Sekretariat

Posty autora

Informacja

W dniu 1 października 2015 r. o godz. 16.00 w siedzibie NSZZ “Solidarność” Oddział Skoczów, ul. Bielska 18, odbędzie się spotkanie z udziałem Przewodniczącego Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” Marka Bogusza, który omówi działania Komisji Krajowej oraz Zarządu Regionu.

Gościem spotkania będzie Poseł Stanisław Szwed. Tematem wystąpienia będzie aktualna sytuacja społeczno-polityczna w kraju oraz zmiany w Kodeksie Pracy.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.
Obecność Przewodniczących Komisji Zakładowych obowiązkowa.

Przewodniczący
NSZZ “Solidarność” O/Skoczów
Czesław Chrapek

Miasteczko strażackie przed Sejmem

Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie powstaje miasteczko protestacyjne strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Zorganizowane 21 września spotkanie ostatniej szansy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych nie przyniosło porozumienia.

Strażacy domagają się rewaloryzacji funduszu wynagrodzeń za lata 2008-2014 o co najmniej 17 % – tytułem rekompensaty wzrostu kosztów inflacji, z czego 10 % jeszcze w tym roku, kolejne 7 % w roku 2017 lub w programie modernizacyjnym oraz pokrycia w całości z budżetu państwa kosztów związanych z wysługą lat i wzrostu stawki za służbę w godzinach nadliczbowych z 60 % do 100 % za godzinę pracy.
Mimo obietnic składanych przez minister MSW Teresę Piotrowską rozmowy nie przyniosły przełomu. Spotkanie ostatniej szansy, które odbyło się w poniedziałek, 21 września, również zakończyło się niepowodzeniem.
– Krajowa Sekcja Pożarnictwa złożyła rządowi postulaty rewaloryzacji funduszy wynagrodzeń i podniesienia stawek za nadgodziny w 2013r. Z minister MSW Teresą Piotrowską prowadziliśmy rozmowy od października 2014 r. Na spotkaniu 2 grudnia 2014 r. uzupełniliśmy nasze postulaty o zabezpieczenie środków na wypłatę wysługi lat. W kwietniu tego roku przekazaliśmy ponownie nasze wszystkie postulaty. W celu usystematyzowanego i cyklicznego prowadzenia dyskusji w gronie przedstawicieli MSW, szefów służb oraz związków zawodowych zostało opracowane nawet Zarządzenie MSW o Forum Dialogu Społecznego. Niestety, mimo zapewnień Pani Minister, że jest zwolennikiem dialogu społecznego i dyskusji na argumenty, rozmowy nie przyniosły oczekiwanego rezultatu wyjaśnia Robert Osmycki, przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ “Solidarność”.
Strażacy z Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ “Solidarność” planują złożyć na ręce premier Kopacz petycję z postulatami.
W proteście przed KPRM wezmą udział strażacy ze wszystkich województw. Akcja będzie miała charakter rotacyjny. Strażacy dwóch różnych województw będą wymieniać się co 24 godziny. Zamierzają protestować w swoim czasie wolnym od służby.
Miasteczko Protestacyjne przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów jest kolejnym etapem akcji protestacyjnej, która rozpoczęła się 24 sierpnia br. bojkotem kontroli inspekcji gotowości operacyjnej. W ślad za nim, od 1 września strażacy bojkotują nieodpłatne prace gospodarcze: remontowe, budowlane, naprawcze w jednostkach Straży Pożarnej. 7 września rozpoczął się bojkot szkoleń w jednostkach ratowniczo – gaśniczych w Państwowej Straży Pożarnej oraz prowadzenia szkoleń i zawodów Ochotniczej Straży Pożarnej.

Solidarność na Jasnej Górze

W niedzielę, 20 września, pod hasłem: “Z ochotą serc do Jasnogórskiej Matki Zawierzenia” odbyła się 33. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Uczestniczyło w niej około 15 tys. pielgrzymów, w tym około dwustu związkowców z Podbeskidzia, m.in. zorganizowane grupy ze sztandarami “Solidarności” z Fiata, Bultenu, PSS Społem, skoczowskiego Teksidu i Zarządu Regionu.

Doroczne spotkanie na Jasnej Górze gromadzi przede wszystkim ludzi związanych z NSZZ “Solidarność”. Na placu jasnogórskim widać było setki związkowych sztandarów i transparentów z logo “Solidarności”. Pielgrzymka ta tradycyjnie jest modlitwą związkowców za Ojczyznę, świat pracy i “Solidarność” za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, wielkiego patrona i inicjatora Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę. W trakcie uroczystości na jasnogórskim ołtarzu spoczywały relikwie serca bł. ks. Jerzego.

– Co roku jesteśmy tutaj, wypełniamy testament bł. księdza Jerzego, ale przede wszystkim przyjeżdżamy wszyscy na tę pielgrzymkę, aby podziękować Matce Boskiej Częstochowskiej za Jej wstawiennictwo, za wszystkich ludzi pracy, za zdrowie i prosimy o wstawiennictwo na cały następny rok powiedział przed rozpoczęciem uroczystości Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”.

Przed Mszą św. odczytany został list Prezydenta Andrzeja Dudy: “Spoglądając w przyszłość, poszukując kompasu warto wsłuchać się w nauczanie Kościoła, w które tak znaczący wkład wniósł Papież Polak. W jednej z Encyklik zapisał: ‘Praca ma to do siebie, że przede wszystkim łączy ludzi, i na tym polega jej siła społeczna: siła budowania wspólnoty’. Jestem przekonany, że ta wspólnototwórcza funkcja pracy, o której mówi Jan Paweł II pozostaje jedną z kluczowych dla budowania ładu społecznego. Wspominam o tym w 35. rocznicę Porozumień Sierpniowych i narodzin ‘Solidarności’, miliony członków tego wielkiego ruchu społecznego zadziwiło świat. W państwie narzucającym swoim obywatelom ateizm, materializm i ideologię walki klas, pojawili się ludzie, którzy swoją główną ideą uczynili solidarność międzyludzką, więź rozwijaną w rodzinie, wśród przyjaciół, sąsiadów, między politykami i organizacjami pozarządowymi, między pracującymi i współobywatelami. Byli gotowi do poświęceń w imię wzajemnej pomocy, w imię poszanowania praw i godności człowieka i pracownika. Na kłamliwą propagandę, na przemoc i represję odpowiadali rzeczowymi postulatami, pokojowymi protestami, modlitwą i pieśnią, dlatego zwyciężyli”.

Punktem kulminacyjnym tegorocznej, dwudniowej Pielgrzymki Ludzi Pracy, była uroczysta Msza św. odprawiona w niedzielę o godz. 11.00 na Szczycie Jasnogórskim. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski. Koncelebrował abp Józef Kupny, krajowy duszpasterz Ludzi Pracy. Obecni byli m.in. członkowie najbliższej rodziny bł. ks. Jerzego. Obok ustawiono portret śp. matki ks. Jerzego – Marianny Popiełuszko.

“Niedawno minęła 35-rocznia powstania ‘Solidarności’, wielkiego ruchu społecznego, który otworzył w Polsce i w Europie nowy rozdział historii przypomniał w homilii abp Stanisław Budzik – Do tej historii weszło podpisanie Porozumień Sierpniowych najpierw w Szczecinie, a potem w Gdańsku. My, którzy tutaj dzisiaj jesteśmy z ziemi lubelskiej, nie możemy nie przypomnieć, że przed sierpniem był lipiec, a przed Gdańskiem i Szczecinem Lublin i Świdnik. Lipcowe strajki w roku 1980 ogarnęły ponad 150 zakładów pracy w regionie lubelskim i stały się początkiem wielkiego ruchu strajkowego ogarniającego coraz to nowe obszary Polski. Ruch Solidarności miał od samego początku korzenie głęboko chrześcijańskie, jego fenomen polegał na wykorzystaniu metod pokojowych w walce o robotnicze prawa i narodową niezawisłość. W takim duchu walczył z uciskiem komunizmu patron ‘Solidarności’ bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Jego hasło wzięte ze św. Pawła Apostoła brzmiało: nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Siłą strajkującego Lubelskiego Lipca i Gdańskiego Sierpnia była wiara, że Pan da siłę swojemu ludowi, że Pan da swojemu ludowi błogosławieństwo pokoju”.

Na zakończenie słowa podziękowania wypowiedział abp Józef Kupny, krajowy duszpasterz Ludzi Pracy. “Cieszę się, że związek ‘Solidarność’, że związek zawodowy, niezależny, samorządny ‘Solidarność’ jest wierny swoim wartościom, wartościom chrześcijańskim, że nie odchodzi od tych wartości. Cieszę się bardzo i chcę za to podziękować, że w wielu sprawach jesteście głosem narodu, głosem Kościoła” mówił duszpasterz.

Oprac. za serwisem Biura Prasowego Jasnej Góry.
czytaj więcej »

 

Browar Żywiec: trwają rozmowy nt. pracowników TTŻW żywieckim browarze wciąż trwa akcja protestacyjna, ogłoszona przez działające w tej spółce związki zawodowe. Równocześnie trwają rozmowy na temat przyszłych losów ponad 70 pracowników likwidowanej spółki transportowej browaru, Trans Trade Żywiec.
– Najważniejsza wiadomość jest taka, że Rada Nadzorca i Zarząd Grupy Żywiec zaczęły z nami rozmawiać, bo wcześniej zaskakiwano nas informacjami o decyzjach, podejmowanych bez żadnych konsultacji – mówi Andrzej Biegun, szef “Solidarności” w Grupie Żywiec. Związkowcy rozmawiali już zarówno z prezesem Zarządu Grupy Żywiec jak i z przewodniczącym Rady Nadzorczej tej spółki. – Mam wrażenie, że po początkowych nieporozumieniach jest dobra wola pracodawcy, by dojść do kompromisu i znaleźć rozwiązania, które będą w możliwie największym stopniu satysfakcjonowały pracowników likwidowanej spółki Trans Trade Żywiec. Chodzi przede wszystkim o gwarancje zatrudnienia, dobre płace i solidne umowy o pracę z nowym pracodawcą – tłumaczy Andrzej Biegun.
Rozmowy w żywieckim browarze mają być kontynuowane w przyszłym tygodniu. Póki co zakład nadal jest oflagowany…

Akcja protestacyjna w żywieckim Browarze

Związki zawodowe, działające w żywieckim Browarze, rozpoczęły akcję protestacyjną w związku z zapowiedzią Zarządu Grupy Żywiec zamknięcia spółki Trans Trade Żywiec. Obecnie pracuje w niej ponad 70 osób.
To ma być zmuszenie ludzi do tak zwanego samozatrudnienia. Zarząd chce doprowadzić do tego, by obecni pracownicy założyli firmy i świadczyli tę samą pracę jako firny zewnętrzne. Nie ma na to naszej zgody. Nie do przyjęcia jest zwiększanie zysków kosztem pracowników i ich rodzin – mówi Andrzej Biegun, przewodniczący MKZ NSZZ “Solidarność” Grupy Żywiec. Podkreśla, że zarówno pracownicy jak i związki zawodowe zostali zaskoczeni tą zapowiedzią. Wcześniej nie było żadnych rozmów w tej sprawie. “Informujemy, że Związki Zawodowe działające w ramach Grupy Żywiec podejmą wszelkie działania zmierzające do obrony miejsc pracy. Wzywamy Zarząd Grupy Żywiec do podjęcia rozmów, które dadzą pracownikom poczucie, że się ich poważnie traktuje” – czytamy we wspólnym stanowisku związków zawodowych żywieckiego Browaru z 14 września.
Jeszcze tego samego dnia odbyła się pikieta protestacyjna przed bramami Browaru, a następnego dnia na terenie zakładu wywieszone zostały flagi i transparenty związkowe. “W przypadku niesatysfakcjonującego rozwoju zdarzeń rozszerzymy nasz protest i podejmiemy bardziej stanowcze i zdecydowane działania w całej Grupie Żywiec” – zapowiadają związkowcy.

Więcej o akcji protestacyjne w żywieckim Browarze czytaj tutaj »