ZNP!

Nie pozwólcie sobą manipulować!

W walce o godne zarobki bądźmy razem!

Przewodniczący KSOiW

Ryszard Proksa

Warszawa, 20.09.2017 r.

Minister zdrowia do odwołania

NSZZ “Solidarność” zawiesza swój udział w pracach Branżowego Zespołu Trójstronnego przy Ministrze Zdrowia

Przyczyną jest “nierespektowanie przez Ministra Zdrowia zasad dialogu społecznego i podejmowania kluczowych dla środowiska decyzji bez konsultacji społecznych” – czytamy w oświadczeniu.

Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ “Solidarność” wydał dzisiaj oświadczenie, w którym ustosunkowuje się do przyjęcia przez Parlament RP ustawy “o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych”.

Długo oczekiwana regulacja płacowa w systemie ochrony zdrowia zapisana w.w. ustawie nie zyskała poparcia naszego Związku, w związku z pominięciem w niniejszym zapisie części pracowników podmiotów leczniczych (salowe, sanitariusze itp)

– czytamy w komunikacie.

Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia wskazuje, że zgłaszane przez “Solidarność” poprawki zostały pominięte zarówno przez posłów, jak i senatorów. Stanowi to sprzeczność z deklaracjami wyborczymi PiS, które w narracji wyborczej wielokrotnie podkreślało konieczność wyrównywania różnic społecznych poprzez podnoszenie płac.

Wobec nierespektowania przez Ministra Zdrowia zasad dialogu społecznego i podejmowania kluczowych dla środowiska decyzji bez konsultacji społecznych, Rada Sekretariatu Ochrony Zdrowia Uchwałą nr5/2017 postanawia zawiesić swój udział w pracach Branżowego Zespołu Trójstronnego przy Ministrze Zdrowia.

– informuje oświadczenie.

pobrane1818627621

(Źródło: Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność”)

 
Regionalna Sekcja Ochrony Zdrowia nie wyklucza akcji protestacyjnej w najbliższym czasie, jeżeli Ministerstwo Zdrowia nie wniesie poprawki do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w służbie zdrowia.

XXVII WZD Krajowej Sekcji Branży Metalowców NSZZ „Solidarność”

W dniach 31 maja – 1 czerwca 2017 roku w OTS „Zagroń” w Szczyrku odbyło się XXVII Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Branży Metalowców NSZZ „Solidarność”. Delegaci swoje kolejne Walne Zebranie rozpoczęli tradycyjnie od Mszy świętej, która tym razem została odprawiona w Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Polski na Górce w Szczyrku.

W zebraniu uczestniczył Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” kol. Bogdan Szozda oraz Przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” kol. Marek Bogusz.

Delegaci przyjęli sprawozdania z działalności Rady oraz Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcji Branży Metalowców NSZZ „Solidarność” oraz Uchwały i Stanowiska WZD dotyczące spraw związkowych, społecznych i pracy, m.in. stanowiska w sprawie:

  1. przywróceniu emerytur pomostowych dla osób pracujących w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze, zatrudnionych we wszystkich branżach, którzy uprawnienia te utracili a szkodliwość pracy na tych stanowiskach w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze nie budzi wątpliwości;
  2.  możliwości odejścia na emeryturę, uzależnionej od stażu składkowego – 40 lat pracy,  niezależnie od wieku;
  3. urealnienia kwoty wolnej od podatku;
  4. sytuacji związanej z planami sprzedaży Spółek GE Power Controls w Bielsku-Białej, Łodzi i Kłodzku;
  5. waloryzacji kwot wolnych od podatku przy realizacji świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  6. poparcia dla działań podejmowanych przez Radę Sekcji Krajowej Handlu w ich dążeniu do uchwalenia przez Sejm RP obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

W XXVII Walnym Zebraniu Delegatów Krajowej Sekcji Branży Metalowców NSZZ „Solidarność” uczestniczyło około 50 delegatów, przedstawicieli Regionalnych Sekcji Metalowców z Bielska-Białej, Łodzi i Poznania oraz Międzyzakładowych i Zakładowych Organizacji Związkowych z całej Polski.

Piotr Górny