Sekretariat

Posty autora

Podbeskidzie i Częstochowa razem

W dniach 25 i 26 lutego w Zebrzydowicach koło Cieszyna odbyło się wyjazdowe, wspólne posiedzenie Zarządów Regionów Podbeskidzie i Częstochowa. Zdarzyło się to po raz pierwszy w historii „Solidarności”.
– Współpracujemy od dawna, a to spotkanie było okazją by jeszcze lepiej się poznać, wymienić doświadczeniami i spostrzeżeniami z codziennej pracy związkowej – mówi szef podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz. Osobą współprowadzącą połączone posiedzenie obu zarządów był Jacek Strączyński, przewodniczący Regionu Częstochowskiego, a wśród gości tego niecodziennego zebrania byli m.in. wywodzący się z Podbeskidzia szefowie sekretariatów – motoryzacji Bogdan Szozda oraz górnictwa i energetyki Kazimierz Grajcarek, a także senator Andrzej Kamiński oraz Maksymilian Pryga, dyrektor bielskiego biura wiceministra rodziny Stanisława Szweda.
Jednym z owoców zebrzydowickiego zebrania jest wspólne stanowisko (TUTAJ ») związkowców z regionów Częstochowa i Podbeskidzkie, skierowane do rządu oraz klubu parlamentarnego PiS, a domagające się pełnej realizacji zapisów przedwyborczej umowy programowej, zawartej z NSZZ „Solidarność”.

Posiedzenie Komitetu Sterującego „EURES-T BESKYDY”

W Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego „EURES-T BESKYDY”. Uczestniczył w nim przew. ZR Marek Bogusz oraz koordynator O/ Cieszyn Michał Marek. Omawiano cele i priorytety Partnerstwa, zatwierdzono roczny plan działania oraz budżet.
M. Bogusz wybrany został na członka Komitetu Sterującego, natomiast M. Marek do grupy roboczej ds. komunikacji.

Umowy na czas określony po nowemu

logo-solidarność-podbeskidzie_nastrone22 lutego zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące umów na czas określony. To efekt długotrwałych działań “Solidarności”, która już w 2012 roku ze względu na nadużywanie umów na czas określony zaskarżyła obowiązujące przepisy do Komisji Europejskiej.
Nowelizacja dotyczy jednego z najważniejszych problemów prawa pracy a zmiana ma charakter powszechny, bo obejmuje zatrudnienie u wszystkich pracodawców bez względu na profil przedsiębiorstwa czy jego wielkość. Jej celem jest zapobieganie nadużyciom stosowania umowy o pracę na czas określony. Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej z dnia 22 lutego podkreślał, że jeśli nowe regulacje będą przez pracodawców obchodzone, to zmienione zostaną przepisy, które to umożliwiają.
Przede wszystkim znika z kodeksu pracy miesięczna przerwa w zatrudnieniu po zastosowaniu której umowy terminowe były liczone od nowa. To bardzo korzystna zmiana, bo pracodawcy nagminnie obchodzili w ten sposób przepisy i wielokrotnie zawierali umowy terminowe nawet gdy nie było ku temu powodów. Ponadto, łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o prace na czas określony nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech (art. 25(1) Kodeksu pracy po nowelizacji). Zmienią się też okresy wypowiedzenia dla umów na czas określony, które będą uzależnione od zakładowego stażu pracy.
Ograniczone zostały rodzaje umów o pracę. Obecnie umowy zawiera się na okres próbny, na czas określony albo na czas nieokreślony. Zrezygnowano też z umowy na czas wykonania określonej pracy. W szczególnych sytuacjach będą one jednak zawierane, ale jako umowy na czas określony ze wskazaniem na obiektywne przyczyny. W praktyce każda obiektywna przyczyna musi być jednak zgłoszona okręgowemu inspektorowi pracy. Można też zawierać umowy na czas określony gdy niezbędne jest zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym oraz w celu wykonywania pracy przez okres kadencji. W tym ostatnim wypadku nie chodzi o kadencje działaczy związkowych, ale o zatrudnienie na okres kadencji w spółkach. To wyjątki i w tych przypadkach nie będzie obowiązywał ani limit 33 miesięcy ani 3 umów o pracę na czas określony. (kk)
Więcej czytaj TUTAJ.

„Solidarność Podbeskidzia” w najnowszej „Kronice”

W najnowszym wydaniu „Kroniki Beskidzkiej” z czwartku, 18 lutego, znajdziemy nowy numer wkładki „Solidarność Podbeskidzia”, a w nim m.in. fotoreportaż z uroczystych obchodów rocznicy zakończenia podbeskidzkiego strajku generalnego, po raz pierwszy publikowany w całości list prezydenta Andrzeja Dudy do uczestników tych uroczystości, informację o poradach prawnych, udzielanych za darmo wszystkim członkom związku, artykuł o licealnym konkursie „Solidarności”… Zapraszamy do lektury!

Strona 1 »

Strona 2 »

Zmarł Mietek Machowiak

W środę, 10 lutego 2016 roku, w wieku 61 lat po długiej walce z chorobą zmarł w Bielsku-Białej śp. Mieczysław Machowiak, jeden z najważniejszych, a przy tym najmniej znanych działaczy podziemnej „Solidarności” na Podbeskidziu.

Pochodził z Czańca koło Kęt. Jego brat, Wiesław Bakalarski, był jednym z najdłużej ukrywających się działaczy związkowych na Podbeskidziu. Mietek działalność podziemną zaczynał od kolportażu solidarnościowych wydawnictw. W 1984 roku został drukarzem biuletynu „Solidarność Podbeskidzia”. Temu niewdzięcznemu, ale niezbędnemu dla funkcjonowania podziemia zajęciu, poświęcił się bez reszty aż do 1989 roku. Z czasem, obok „Solidarności Podbeskidzia”, zaczął też drukować „Tygodnik Mazowsze” i podziemne broszury. Był ostatnim więźniem politycznym na Podbeskidziu – zatrzymany 6 lipca 1986 roku z częścią nakładu świeżo wydrukowanej „Solidarności Podbeskidzia” wyszedł z aresztu dzięki amnestii 10 września tego samego roku. Od razu powrócił do drukowania…

Po 1989 roku został pracownikiem bielskiej drukarni Dimograf.

Nigdy nie szukał rozgłosu i splendorów. Był człowiekiem skromnym, cichym, życzliwym ludziom…

Pogrzeb śp. Mieczysława Machowiaka odbył się w sobotę, 13 lutego o 14.30 w kościele św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej Komorowicach.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…


Składam wszystkim serdeczne podziękowanie za pamięć i udział w pogrzebie mojego męża śp. Mieczysława Machowiaka.

         Aleksandra Machowiak

 

 

 

Negocjator doskonały

Zakończyła się trzecia i ostatnia część szkolenia pt. „Negocjator doskonały”, które prowadził Arkadiusz Kawecki.