Sekretariat

Posty autora

Jubileusz spółki Aqua

Bielska spółka wodociągowa Aqua świętuje podwójny jubileusz: 120-lecie istnienia wodociągów bielskich oraz 25-lecie działalności spółki.
Z tej okazji pragnę, w imieniu całej podbeskidzkiej „Solidarności”, złożyć wszystkim pracownikom Aquy, a w sposób szczególny wszystkim członkom naszego Związku w tej spółce, serdeczne gratulacje oraz życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy i wymiernego doceniania waszego wysiłku przez pracodawcę.

Marek Bogusz
Przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność”

Kondolencje

Naszemu Koledze
JANOWI WILCZAKOWI,
Przewodniczącemu Regionalnej Sekcji Emerytów
i Rencistów NSZZ “Solidarność”
oraz członkowi Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność”
najserdeczniejsze wyrazy współczucia i solidarności w bólu
z powodu śmierci
ŻONY
składają koleżanki i koledzy
z podbeskidzkiej “Solidarności”

Związkowcy w obronie stawów

Związki zawodowe, działające w Zakładzie Doświadczalnym Gospodarki Stawowej PAN w Gołyszu protestują przeciwko planom likwidacji tej placówki oraz pospiesznej wyprzedaży jej majątku, w tym około 500 hektarów stawów!
– Jest szansa, by uratować tę placówkę, więc na pewno jest o co walczyć. Można pozyskać unijne pieniądze i przywrócić zakładowi rentowność. Jeśli jednak teraz zacznie się sprzedaż majątku, to już niczego nie uratujemy przekonuje Czesław Chrapek, szef “Solidarności” Podregionu Skoczów, zaangażowany w obronę placówki PAN w Gołyszu i jej majątku.
W stanowisku, przyjętym przez związkowców z Gołysza, czytamy m.in. : “Jest wiele argumentów wskazujących na potrzebę utrzymania zakładu. Wystarczy tylko profesjonalne zarządzanie, a przy pomocy środków unijnych, które mają zostać uruchomione po 2016 roku, i wykorzystaniu wykwalifikowanej załogi można stopniowo, w kilkuletnim procesie przywrócić znaczącą rentowność. Podejmowane działania likwidacyjne i wyprzedaż majątku Skarbu Państwa skończy się tym, że utracony zostanie bezpowrotnie kolejny podmiot mogący na bazie swoich doświadczeń stanowić istotny element innowacyjnej gospodarki”.

Stanisław Szwed

Stanisław Szwed wiceministrem

Nasz kolega, Stanisław Szwed, został mianowany sekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Gratulujemy i życzymy wytrwałości oraz sukcesów w pełnieniu tej zaszczytnej, ale także niezwykle trudnej funkcji!

Stanisław Szwed był dotychczas posłem III, V, VI i VII kadencji sejmu. W dotychczasowej karierze parlamentarnej specjalizował się w sprawach społecznych, pracy i rodziny. Podczas ostatnich wyborów parlamentarnych głosowało na niego aż 46 220 mieszkańców powiatów bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i pszczyńskiego. To rekordowa liczba głosów dla tego okręgu wyborczego.

Stanisław Szwed zawsze podkreślał, że jest nie tylko parlamentarzystą, ale także związkowcem. Nigdy nie zapomniał o swych korzeniach. Do dziś jest członkiem “Solidarności” w Fabryce Pił i Narzędzi w Wapienicy. Przez ostatnie dziesięć lat pełnił także funkcję przewodniczącego Prezydium Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ “Solidarność”, a ostatnio także podbeskidzkiego Walnego Zebrania Delegatów.

Święto Niepodległości w Bielsku-Białej

Przedstawiciele podbeskidzkiej “Solidarności” wraz z pocztem sztandarowym Zarządu Regionu wzięli udział w głównych obchodach Święta Niepodległości w Bielsku-Białej.

Główne uroczystości 97. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Bielsku-Białej rozpoczęła Msza św. koncelebrowana w kościele św. Maksymiliana, pod przewodnictwem biskupa Piotra Gregera przez gospodarza parafii ks. Stanisława Wawrzyńczyka oraz ks. Krzysztofa Ryszkę, proboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, ks. Marka Rycio, proboszcza wojskowej parafii Miłosierdzia Bożego w Bielsku-Białej i ks. Sławomira Zawadę, kapelana księdza biskupa. W kościele był obecny także bp Paweł Anweiler – zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Nie zabrakło bardzo licznych pocztów sztandarowych szkół, organizacji społecznych i patriotycznych, a także orkiestry i Kompanii Honorowej 18. Bielskiego Batalionu Desantowo-Szturmowego oraz parlamentarzystów i władz samorządowych wszystkich szczebli.
Po zakończeniu Eucharystii pochód uczestników uroczystości przeszedł na cmentarz wojskowy, gdzie po modlitwie za obrońców Ojczyzny odbył się apel poległych zwieńczony salwą honorową.

Zdjęcia: www.bielsko.gosc.pl

Święto Odzyskania Niepodległości

11 listopada 2015 r. nie mogło zabraknąć “S” w trakcie uroczystości poświęconych 97 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Byliśmy w Makowie i Suchej Beskidzkiej.

Przewodniczący
Oddziału Sucha Beskidzka NSZZ “Solidarność”
Krzysztof Chudzik

Wystawa poświęcona postaci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Wystawa poświęcona postaci bł. ks. Jerzego Popiełuszki przybyła do Makowa Podhalańskiego. 
W poniedziałek, 9 listopada 2015 r., zainaugurowana została w Regionie Podbeskidzie wędrówka po świątyniach wystawy poświęconej Patronowi NSZZ “Solidarność” bł. ks. Jerzemu Popiełuszce.
Do Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki i Królowej Rodzin w Makowie Podhalańskim przywieźli wystawę szefowie naszego Regionu – przewodniczący Marek Bogusz i z-ca Stanisław Sołtysik. Tak więc, do16 listopada będzie można się zapoznać z prezentowaną ekspozycją o życiu i śmierci błogosławionego księdza Jerzego, do czego gorąco zachęcał 11 listopada ksiądz proboszcz Tadeusz Różałowski podczas Mszy św. za Ojczyznę.
Wystawa ta dla osób starszych będzie refleksją i przypomnieniem, a młodszym przybliży tę niezwykłą postać, dla której – stanie w prawdzie, wolności, sprawiedliwości, miłości do Ojczyzny i szacunku dla innego człowieka, stanowiło życiowe credo.

Przewodniczący 
Oddziału Sucha Beskidzka NSZZ “Solidarność”
Krzysztof Chudzik

Zaproszenie na obchody Święta Niepodległości

W imieniu Burmistrza Miasta Skoczowa oraz własnym serdecznie zapraszam członków NSZZ “Solidarność” na obchody Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2015 r.

PROGRAM

8.00 – Zbiórka w siedzibie NSZZ “Solidarność” O/ Skoczów, ul. Bielska 18
8.15 – Złożenie wiązanek kwiatów pod tablicą pamiątkową NSZZ “Solidarność”

8.30 – RYNEK
– wciągnięcie flagi na maszt
– wspólne odśpiewanie pieśni patriotycznych
– przemarsz pod pomnik “Naszym Bohaterom”
UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE POMNIKA

10.00 – KOŚCIÓŁ ŚW. TRÓJCY
Nabożeństwo w intencji Ojczyzny

12.00 – RYNEK
– prezentacja grupy rekonstrukcyjnej
– wojskowa grochówka

TEATR ELEKTRYCZNY
16.00 i 19.15
– pokaz filmu pt. “PILECKI”
19.00 – wręczenie nagród w gminnym konkursie historycznym dotyczącym życia i działalności rotmistrza Witolda Pileckiego

18.00 – KOŚCIÓŁ ŚW. AP. PIOTRA I PAWŁA – Msza św. w intencji Ojczyzny

Serdecznie zapraszam

Przewodniczący NSZZ Solidarność O/Skoczów
Czesław Chrapek

Seminarium dla Społecznych Inspektorów Pracy

W dniach 26 – 30 października 2015 roku odbyło się seminarium dla Społecznych Inspektorów Pracy, zorganizowane przez Klub Społecznych Inspektorów Pracy, działający przy Regionie Podbeskidzie NSZZ “Solidarność”. Podobnie jak poprzednie, miało ono miejsce w OTS “Zagroń” w Szczyrku.
W seminarium uczestniczyła 48-osobowa grupa Społecznych Inspektorów Pracy z wymienionych poniżej zakładów:
1. Bulten Polska – Bielsko-Biała
2. Coopers Standard – Bielsko-Biała
3. FCA Powertrain Poland – Bielsko-Biała
4. Shiloh – Bielsko-Biała
5. Proseat – Bielsko-Biała
6. GE Power Controls – Bielsko-Biała
7. Apena Remont – Bielsko-Biała
8. Indukta Celma – Bielsko-Biała
9. Energoserwis – Bielsko-Biała
10. Indukta Celma – Cieszyn
11. LOTOS – Czechowice – Dziedzice
12. PG Silesia – Czechowice Dziedzice
13. Polifarb – Cieszyn
14. Enersys – Bielsko-Biała
15. TRW – Czechowice Dziedzice
16. Delphi – Jeleśnia
17. LG Displey – Wrocław
18. Hutchinson I – Żywiec
19. Hutchinson II – Żywiec
20. ASK – Bielsko-Biała
21. Ekoterm – Żywiec
22. DANONE Żywiec Zdrój – Żywiec
23. Szpital Powiatowy Żywiec
24. ATH – Bielsko-Biała
25. ZIAD – Bielsko-Biała
26. MPW i K – Żywiec
27. Nadleśnictwo – Sucha Beskidzka
28. FAP – Tychy

Uczestnicy tegorocznego seminarium mieli możliwość poznania zmodernizowanych, podziemnych stanowisk pracy w kopalni PG “Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach.
Podczas trwania szkolenia, seminarium odwiedzili m.in.: Poseł na Sejm RP Stanisław Szwed, Przewodniczący Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” Marek Bogusz oraz HR Manager Hutchinson II Żywiec Agnieszka Łapot.

Temat tegorocznego seminarium brzmiał: “Techniczne bezpieczeństwo pracy” i przedstawiony został przez nadinspektora PIP mgr. inż. Andrzeja Prusa. Oprócz podstawowych zagadnień związanych z uprawnieniami Społecznych Inspektorów Pracy, omówiono ocenę ryzyka zawodowego.
Zagadnienia dotyczące Kodeksu Pracy, a w szczególności zmiany w prawie pracy, które w ostatnim czasie zostały wprowadzone, przedstawił nadinspektor PIP mgr inż. Janusz Grygierczyk.
Z kolei mł. kpt. st. poż. Janusz Krzak przedstawił wymagania prawne w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wyjaśniając zasady postępowania przy pożarach metali. Zajęcia dotyczące udziału Społecznych Inspektorów Pracy w zespołach powypadkowych, zasady prowadzenia postępowania powypadkowego i analizy przyczyn wypadków oraz prewencji wypadkowej prowadził koordynator BHP w Regionie Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” mgr Piotr Górny.
Wszyscy Społeczni Inspektorzy Pracy wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem i wysokim poziomem wiedzy z zakresu przepisów prawa pracy i BHP, co zostało potwierdzone zdanym egzaminem testowym.

Regionalny Koordynator ds. BHP
Przewodniczący Klubu SIP
mgr Piotr Górny