Oddziały Cieszyn

Cieszyn

„Solidarność Podbeskidzia” także w „Głosie”!

W najnowszym wydaniu „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” z piątku, 18 marca, znajdziemy – po raz pierwszy w tym tygodniku! – dodatek „Solidarność Podbeskidzia”. – Chcemy cyklicznie, co pewien czas, zamieszczać naszą wkładkę w „Głosie”, aby także w ten sposób docierać ze związkowymi informacjami do mieszkańców powiatu cieszyńskiego. Chcemy ich informować, co robi „Solidarność” i przekonywać, że warto należeć do naszego związku – mówi Marek Bogusz, przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności”.
W najnowszej „Solidarności Podbeskidzia” znajdziemy m.in. relację ze spotkania w Cieszynie z wiceministrem Stanisławem Szwedem oraz z posiedzenia połączonych Zarządów Regionów Częstochowskiego i Podbeskidzia, które odbyło się w Zebrzydowicach, informację o poradach prawnych, udzielanych za darmo wszystkim członkom związku oraz artykuły o bieżących działaniach „Solidarności” w oddziałach Skoczów i Cieszyn. Zapraszamy do lektury!

Strona 1 »
Strona 2 »

Spotkanie z Wiceministrem RPiPS Stanisławem Szwedem

W dniu 4 marca br. w Cieszynie gościł  Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego z udziałem przedstawicieli organizacji związkowych NSZZ ,,Solidarność” z Powiatu Cieszyńskiego oraz zaproszonych gości.

W spotkaniu, które rozpoczął Starosta Janusz Krół uczestniczyli także Burmistrz Cieszyna Ryszard Macura, Burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko oraz Przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ ,,S” Marek Bogusz.

W trakcie spotkania Wiceminister poruszył najważniejsze prace legislacyjne związane z wprowadzaniem zmian w Kodeksie Pracy. Omawiał m. in. następujące zagadnienia:
– eliminowanie tzw. umów śmieciowych, syndromu pierwszej dniówki,
– płaca minimalna w wysokości 12 zł za godzinę w przypadku umów-zleceń.
Został także zaprezentowany program “Rodzina 500+”, który będzie realizowany od 1 kwietnia br.

Kwestia obniżenia wieku emerytalnego, czyli powrót do 60 lat dla kobiet i 65 w przypadku mężczyzn będzie prawdopodobnie realna w 2017 r.

W drugiej cześć spotkania uczestnicy zadawali pytania, odnoszące się m. in. do problematyki funkcjonowania agencji pracy tymczasowej, stażu pracy powiązanego z możliwością przejścia na emeryturę, spraw związanych z funkcjonowaniem miejskich spółek komunalnych w perspektywie wejścia od 2017 r. nowych przepisów.

Dziękuję za pomoc w organizacji spotkania Dyrektorowi Bielskiego Biura Wiceministra Maksymilianowi Pryga oraz Panu Staroście Januszowi Król, a także składam podziękowanie za zaangażowanie i liczny udział przedstawicieli NSZZ ,,Solidarność”.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 70 osób.

 

Koordynator Oddziału Cieszyn

Michał Marek

Spotkanie z Sekretarza Stanu Stanisławem Szwedem

W piątek 4 marca 2016 r. o godz. 16.00 w sali sesyjnej Starostwa Cieszyńskiego (Cieszyn, ul. Bobrecka 29) odbędzie się spotkanie  Sekretarza Stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława  Szweda ze związkowcami powiatu cieszyńskiego.
Tematem spotkania będzie szeroko rozumiana polityka społeczna Rządu RP.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Michał Marek- Przewodniczący NSZZ Solidarność O/Cieszyn

Czesław Chrapek – Przewodniczący NSZZ Solidarność O/Skoczów

Świąteczne spotkanie

W dniu 17.12.2015 r. w siedzibie NSZZ ,,Solidarność”  O/Cieszyn odbyło się świąteczne  spotkanie opłatkowe z udziałem przewodniczących, reprezentujących zakłady pracy z terenu objętego działaniem oddziału.  Zebranie  podsumowujące  mijający  rok  było  okazją do refleksji dotyczącej najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w 2015 roku oraz do mówienia planów na nadchodzący okres.  Gośćmi  spotkania,  oprócz Przewodniczącego Regionu Podbeskidzie NSZZ ,,S” Marka Bogusza,  byli również włodarze  reprezentujący   Powiat Cieszyński – Starosta Janusz Król  oraz Burmistrz Miasta Cieszyna Ryszard Macura . Nie zabrakło również Radnego Powiatu Cieszyńskiego Krzysztofa Neściora.

swieta_cieszyn

Dziękując za pomoc w przygotowaniu  spotkania, składam wszystkim członkom związku,  ich rodzinom  oraz  sympatykom – życzenia błogosławionych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz realizacji  planów osobistych i zawodowych  w 2016 roku.

                           Koordynator O/ Cieszyn  NSZZ ,,Solidarność”
ooooooooooooooooooooooMichał Marek                                                                                                                                                                                                                                                              

W Cieszynie trwa ekspozycja wystawy pt. “Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko – kapelan i męczennik”

bł ks Jerzy

Wystawa eksponowana jest w Książnicy Cieszyńskiej przy ul. Menniczej 46. Ekspozycja prezentuje życie i okoliczności śmierci błogosławionego księdza Jerzego. Wystawa ukazuje najważniejsze lata z życiorysu księdza, można na niej obejrzeć autentyczne fotografie przeplatane najważniejszymi cytatami z homilii i wystąpień kapelana Solidarności.
Prezentacja ta dla osób starszych będzie refleksją i przypomnieniem, a młodszym przybliży tę niezwykłą postać, dla której – stanie w prawdzie, wolności, sprawiedliwości, miłości do Ojczyzny i szacunku dla innego człowieka, stanowiło życiowe credo.

Serdecznie zapraszamy
NSZZ “Solidarność” w Cieszynie

Kulig rodzinny

W dniu 28.02 br. odbył się kulig rodzinny zorganizowany przez KZ NSZZ “Solidarność” działającą przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Cieszynie. W doskonałej zabawie przy udziale Kapeli Góralskiej wzięło udział 50 osób. Trasa przejazdu zlokalizowana została w Jaworzynce.

Koordynator o/ Cieszyn
Michał Marek

Spotkanie przewodniczących O/Cieszyn

W dniu 5 lutego br., w siedzibie oddziału NSZZ “Solidarność” O/Cieszyn odbyło się spotkanie przewodniczących reprezentujących zakłady pracy z terenu działania regionu. Gościem spotkania był Burmistrz Miasta Cieszyn Ryszard Macura, nie zabrakło również przewodniczącego ZR Marka Bogusza.

W trakcie zebrania Burmistrz przedstawił sprawy priorytetowe dla miasta, które są obecnie realizowane przez jego urząd. Są to m. in. kwestie komunikacji – węzeł przesiadkowy na Placu Hajduka, ograniczenia emisji CO2 i źródła zanieczyszczeń z tym związane, przedsiębiorczości, inwestycji w sektor produkcyjny a także sprawy ludzi młodych. W czasie dyskusji rozmawiano na temat sytuacji jednostek podlegających Urzędowi Miasta – m. in. bibliotek, Straży Miejskiej, Zakładu Gospodarki Komunalnej. Przewodniczący podziękowali Burmistrzowi za przyjęcie zaproszenia oraz merytoryczną dyskusję. Wyrażona została chęć ponownego spotkania z włodarzem miasta.

Druga część zebrania poświęcona została aktualnej sytuacji związanej z sytuacją na Śląsku oraz ogłoszonym przez Komisję Krajową NSZZ “Solidarność” pogotowiem strajkowym. Informacje dotyczące bieżących planów Związku przedstawił przew. ZR Marek Bogusz , który uczestniczył w spotkaniu sztabu protestacyjnego w Gdańsku.

Koordynator O/Cieszyn
NSZZ “Solidarność”
Michał Marek