Sekretariat

Posty autora

Choć kandydatów jest wielu…
WYBIERZMY STANISŁAWA SZWEDA

Zbliżają się wybory parlamentarne. Nie możemy udawać, że to głosowanie nas nie interesuje: jest rzeczą oczywistą, że od tego, kogo wybierzemy, zależeć będzie przyszłość Polski, przyszłość każdego z nas. Dlatego ważne jest, byśmy wzięli udział w tych wyborach i wybrali najlepszych, sprawdzonych już ludzi. Podbeskidzka “Solidarność” jest przekonana, że głosy oddane na Stanisława Szweda nie będą głosami zmarnowanymi…

Nie możemy narzekać na brak kandydatów. Wszyscy składają mnóstwo obietnic. Każdy deklaruje, że będzie walczył o powszechną szczęśliwość i obfitość. Dlatego tak ważne jest, aby patrzeć nie tylko na obiecanki, ale też doświadczenie, dotychczasową postawę i dorobek. Stanisław Szwed jest kandydatem wyjątkowym. Nigdy nie zaprzestał członkostwa w NSZZ “Solidarność”, nigdy nie zawiódł związkowców. Na forum Sejmu RP zawsze reprezentował interesy ludzi pracy. Jest na co dzień dostępny dla związkowców, zawsze gotowy służyć członkom “Solidarności” swą radą i pomocą. Od ponad dziesięciu lat pełni funkcję przewodniczącego Prezydium Krajowego Zjazdu Delegatów naszego związku. Nieprzypadkowo “Tygodnik Solidarność” przyznał mu zaszczytny tytuł Związkowca Roku.

Kandydatów jest wielu, ale my, związkowcy, jesteśmy przekonani, że dla “Solidarności” najbardziej cennym i sprawdzonym kandydatem jest Stanisław Szwed. Warto, byśmy nadal mieli go jako naszego reprezentanta w Sejmie RP!

Przewodniczący
Zarządu Regionu Podbeskidzie
NSZZ “Solidarność”
MAREK BOGUSZ

szwed

Widziane od środka
CZAS NA PODSUMOWANIE

Zakończyła się VII kadencja Sejmu RP, w której miałem zaszczyt reprezentować w polskim parlamencie mieszkańców Podbeskidzia, Śląska Cieszyńskiego i Ziemi Żywieckiej. Przez ten czas skupiałem się przede wszystkich na kwestiach pracowniczych, emerytalnych, rentowych oraz społecznych, nie zapominając o związkowcach i mojej “Solidarności” Podbeskidzia.

Blisko trzysta wystąpień na posiedzeniach Sejmu, 252 interpelacje, 235 zapytań poselskich oraz 157 podpisów pod poselskimi projektami ustaw to tylko część mojej pracy w minionych czterech latach w Sejmie. To była trudna kadencja, w której rządząca koalicja traktowała zarówno projekty opozycji jak i te obywatelskie jako zło konieczne. Większość moich projektów lądowała w tak zwanej “zamrażarce marszałka” i do dzisiaj czeka na realizację. Mimo takiej obstrukcji rządzących, niektóre sprawy udało się pozytywnie zrealizować. Mam tu na myśli między innymi wydłużenie urlopów macierzyńskich do jednego roku czy pomoc dla osób represjonowanych, w tym także tych z Regionu Podbeskidzia.
Sukcesem zakończyła się też walka o przywrócenie świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów osób niepełnosprawnych, których broniłem przed Trybunałem Konstytucyjnym. Mimo dużego wysiłku ta sprawa wymaga jeszcze dalszych rozwiązań, szczególnie w kontekście opiekunów osób dorosłych, których nie brakuje również i w naszym regionie.
Już w VII kadencji uczestniczyłem w pracach zespołu ekspertów, który pod kierownictwem Beaty Szydło przygotował pakiet konkretnych rozwiązań. Jestem współautorem Narodowego Programu Zatrudnienia, ustawy obniżającej wiek emerytalny 60/65 czy ustawy Rodzina 500+ gwarantującej dodatek w wysokości 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko oraz na pierwsze z uwzględnieniem kryterium dochodowego.
Mogę o sobie powiedzieć, że byłem i pozostałem politykiem związkowym. Zawsze głośno wstępowałem przeciwko wprowadzaniu anty pracowniczych zmian w Kodeksie Pracy. Szczególnie dużo czasu poświęcałem walce z umowami śmieciowymi choć przy obecnej władzy było o to niezwykle trudno. Trzymam rękę na pulsie i wierzę, że to co udało się wypracować w VII kadencji zostanie w końcu zrealizowane.
Nie ukrywam, że największą satysfakcję przynosiły mi indywidualne interwencje, czy to w sprawach emerytalno-rentowych, pracowniczych, czy lokalnych, które udało się załatwić. W ten sposób pomagałem mieszkańcom Bielska-Białej oraz powiatów bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego czy żywieckiego, którzy przychodzili do mojego biura poselskiego z prośbą o wsparcie.
W regionie podejmowałem wiele interwencji w sprawach infrastruktury komunikacyjnej. Walczyłem o realizację kluczowych inwestycji: drogi S1 Bielsko-Mysłowice, brakującego odcinka S69, omijającego Węgierską Górkę, czy o poprawę infrastruktury kolejowej na terenie Podbeskidzia i Śląska Cieszyńskiego. Niestety, moje kolejne pisma i apele były z reguły odrzucane przez układ rządzący. Dziś, kiedy słyszymy o programie “Śląsk 2.0″, wypada zadać sobie pytanie, skąd wzięła się tak nagła aktywność polityków rządzącej koalicji, skoro przez ostatnie lata każda interwencja w sprawie poprawy infrastruktury w naszym regionie była konsekwentnie odrzucana.
Patrząc na ostatnie lata muszę bez cienia wątpliwości stwierdzić, że dla wszystkich ludzi pracy był to okres zmarnowanych szans i antyobywatelskich ustaw. Nie zrobiono nic, żeby zatrzymać masową emigrację młodych ludzi w poszukiwaniu pracy i godnej płacy, odrzucano obywatelskie projekty ustaw czy wnioski o referenda, pod którymi zebrano ponad 6 milionów podpisów. Wreszcie był to czas atakowania związków zawodowych i ograniczania praw pracowniczych… Warto o tym wszystkim pamiętać, gdy będziecie Państwo podejmować decyzję, na kogo 25 października oddać swój głos.

STANISŁAW SZWED

W hołdzie Patronowi “Solidarności”

W poniedziałek, 19 października, w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Warszawie odbyły się uroczystości związane z 31. rocznicą męczeńskiej śmierci błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, Patrona NSZZ “Solidarność”. Myślą przewodnią tegorocznych obchodów były słowa bł. ks. Jerzego Popiełuszki “Bądźmy silni miłością, męstwem oraz nadzieją”. 

Głównym punktem rocznicowych obchodów była Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa Michała Janochy. Co byś nam powiedział księże Jerzy? pytał w homilii bp Janocha. Walczyłeś o wolność dziś Polska cieszy się upragnioną wolnością, ale czy nauczyliśmy się wrażliwości na wolność wewnętrzną, do której wyzwala nas Chrystus? Czy dziś w wolnej Polsce mieszkają ludzie wolni od nienawiści, od trucizny alkoholu, narkotyków, pornografii? Czy my sami jesteśmy wewnętrznie wolni? pytał biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej. Na zakończenie kazania przeczytał fragment ostatniej homilii bł. ks. Jerzego, z 19 października 1984 roku, było to ok. godz. 18.30, w Bydgoszczy: “Nie daj się zwyciężyć złu ale zło dobrem zwyciężaj”. Dziś jest 19 października 2015 roku, ok. godz. 18.30. Twoje słowa są nadal aktualne. Mamy trudne zadanie Panie Prezydencie. To trudne zadanie dla nowego rządu, dla biskupów, dla katolików i wszystkich chrześcijan, wszystkich ludzi dobrej woli: “Nie daj się zwyciężyć złu ale zło dobrem zwyciężaj” zakończył.
W trakcie Eucharystii dziękowaliśmy za zakończenie diecezjalnego etapu procesu kanonizacyjnego i modliliśmy się o rychłe ogłoszenie bł. ks. Jerzego Popiełuszki świętym Kościoła powszechnego. W uroczystościach uczestniczył prezydent RP Andrzej Duda, a także delegacje NSZZ “Solidarność” z całego kraju z pocztami sztandarowymi. Nie zabrakło blisko 50-osobowej reprezentacji podbeskidzkiej “Solidarności” z przewodniczącym ZR Markiem Boguszem i sztandarami z Fiata Auto Poland, Bultenu, Społem, bielskiego MZK, PKP Cargo, Grupy Żywiec i Zarządu Regionu. Po zakończeniu Eucharystii reprezentacja Podbeskidzia złożyła na grobie Patrona “Solidarności” wieniec i znicze.

Sprawdzam polityka

KAMPANIA
“SPRAWDZAM POLITYKA”

Podbeskidzka “Solidarność” włączyła się do ogólnopolskiej akcji naszego związku pt. “Sprawdzam polityka”. Na ulicach miast kolportujemy ulotki promujące tę akcję, a na bielskim placu Chrobrego ustawiliśmy namiot, w którym – poprzez Internet można sprawdzić polityków. Namiot ten będzie stał we wszystkie dni robocze do czwartku, 22 października, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Na ulotkach i na internetowej stronie www.sprawdzampolityka.pl można znaleźć informacje, jak poszczególni parlamentarzyści starający się teraz o reelekcję (tylko w okręgu bielskim jest ich aż jedenastu!) głosowali w tak ważnych sprawach jak czas pracy osób niepełnosprawnych, wiek emerytalny, kodeks pracy, obowiązek szkolny sześciolatków, obniżanie podatków dla najuboższych. Przy każdym polityku w sposób zrozumiały i czytelny zarejestrowane są konkretne głosowania. Mamy swoich faworytów, ale w tej akcji nie agitujemy za żadną partią czy konkretnym kandydatem. Przede wszystkim zachęcamy, by ludzie wzięli udział w wyborach i głosowali świadomie, z odpowiednią wiedzą – tłumaczy szef podbeskidzkiej “Solidarności” Marek Bogusz.

Wykaz głosowań parlamentarzystów
Okręg Bielsko-Biała >>>
Powiaty: suski i oświęcimski >>>

Stanowisko Rady Regionalnej Sekcji Branży Metalowców NSZZ Solidarność z dnia 7 października 2015 w sprawie poparcia kandydatury Stanisława Szweda w wyborach do Sejmu RP >>>

Protest w elektrowniach wodnych

Na bramach i budynkach elektrowni wodnych w Porąbce, Tresnej i na Żarze zawisły transparenty i flagi “Solidarności”. To znak, że związkowcy rozpoczęli akcję protestacyjną, będącą efektem fiaska trwających od blisko dziesięciu miesięcy negocjacji. 

Organizacje związkowe, działające w Zespole Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar w Międzybrodziu Bialskim (to oddział spółki PGE Energia Odnawialna), od 23 grudnia 2014 roku prowadziły spór zbiorowy w obronie miejsc pracy i warunków zatrudnienia pracowników oraz wstrzymania działań restrukturyzacyjnych, polegających głównie na zmniejszeniu liczby etatów. Związkowcy podkreślają, że w latach 2011-2015 w Oddziale ZEW Porąbka-Żar nastąpiło ograniczenie zatrudnienia aż o 31 procent, przy jednoczesnym zwiększeniu zakresów prac do wykonania przez pozostałych pracowników. Związki zawodowe wielokrotnie wyrażały wolę zakończenia sporu zbiorowego w drodze porozumienia, także w zakresie pozostałych żądań, wykazując gotowość do daleko idących ustępstw, m. in. poprzez wycofanie żądania wzrostu wynagrodzeń. Wszystko na nic z powodu ewidentnego braku woli zakończenia sporu zbiorowego na etapie rokowań ze strony pracodawcy i gwaranta, w tym głównie władz spółki PGE Energia Odnawialna. W tej sytuacji osiągnięcie porozumienia okazało się niemożliwe – podkreśla Jacek Droździk, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w Oddziale ZEW Porąbka-Żar.
We wtorek, 13 października 2015 roku, podpisano protokół rozbieżności, a na znak protestu związkowcy podjęli decyzję o oflagowaniu bram wjazdowych na teren Oddziału. Związkowe flagi i transparenty zawisły na obiektach Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar oraz Elektrowni Wodnych Tresna i Porąbka. W tym samym dniu przedstawiciele NSZZ “Solidarność” oraz Związku Zawodowego Pracowników Energetyki powołali Międzyzwiązkowy Zespół Protestacyjno-Strajkowy, który rozpoczął przygotowania do przeprowadzenia 28 października 2015 roku referendum strajkowego wśród załogi.

Jubileusz “Solidarności”
w Oświęcimiu

Obchody w Oświęcimiu

Niezwykle uroczysty przebieg miał finał oświęcimskich obchodów 35. rocznicy powstania NSZZ “Solidarność”, który odbył się 8 października w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Uroczystość w OCK, zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, była zwieńczeniem całego bloku spotkań i imprez, które w ostatnim czasie zostały zorganizowane w Oświęcimiu z okazji XXXV-lecia “Solidarności”. Wcześniej były m.in. jubileuszowa Msza święta, festyn rodzinny, okolicznościowa wystawa oraz blok konkursów, zorganizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu oświęcimskiego. Patronat nad tymi konkursami, perfekcyjnie zorganizowanymi przez Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu, objął Instytut Pamięci Narodowej, a nagrody ufundowały między innymi Zarządy Regionów NSZZ “Solidarność” Małopolski i Podbeskidzia. Wyniki konkursów znaleźć można TUTAJ.

W auli Oświęcimskiego Centrum Kultury zebrali się zarówno uczestnicy konkursów i ich nauczyciele, jak też samorządowy, parlamentarzyści oraz dawni i obecni działacze “Solidarności”, w tym szefowie regionów Małopolska i Podbeskidzie, Wojciech Grzeszek i Marek Bogusz oraz mieszkający w Oświęcimiu wiceprzewodniczący Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ “Solidarność” Bronisław Skoczek.

– Dziękuję wam, że pamiętaliście o tej rocznicy i chcecie poszerzać swą wiedzę o “Solidarności”, o jej burzliwej historii i współczesności. Chcemy wam w tym pomagać poprzez nasze publikacje, naszą stronę internetową i wsparcie wszelkiego tego typu inicjatyw – mówił do uczestników konkursu Marek Bogusz.

Po wręczeniu nagród i okolicznościowych przemówieniach uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć spektakl “Drogi do Solidarności”, przygotowany przez młodych aktorów Teatru “Na Stronie” z LO im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu i Grupy Teatralnej “Minus Jeden”. Przedstawienie, które zasłużenie zostało bardzo gorąco przyjęte przez widownię, zostało przygotowane przez nauczycieli Janusza Toczka oraz Donatę Wójcik-Bąbską i Izabelę Paszko.

 

sowa

Szkolenie – “Negocjator doskonały”

W dniach 6 -7 października 2015 r. odbyła się w Szczyrku druga część szkolenia pt. “Negocjator doskonały”, które poprowadził Arkadiusz Kawecki.

W zajęciach uczestniczyli członkowie z następujących zakładów:
1) Lotos Terminale
2) PG Silesia
3) Hutchinson Poland Żywiec 1
4) Delphi Jeleśnia
5) Żywiec Zdrój
6) Tauron Wytwarzanie Serwis
7) MK NSZZ “Solidarność” Pracowników Oświaty
i Wychowania w Bielsku-Białej
8) ZR Podbeskidzie NSZZ “S”

Sponsorem szkolenia było Przedsiębiorstwo
Górnicze “SILESIA” Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach.

Będzie pikieta służby zdrowia

W poniedziałek, 12 października, przed Ministerstwem Zdrowia w Warszawie odbędzie się ogólnopolska pikieta protestacyjna “Solidarności” Ochrony Zdrowia.
Trwają zapisy związkowców chętnych do udziału w tym proteście.

W trakcie pikiety będziemy domagać się:

– Wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników zatrudnionych w opiece zdrowotnej zapewnionego w trwałych rozwiązaniach systemowych,

– Zerwania z plagą umów śmieciowych oraz zaprzestania wymuszania na pracownikach zawierania umów cywilnoprawnych bądź samozatrudnienia,

– Systematycznego zwiększania nakładów finansowych na opiekę zdrowotną ze środków publicznych,

– Zaprzestania dalszej komercjalizacji i prywatyzacji sektora ochrony zdrowia.

Więcej informacji na temat wyjazdu udziela przewodniczący Regionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia NSZZ “Solidarność” Piotr Gołąb (tel. 530 760 060). On również prowadzi zapisy osób chętnych do udziału w pikiecie.

Strażacy zawieszają protest

Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ “Solidarność” na posiedzeniu w dniu 5 października 2015 r. w Warszawie, postanowiła zawiesić z dniem 6 października 2015 r. wszystkie formy protestu.

Analizując sytuację w Polsce przypomina, że rozpoczęcie Akcji Protestacyjnej przez Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ “Solidarność” było spowodowane powolnymi i niezadawalającymi postępami w realizowaniu następujących żądań:

1. Wzrost funduszy wynagrodzeń o co najmniej 17% tytułem rekompensaty wzrostu kosztów inflacji w latach 2009 2014 (a teraz 2015);

2. Pokrycia w całości z budżetu MSW lub budżetu państwa kosztów wzrostu kosztów wysługi lat w wysokości 8.250.000,- zł;

3. Doprowadzenia do podniesienia rekompensaty za służbę w nadgodzinach w kwocie co najmniej równej stawce godzinowej strażaka nie zaś dalszego opłacania nadgodzin strażaka, stawką niższą o 40% niż rzeczywista stawka wynagrodzenia;

4. Zwiększenia środków finansowanie komend powiatowych/miejskich w kwocie nie mniejszej niż 35 40 milionów złotych.

Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ “Solidarność” po fiasku rozmów z kolejnymi ministrami spraw wewnętrznych przeprowadziła w dniu 18 grudnia 2014r. pikietę ostrzegawczą a zgodnie uchwałą nr 3/2015 z dniem 30 marca 2015r wprowadziła postępującą Akcję Protestacyjną. W związku z niezadawalającymi efektami rozmów w kwietniu i czerwcu br. oraz informacją z dnia 4 sierpnia br. w sprawie wysokości podwyżek na rok 2016, uchwałą nr 9/2015, sukcesywnie zaostrzano formy protestu. W dniach 22 25 września br. Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ “Solidarność” przeprowadziła protest pod Kancelarią Premiera Rady Ministrów w Warszawie w postaci Miasteczka Namiotowego.

W dniu 25 września br. złożona została Petycja z powyższymi żądaniami do pani Ewy Kopacz Premier Rządu RP.

Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ “Solidarność” wzięła pod uwagę, że:
– Od 30 września br. Rząd RP nie będzie podejmował żadnych wiążących decyzji finansowych na rok 2016 i kolejne;
– Od 8 października br. przestanie działać Parlament RP, co oznacza, że do czasu zakończenia wyborów parlamentarnych oraz zaprzysiężenia nowego Parlamentu RP a następnie Rządu RP, nie będzie organu decyzyjnego mogącego zrealizować pozostałe żądania.

Dlatego też Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ “Solidarność” postanowiła zawiesić Akcję Protestacyjną do czasu powołania nowego Rządu RP i pierwszych rozmów z nowym Ministrem Spraw Wewnętrznych.

Przewodniczący
Krajowej Sekcji Pożarnictwa
NSZZ “Solidarność”
Robert Osmycki