Sekretariat

Posty autora

Solidarność na Jasnej Górze

W niedzielę, 20 września, pod hasłem: “Z ochotą serc do Jasnogórskiej Matki Zawierzenia” odbyła się 33. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Uczestniczyło w niej około 15 tys. pielgrzymów, w tym około dwustu związkowców z Podbeskidzia, m.in. zorganizowane grupy ze sztandarami “Solidarności” z Fiata, Bultenu, PSS Społem, skoczowskiego Teksidu i Zarządu Regionu.

Doroczne spotkanie na Jasnej Górze gromadzi przede wszystkim ludzi związanych z NSZZ “Solidarność”. Na placu jasnogórskim widać było setki związkowych sztandarów i transparentów z logo “Solidarności”. Pielgrzymka ta tradycyjnie jest modlitwą związkowców za Ojczyznę, świat pracy i “Solidarność” za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, wielkiego patrona i inicjatora Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę. W trakcie uroczystości na jasnogórskim ołtarzu spoczywały relikwie serca bł. ks. Jerzego.

– Co roku jesteśmy tutaj, wypełniamy testament bł. księdza Jerzego, ale przede wszystkim przyjeżdżamy wszyscy na tę pielgrzymkę, aby podziękować Matce Boskiej Częstochowskiej za Jej wstawiennictwo, za wszystkich ludzi pracy, za zdrowie i prosimy o wstawiennictwo na cały następny rok powiedział przed rozpoczęciem uroczystości Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”.

Przed Mszą św. odczytany został list Prezydenta Andrzeja Dudy: “Spoglądając w przyszłość, poszukując kompasu warto wsłuchać się w nauczanie Kościoła, w które tak znaczący wkład wniósł Papież Polak. W jednej z Encyklik zapisał: ‘Praca ma to do siebie, że przede wszystkim łączy ludzi, i na tym polega jej siła społeczna: siła budowania wspólnoty’. Jestem przekonany, że ta wspólnototwórcza funkcja pracy, o której mówi Jan Paweł II pozostaje jedną z kluczowych dla budowania ładu społecznego. Wspominam o tym w 35. rocznicę Porozumień Sierpniowych i narodzin ‘Solidarności’, miliony członków tego wielkiego ruchu społecznego zadziwiło świat. W państwie narzucającym swoim obywatelom ateizm, materializm i ideologię walki klas, pojawili się ludzie, którzy swoją główną ideą uczynili solidarność międzyludzką, więź rozwijaną w rodzinie, wśród przyjaciół, sąsiadów, między politykami i organizacjami pozarządowymi, między pracującymi i współobywatelami. Byli gotowi do poświęceń w imię wzajemnej pomocy, w imię poszanowania praw i godności człowieka i pracownika. Na kłamliwą propagandę, na przemoc i represję odpowiadali rzeczowymi postulatami, pokojowymi protestami, modlitwą i pieśnią, dlatego zwyciężyli”.

Punktem kulminacyjnym tegorocznej, dwudniowej Pielgrzymki Ludzi Pracy, była uroczysta Msza św. odprawiona w niedzielę o godz. 11.00 na Szczycie Jasnogórskim. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski. Koncelebrował abp Józef Kupny, krajowy duszpasterz Ludzi Pracy. Obecni byli m.in. członkowie najbliższej rodziny bł. ks. Jerzego. Obok ustawiono portret śp. matki ks. Jerzego – Marianny Popiełuszko.

“Niedawno minęła 35-rocznia powstania ‘Solidarności’, wielkiego ruchu społecznego, który otworzył w Polsce i w Europie nowy rozdział historii przypomniał w homilii abp Stanisław Budzik – Do tej historii weszło podpisanie Porozumień Sierpniowych najpierw w Szczecinie, a potem w Gdańsku. My, którzy tutaj dzisiaj jesteśmy z ziemi lubelskiej, nie możemy nie przypomnieć, że przed sierpniem był lipiec, a przed Gdańskiem i Szczecinem Lublin i Świdnik. Lipcowe strajki w roku 1980 ogarnęły ponad 150 zakładów pracy w regionie lubelskim i stały się początkiem wielkiego ruchu strajkowego ogarniającego coraz to nowe obszary Polski. Ruch Solidarności miał od samego początku korzenie głęboko chrześcijańskie, jego fenomen polegał na wykorzystaniu metod pokojowych w walce o robotnicze prawa i narodową niezawisłość. W takim duchu walczył z uciskiem komunizmu patron ‘Solidarności’ bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Jego hasło wzięte ze św. Pawła Apostoła brzmiało: nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Siłą strajkującego Lubelskiego Lipca i Gdańskiego Sierpnia była wiara, że Pan da siłę swojemu ludowi, że Pan da swojemu ludowi błogosławieństwo pokoju”.

Na zakończenie słowa podziękowania wypowiedział abp Józef Kupny, krajowy duszpasterz Ludzi Pracy. “Cieszę się, że związek ‘Solidarność’, że związek zawodowy, niezależny, samorządny ‘Solidarność’ jest wierny swoim wartościom, wartościom chrześcijańskim, że nie odchodzi od tych wartości. Cieszę się bardzo i chcę za to podziękować, że w wielu sprawach jesteście głosem narodu, głosem Kościoła” mówił duszpasterz.

Oprac. za serwisem Biura Prasowego Jasnej Góry.
czytaj więcej »

 

Browar Żywiec: trwają rozmowy nt. pracowników TTŻW żywieckim browarze wciąż trwa akcja protestacyjna, ogłoszona przez działające w tej spółce związki zawodowe. Równocześnie trwają rozmowy na temat przyszłych losów ponad 70 pracowników likwidowanej spółki transportowej browaru, Trans Trade Żywiec.
– Najważniejsza wiadomość jest taka, że Rada Nadzorca i Zarząd Grupy Żywiec zaczęły z nami rozmawiać, bo wcześniej zaskakiwano nas informacjami o decyzjach, podejmowanych bez żadnych konsultacji – mówi Andrzej Biegun, szef “Solidarności” w Grupie Żywiec. Związkowcy rozmawiali już zarówno z prezesem Zarządu Grupy Żywiec jak i z przewodniczącym Rady Nadzorczej tej spółki. – Mam wrażenie, że po początkowych nieporozumieniach jest dobra wola pracodawcy, by dojść do kompromisu i znaleźć rozwiązania, które będą w możliwie największym stopniu satysfakcjonowały pracowników likwidowanej spółki Trans Trade Żywiec. Chodzi przede wszystkim o gwarancje zatrudnienia, dobre płace i solidne umowy o pracę z nowym pracodawcą – tłumaczy Andrzej Biegun.
Rozmowy w żywieckim browarze mają być kontynuowane w przyszłym tygodniu. Póki co zakład nadal jest oflagowany…

Akcja protestacyjna w żywieckim Browarze

Związki zawodowe, działające w żywieckim Browarze, rozpoczęły akcję protestacyjną w związku z zapowiedzią Zarządu Grupy Żywiec zamknięcia spółki Trans Trade Żywiec. Obecnie pracuje w niej ponad 70 osób.
To ma być zmuszenie ludzi do tak zwanego samozatrudnienia. Zarząd chce doprowadzić do tego, by obecni pracownicy założyli firmy i świadczyli tę samą pracę jako firny zewnętrzne. Nie ma na to naszej zgody. Nie do przyjęcia jest zwiększanie zysków kosztem pracowników i ich rodzin – mówi Andrzej Biegun, przewodniczący MKZ NSZZ “Solidarność” Grupy Żywiec. Podkreśla, że zarówno pracownicy jak i związki zawodowe zostali zaskoczeni tą zapowiedzią. Wcześniej nie było żadnych rozmów w tej sprawie. “Informujemy, że Związki Zawodowe działające w ramach Grupy Żywiec podejmą wszelkie działania zmierzające do obrony miejsc pracy. Wzywamy Zarząd Grupy Żywiec do podjęcia rozmów, które dadzą pracownikom poczucie, że się ich poważnie traktuje” – czytamy we wspólnym stanowisku związków zawodowych żywieckiego Browaru z 14 września.
Jeszcze tego samego dnia odbyła się pikieta protestacyjna przed bramami Browaru, a następnego dnia na terenie zakładu wywieszone zostały flagi i transparenty związkowe. “W przypadku niesatysfakcjonującego rozwoju zdarzeń rozszerzymy nasz protest i podejmiemy bardziej stanowcze i zdecydowane działania w całej Grupie Żywiec” – zapowiadają związkowcy.

Więcej o akcji protestacyjne w żywieckim Browarze czytaj tutaj »

 

Babia Góra

Rajd „Solidarności” na 102!


Byliśmy na Babiej Górze

W sobotę, 5 września br. odbył się Ogólnopolski Rajd Górski NSZZ “Solidarność” na Babią Górę, którego organizatorem był Zarząd Regionu Podbeskidzie wraz z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”. W wędrówce po beskidzkich szlakach uczestniczyło 102 rajdowców.

Najliczniejszą ekipą okazała się reprezentacja „Solidarności” bielskiej spółki Proseat (32 osoby z przewodniczącym Rafałem Tyrałą na czele), która otrzymała Puchar Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”. Warto wymienić też inne liczne reprezentacje – wystawione przez „Solidarność” Nadleśnictwa Sucha Beskidzka oraz bielską spółkę GE Power Controls – Apena.
Drugi puchar, ufundowany przez Przewodniczącego Zarządu Regionu Podbeskidzie, przypadł związkowcom z Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi jako wyraz uznania dla ich zaangażowania w przygotowaniach kolejnych edycji naszego rajdu.
Z kolei laureaci konkursu wiedzy o Babiogórskim Parku Narodowym otrzymali nagrody, ufundowane przez podbeskidzką „Solidarność”, a wszyscy uczestnicy Rajdu gorącą strawę i okolicznościowe znaczki rajdowe, a także materiały edukacjne BPN.
Konkursy i podsumowanie rajdu poprzedzone zostały Mszą Świętą w intencji Solidarności i uczestników rajdu, odprawioną przez ks. dr. Mieczysława Bieńkowskiego w przepięknym plenerze koło schroniska na Markowych Szczawinach.

Kolejny raz okazało się, że górskie wędrówki hartują, ucząc pokonywania nie tylko trudnych szlaków, lecz również codziennych trudności, a przy tym wzmacniają nas na drodze związkowej.
Sponsorem tegorocznego rajdu była spółka PG Silesia z Czechowic-Dziedzic.
Dziękuję wszystkim uczestnikom i… do zobaczenia za rok.

Przewodniczący NSZZ „S”
Oddział Sucha Beskidzka
Krzysztof Chudzik

Senat odrzucił wniosek referendalny

W piątek, 4 września, Senat rozpatrywał wniosek Prezydenta RP o przeprowadzenie dodatkowego referendum. “Solidarność” od rana pikietowała przed parlamentem, domagając się od senatorów pozytywnej decyzji w sprawie wniosku prezydenta Dudy. Wśród kilku tysięcy demonstrantów była 60-osobowa grupa związkowców, reprezentujących podbeskidzką „Solidarność”.

Prezydent skierował do Senatu projekt postanowienia o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum, które miałoby się odbyć 25 października br. – w dniu wyborów parlamentarnych. Polacy mieliby odpowiedzieć na trzy pytania: czy są „za obniżeniem wieku emerytalnego i powiązaniem uprawnień emerytalnych ze stażem pracy”, czy są „za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe” i czy są „za przywróceniem powszechnego ustawowego obowiązku szkolnego od siódmego roku życia”.

– Atakuje się prezydenta za to, czego nie zrobiła koalicja rządowa PO i PSL – mówił podczas pikiety przewodniczący KK Piotr Duda – To jest referendum obywatelskie w bardzo ważnych sprawach dla społeczeństwa. Mam nadzieję, że senat uszanuje to, co pan prezydent chce zrobić, czyli dać się wypowiedzieć społeczeństwu.

Stało się jednak inaczej: Senat odrzucił wniosek prezydenta Andrzeja Dudy o przeprowadzeniu dodatkowego referendum w październiku. Za przyjęciem wniosku było 35 senatorów, przeciw 53, a 2 wstrzymało się od głosu.

Związkowcy pikietujący przed parlamentem przyjęli ten wynik z oburzeniem. – To skandal! Pokazali, że mają nas w nosie – stwierdził po ogłoszeniu wyniku głosowania Piotr Duda. – Ekipa rządząca, a w szczególności Platforma Obywatelska traktuje państwo jak własny folwark. Pokazuje, jak dba o obywateli, jak dba o te 6 milionów Polaków, którzy złożyli swoje podpisy pod wnioskami o referenda. Tak nie może być! Mam nadzieję, że szybko zmienimy tę władzę i przyjdzie kolejna, która będzie służyć społeczeństwu. Wiemy, co zrobimy 25 października – zapowiada lider „Solidarności”. (sis)

Link do filmu »

Oświęcimskie święto Solidarności

Także w Oświęcimiu uroczyście świętowano XXXV rocznicę powstania “Solidarności”. Głównym organizatorem tych jubileuszowych obchodów był komitet organizacyjny NSZZ “Solidarność”.

Oświęcimskie obchody rozpoczęto w sobotę, 22 sierpnia uroczystą Mszą święta w kościele pw. św. Maksymiliana w Oświęcimiu. Następnie przedstawiciele NSZZ “Solidarność” oraz zaproszeni goście złożyli wieńce pod tablicą pamiątkową, którą na ścianie kościoła św Maksymiliana ufundowała oświęcimska “Solidarność”. Ostatnim punktem sobotnich obchodów było spotkanie patriotyczne członków i założycieli “Solidarności”.
Uwieńczeniem uroczystości był niedzielny Festyn Rodzinny organizowany przez “Solidarność” regionów Podbeskidzie i Małopolska, który odbył się na parkingu przy Bulwarach w Oświęcimiu. Organizatorzy zadbali o liczne atrakcje zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Były konkursy, rozgrywki, pokazy, koncerty i przede wszystkim świetna zabawa dla wszystkich…
W festynie wzięli udział szef podbeskidzkiej “Solidarności” Marek Bogusz, jego zastępcy Andrzej Madyda i Stanisław Sołtysik oraz wiceprzewodniczący małopolskiej “Solidarności” Jerzy Smoła.
Trzeba dodać, że do 6 września w Oświęcimskim Centrum Kultury prezentowana jest niezwykle ciekawa wystawa historyczna pt. “35 lat NSZZ Solidarność”.

Ustawa o działaczach opozycji


Spóźniona, niedoskonała, ale jest… Z dniem 31 sierpnia br. (to nieprzypadkowa data) weszła w życie uchwalona przez Sejm 20 marca 2015 roku ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Ma ona na celu przyznanie szczególnego statusu działaczom opozycji demokratycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r. oraz zagwarantowanie pomocy finansowej tej części środowiska, która znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

Propozycja uchwalenia ustawy o pomocy społecznej dla byłych działaczy opozycji demokratycznej i niepodległościowej została zainicjowana przez środowisko dawnych działaczy opozycji antykomunistycznej. Przyjęta ustawa określa:

– zasady nabywania statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych;

– zasady wydawania legitymacji i nadawania odznaki honorowej działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych;

– zasady przyznawania świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej działaczom opozycji antykomunistycznej lub osobom represjonowanym z powodów politycznych;

– zadania, organizację i zasady działania wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych.

Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych będzie potwierdzał, w drodze decyzji administracyjnej, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W procedurze stwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych uczestniczył będzie Prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz wojewódzka rada konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych.

Pomoc finansowa ma dwojaką formę: świadczenia pieniężnego lub pomocy pieniężnej. Świadczenia te przyznawał będzie, w drodze decyzji administracyjnej, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na wniosek osoby uprawnionej. Przesłanką przyznania pomocy będzie poza uzyskaniem statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej jest także spełnienie kryterium dochodowego.

Świadczenie pieniężne w wysokości 400 zł miesięcznie, przyznawane będzie jeżeli dochód osoby samotnej nie przekracza kwoty odpowiadającej 120 procent najniższej emerytury, wynoszącej obecnie 880,45 zł, albo dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 100 procent najniższej emerytury.

Świadczenie pieniężne z zasady przyznaje się na okres dwunastu miesięcy, ale w przypadku osób, które ukończyły 67 lat może być przyznane na okres do 60 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczenie może zostać przyznane bezterminowo.

Pomoc pieniężna, przyznawana w formie jednorazowego wsparcia, może być przyznana osobom uprawnionym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, jeżeli dochód samotnie gospodarującej osoby uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiadającej 220 procent najniższej emerytury albo dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 150 procent najniższej emerytury. Pomoc pieniężna może być przyznana także na zakup sprzętu rehabilitacyjnego ułatwiającego życie osobie całkowicie niezdolnej do pracy i do samodzielnej egzystencji – w przypadku gdy dochód samotnie gospodarującej osoby uprawnionej lub dochód na osobę w rodzinie osoby uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiadającej 300% najniższej emerytury.

Ustawa określa także dodatkowe uprawnienia takie jak: prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej oraz opcjonalnie – w zależności od decyzji konkretnego samorządu terytorialnego – pomoc w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych. Świadczenia pieniężne i pomoc pieniężna zwolnione są z podatku dochodowego. Oraz nie są wliczane do dochodu ustalanego na potrzeby realizacji świadczeń z pomocy społecznej.

Dokładne procedury przyznawania statusu oraz zasad pomocy można znaleźć na stronach internetowych Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Instytutu Pamięci Narodowej (http://ipn.gov.pl/opozycja). Bliższych informacji udziela też bielskie biuro IPN (tel. 33 813 63 59).