Sekretariat

Posty autora

Zaproszenie na obchody Święta Niepodległości

W imieniu Burmistrza Miasta Skoczowa oraz własnym serdecznie zapraszam członków NSZZ “Solidarność” na obchody Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2015 r.

PROGRAM

8.00 – Zbiórka w siedzibie NSZZ “Solidarność” O/ Skoczów, ul. Bielska 18
8.15 – Złożenie wiązanek kwiatów pod tablicą pamiątkową NSZZ “Solidarność”

8.30 – RYNEK
– wciągnięcie flagi na maszt
– wspólne odśpiewanie pieśni patriotycznych
– przemarsz pod pomnik “Naszym Bohaterom”
UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE POMNIKA

10.00 – KOŚCIÓŁ ŚW. TRÓJCY
Nabożeństwo w intencji Ojczyzny

12.00 – RYNEK
– prezentacja grupy rekonstrukcyjnej
– wojskowa grochówka

TEATR ELEKTRYCZNY
16.00 i 19.15
– pokaz filmu pt. “PILECKI”
19.00 – wręczenie nagród w gminnym konkursie historycznym dotyczącym życia i działalności rotmistrza Witolda Pileckiego

18.00 – KOŚCIÓŁ ŚW. AP. PIOTRA I PAWŁA – Msza św. w intencji Ojczyzny

Serdecznie zapraszam

Przewodniczący NSZZ Solidarność O/Skoczów
Czesław Chrapek

Seminarium dla Społecznych Inspektorów Pracy

W dniach 26 – 30 października 2015 roku odbyło się seminarium dla Społecznych Inspektorów Pracy, zorganizowane przez Klub Społecznych Inspektorów Pracy, działający przy Regionie Podbeskidzie NSZZ “Solidarność”. Podobnie jak poprzednie, miało ono miejsce w OTS “Zagroń” w Szczyrku.
W seminarium uczestniczyła 48-osobowa grupa Społecznych Inspektorów Pracy z wymienionych poniżej zakładów:
1. Bulten Polska – Bielsko-Biała
2. Coopers Standard – Bielsko-Biała
3. FCA Powertrain Poland – Bielsko-Biała
4. Shiloh – Bielsko-Biała
5. Proseat – Bielsko-Biała
6. GE Power Controls – Bielsko-Biała
7. Apena Remont – Bielsko-Biała
8. Indukta Celma – Bielsko-Biała
9. Energoserwis – Bielsko-Biała
10. Indukta Celma – Cieszyn
11. LOTOS – Czechowice – Dziedzice
12. PG Silesia – Czechowice Dziedzice
13. Polifarb – Cieszyn
14. Enersys – Bielsko-Biała
15. TRW – Czechowice Dziedzice
16. Delphi – Jeleśnia
17. LG Displey – Wrocław
18. Hutchinson I – Żywiec
19. Hutchinson II – Żywiec
20. ASK – Bielsko-Biała
21. Ekoterm – Żywiec
22. DANONE Żywiec Zdrój – Żywiec
23. Szpital Powiatowy Żywiec
24. ATH – Bielsko-Biała
25. ZIAD – Bielsko-Biała
26. MPW i K – Żywiec
27. Nadleśnictwo – Sucha Beskidzka
28. FAP – Tychy

Uczestnicy tegorocznego seminarium mieli możliwość poznania zmodernizowanych, podziemnych stanowisk pracy w kopalni PG “Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach.
Podczas trwania szkolenia, seminarium odwiedzili m.in.: Poseł na Sejm RP Stanisław Szwed, Przewodniczący Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” Marek Bogusz oraz HR Manager Hutchinson II Żywiec Agnieszka Łapot.

Temat tegorocznego seminarium brzmiał: “Techniczne bezpieczeństwo pracy” i przedstawiony został przez nadinspektora PIP mgr. inż. Andrzeja Prusa. Oprócz podstawowych zagadnień związanych z uprawnieniami Społecznych Inspektorów Pracy, omówiono ocenę ryzyka zawodowego.
Zagadnienia dotyczące Kodeksu Pracy, a w szczególności zmiany w prawie pracy, które w ostatnim czasie zostały wprowadzone, przedstawił nadinspektor PIP mgr inż. Janusz Grygierczyk.
Z kolei mł. kpt. st. poż. Janusz Krzak przedstawił wymagania prawne w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wyjaśniając zasady postępowania przy pożarach metali. Zajęcia dotyczące udziału Społecznych Inspektorów Pracy w zespołach powypadkowych, zasady prowadzenia postępowania powypadkowego i analizy przyczyn wypadków oraz prewencji wypadkowej prowadził koordynator BHP w Regionie Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” mgr Piotr Górny.
Wszyscy Społeczni Inspektorzy Pracy wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem i wysokim poziomem wiedzy z zakresu przepisów prawa pracy i BHP, co zostało potwierdzone zdanym egzaminem testowym.

Regionalny Koordynator ds. BHP
Przewodniczący Klubu SIP
mgr Piotr Górny

”Solidarność” w transgranicznym partnerstwie

Przedstawiciele podbeskidzkiej “Solidarności” wzięli udział w spotkaniu uczestników Partnerstwa Transgranicznego EURES-T Beskydy, które odbyło się w piątek 30 października w Bielsku-Białej. Celem spotkania było podpisanie ramowej umowy współdziałania w latach 2015-2020. Współpraca między Polską, Czechami i Słowacją zakłada między innymi rozwój wspólnych działań i projektów związanych z zatrudnieniem w regionie przygranicznym.

Podpisanie umowy stanowiło kontynuację dotychczasowej współpracy, w której “Solidarność” Regionu Podbeskidzie jako partner społeczny jest zaangażowana od 2007 roku. Nową umowę podpisali m.in. przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie Marek Bogusz, jego zastępca Andrzej Madyda oraz koordynator oddziału cieszyńskiego “Solidarności” Michał Marek. Zgodnie z umową partnerzy będą świadczyć usługi EURES na rzecz osób bezrobotnych, poszukujących pracy, pracowników przygranicznych oraz pracodawców, w szczególności poprzez pośrednictwo pracy, doradztwo i informacje nt. warunków życia i pracy w regionie przygranicznym. Oprócz tego partnerzy skupią się na zapewnieniu stałego przepływu i wymiany informacji poprzez bezpośrednie i regularne kontakty pomiędzy doradcami EURES oraz monitorowaniu przeszkód w mobilności w regionie przygranicznym i proponowaniu na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim odpowiednich rozwiązań dotyczących usunięcia tych przeszkód. Uzupełnieniem działań będzie także zapewnienie wkładu i inicjatyw mających na celu rozwój i poprawę funkcjonowania rynku pracy w regionie przygranicznym krajów partnerskich, w tym współpracy w ramach innych właściwych programów i funduszy, aby uzyskać samowystarczalność struktury partnerstwa.

Tłum na szkoleniu

Aż 50 osób uczestniczyło w szkoleniu pt. “Rewolucyjne zmiany w rachunkowości i rozliczaniu funduszu związkowego”, które odbyło się w piątek, 30 października br. w siedzibie Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność”. Wśród uczestników obok przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych z terenu Podbeskidzia była gościnnie dziesięcioosobowa grupa związkowców z regionu Częstochowa.

Szkolenie poprowadził Przemysław Karwowski z Ośrodka Szkoleń i Informacji “Effect”. Zajęcia dotyczyły prawidłowego prowadzenia dokumentacji księgowej związku, tworzenia, rozliczania i wydatkowania funduszu związkowego oraz obowiązków podatkowych zakładowych organizacji związkowych.

Szkolenie zostało zorganizowane przy finansowym wsparciu spółki Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia z Czechowic-Dziedzic.

Odeszli na drugą stronę…

 

Nadchodzi listopad – czas, gdy w sposób szczególny wspominamy tych, którzy odeszli już do wieczności naszych zmarłych krewnych, przyjaciół, znajomych. My, członkowie podbeskidzkiej “Solidarności”, w sposób szczególny pamiętajmy w ten czas o tych, którzy współtworzyli nasz związek na Podbeskidziu, poświęcali mu swe siły, czas, zdrowie, często także swą wolność, działali ofiarnie w komisjach zakładowych, walcząc o prawa ludzi pracy, a których nie ma już wśród nas. W różnym czasie i w różnym stopniu przyczynili się do odzyskania wolności przez naszą Ojczyznę, do przetrwania, a potem rozwoju “Solidarności”. Niektórzy z nich nie byli nawet członkami “Solidarności”, lecz poprzez swą działalność i ofiarę zasłużyli na naszą wdzięczną pamięć.

Ta smutna lista z każdym rokiem jest coraz dłuższa. Znajdują się na niej między innymi: Tadeusz Adamski, Wiesław Bakalarski, Andrzej Baścik, Antoni Bobowski, Barbara Bryś, Kazimierz Bury, Michał Caputa, Andrzej Chlewicki, Bożena Ćwiertniewska, Henryk Data, Maciej Dębowski, Oswald Dobrzański, Rudolf Dominik, Czesław Drzazga, Maciej Faflak, Włodzimierz Foryś, Jan Frączek, Zbigniew Gołąb, Jerzy Górny, Wanda Gwizdała, Jadwiga Kaczmarczyk, Krzysztof Kierepka, Jan Kinowski, Helena Kocoń, Józef Kowalski, Barbara i Ireneusz Kóskowie, Jerzy Kucharski, Eugeniusz Lach, Tadeusz Makulski, Danuta Marzec-Styczeń, Zdzisław Mnich, Tadeusz Moll, Józef Noszczyk, Stanisław Olejak, Henryk Pawłowski, Lidia Pilch, Teresa Piwowarczyk, Aleksandra Polak, Krystyna Pysz, Leszek Radziwiłł, Ignacy Sanak, Andrzej Sikora, Weronika Semik, Stanisław Simoni, Antoni Sordyl, Wiesław Stachewicz, Bronisława Staniszewska, Marian Strzała, Bolesław Stwora, Jan Sulikiewicz, Stanisław Sznepka, Ewa Szostakowska, Bogumiła Sztefko, Stanisław Tekieli, Paweł Tomasik, Rudolf Tyrna, Tadeusz Wielgolawski, Antoni Włoch, Michał Wołyniec, Andrzej Zając, Jan Ziarko, Czesław Zuber, Stefan Zuber… Tylko w ostatnim roku do tego żałobnego wykazu dopisaliśmy Zbigniewa Kołodyńskiego, Jana Gajewskiego i Józefa Tyca oraz zmarłych na emigracji Bronisława Borodeńkę i Kazimierza Jabłońskiego.

Do tej niepełnej listy trzeba też dopisać zmarłych duszpasterzy, którzy wspomagali podbeskidzką “Solidarność” w czasie pamiętnego strajku, a później wspierali ją w okresie stanu wojennego. Są to przede wszystkim arcybiskup Bronisław Dąbrowski, biskupi Czesław Domin i Herbert Bednorz oraz księża Kazimierz Jancarz, Adolf Chojnacki, Franciszek Noga i niezapomniany kapelan podbeskidzkiej “Solidarności” Józef Sanak.

Im wszystkim i dziesiątkom innych, którzy w tym miejscu nie zostali wymienieni, podbeskidzka “Solidarność” winna jest wdzięczność, pamięć i modlitwę.

Dziękuję za poparcie !

Wczoraj po oficjalnym podaniu wyników przez PKW dziękowałem Wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos. Dziś chciałbym się zwrócić do wszystkich ludzi pracy, przedstawicieli lokalnych zakładów oraz mojej “Solidarności”. Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” popierając mnie od samego początku jest współautorem tego sukcesu. DZIĘKUJĘ!!!

Stanisław Szwed

Apel Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”
w sprawie wyborów parlamentarnych 2015 roku

Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność” uważa udział w zbliżających się wyborach parlamentarnych za akt najwyższej odpowiedzialności obywatelskiej. Każdy z nas stanie przed koniecznością dokonania wyboru, którego skutki będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłości naszego kraju, dla jego rozwoju, wpływając tym samym na poziom życia Polaków oraz na pozycję naszej Ojczyzny na arenie międzynarodowej.

Nasz wybór nie może być przypadkowy, podyktowany emocjami. Wybierając nowy Parlament RP weźmy pod uwagę przede wszystkim efekty dotychczasowej działalności kandydatów na parlamentarzystów. Nie dajmy się zwieść ich gładkim i pustym obietnicom.

Żaden Związkowiec nie powinien głosować na tych, którzy w mijającej kadencji, zasiadając w ławach poselskich czy senatorskich, podejmowali decyzje szkodliwe dla obywateli, stojące w sprzeczności z powszechnym odczuciem dobra wspólnego!

Nie głosujmy na tych, którzy:

– ograniczyli prawo do dni wolnych od pracy w związku ze Świętem Trzech Króli,

– wydłużyli czas pracy osób niepełnosprawnych,

– wydłużyli wiek emerytalny,

– ograniczyli prawa obywatelskie w ustawie o zgromadzeniach,

– wprowadzili antypracownicze zmiany w Kodeksie Pracy i ustawie o związkach zawodowych, liberalizując prawo o czasie pracy,

– decydowali o likwidacji kopalń.

Nie głosujmy na tych, którzy przedkładając interes partyjny nad konstytucyjne prawa obywateli uniemożliwili przeprowadzenie referendum w sprawach wydłużeniu wieku emerytalnego i obowiązku szkolnego 6-latków. Nie głosujmy na tych, którzy byli przeciw obniżeniu podatku dla osób najuboższych, przeciw prawu rodziców do decydowania o obowiązku szkolnym ich sześcioletnich dzieci.

Nie głosujmy w końcu na te ugrupowania, które otwarcie mówią o zwalczaniu związków zawodowych. Skonfrontujmy to, co mówią dzisiaj w kampanii wyborczej, z tym co robili przez ostatnie dwie kadencje.

Weźmy udział w wyborach, głosujmy z rozwagą na ugrupowania i ludzi, którzy chcą budować Polskę solidarną,Polskę równych szans dla wszystkich obywateli.

Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność”
Płock, 22 października 2015 r.

Krystyna Pysz

PIERWSZA ROCZNICA ŚMIERCI KRYSI PYSZ

W niedzielę, 25 października, minie rok od śmierci naszej koleżanki, Krystyny Pysz, wiceprzewodniczącej i sekretarz Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność”.Wciąż trudno jest nam pogodzić się z tą bolesną stratą …

W tę smutną rocznicę będziemy się modlić za śp. Krysię Pysz w trakcie Mszy świętej, odprawionej w niedzielę, 25 października o godz. 10.30 w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Bielsku-Białej Hałcnowie.

Rozporządzenie Zembali do Trybunału Konstytucyjnego

Obradująca w Płocku Komisja Krajowa skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą, konwencjami MOP oraz ustawą o związkach zawodowych rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września i 14 października zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Jednym z pierwszych punktów obrad Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” w dniu 23 października 2015 roku było przyjęcie wniosku o złożenie skargi do TK o zbadanie zgodności § 2 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz § 2 ust. 4 pkt 1, § 3 i § 4 ust. 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Konstytucją, Konwencją MOP nr 87 oraz ustawą o związkach zawodowych w zakresie, w jakim przyznają prawo do zawarcia porozumienia dotyczącego sposobu podziału miesięcznie środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne jedynie przedstawicielom związków zawodowych pielęgniarek i położnych, zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Członkowie KK przyjęli również stanowisko, w którym potępiają ostatnie decyzje Ministra Zdrowia, gwarantujące wzrost wynagrodzenia tylko dla jednej grupy zawodowej, Wywołało to uzasadnione protesty środowiska medycznego, konfliktując pracowników i tworząc napięcia społeczne w placówkach zdrowia, tym bardziej, że towarzyszy im łamanie prawa. “Solidarność” domaga się wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników zatrudnionych w opiece zdrowotnej zapewnionego w trwałych rozwiązaniach systemowych, zerwania z plagą umów śmieciowych oraz zaprzestania wymuszania na pracownikach zawierania umów cywilnoprawnych bądź samozatrudnienia, systematycznego zwiększania nakładów finansowych na opiekę zdrowotną ze środków publicznych oraz zaprzestania dalszej komercjalizacji i prywatyzacji sektora ochrony zdrowia. (sis)

 

Bez_tytułu_1

Nowy numer “Solidarności Podbeskidzia”

AKTUALNOŚCI

Już w czwartek, 22 października, w tygodniku “Kronika Beskidzka” znajdzie się najnowszy numer “Solidarności Podbeskidzia”, a w nim teksty m. in. o zbliżających się wyborach i naszym poparciu dla Stanisława Szweda, o rajdzie na Babią Górę, o proteście pracowników oświaty oraz załodze podbeskidzkich elektrowni wodnych, o związkowych szkoleniach i wielu, wielu innych sprawach.

Zapraszamy do lektury!

Strona 1 >>>
Strona 2 >>>