Sekretariat

Posty autora

Nowa „Solidarność Podbeskidzia” w nowej „Kronice Beskidzkiej”

okładkaW najnowszym wydaniu „Kroniki Beskidzkiej” z czwartku, 21 kwietnia, znajdziemy nowy numer „Solidarności Podbeskidzia”, a w niej m.in. pierwsze informacje o zbliżającym się festynie rodzinnym „Solidarności”, artykuły o oblężonym przez związkowców dziale prawnym oraz o nowych organizacjach zakładowych „Solidarności”, tekst o pierwszych stu dniach wiceministra Stanisława Szweda, a także bieżący przegląd informacji związkowych… Zapraszamy do lektury!

Strona 1 pdf »
Strona 2 pdf »

Mniej swobody dla pracodawcy w cięciu pensji

Dzięki zmianom, jakie mają być wprowadzone do ustawy o związkach zawodowych, pracodawcy nie będą mogli już wykorzystywać sporów między związkami do przeforsowania własnych zmian np. w regulaminie wynagradzania – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Jeśli wszystkie związki nie porozumieją się w sprawie propozycji zmiany np. regulaminu wynagradzania, firma będzie musiała uzgadniać ją z organizacją reprezentatywną. Tak wynika z rządowego projektu nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, która trafiła do konsultacji społecznych. Ta zmiana ma w praktyce ważne znaczenie dla firm. Brak wspólnego stanowiska organizacji zakładowych w sprawach wymagających porozumienia z reprezentacją załogi nie będzie już umożliwiał wprowadzenia zmian w wersji przedstawionej przez firmę. Tym samym rację bytu stracą też tzw. żółte związki, czyli te, które przedstawiają stanowisko odrębne wobec pozostałych organizacji, przez co uniemożliwiają zawarcie wspólnego porozumienia (działają na korzyść pracodawcy).

– Taka zmiana zlikwiduje lukę w prawie wykorzystywaną przez pracodawców, którym nie zależy na dialogu z załogą – tłumaczy prof. Wiesława Kozek, kierownik Zakładu Socjologii Pracy i Organizacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Podkreśla też, że większe znaczenie zyskają duże organizacje zakładowe.

– Zmarginalizowane zostaną mniejsze, niekoniecznie tylko te, które mogły podejmować działania w praktyce służące interesom pracodawcy – uważa Grzegorz Ruszczyk, radca prawny i partner w kancelarii Raczkowski Paruch.

 

 

Propozycje w sprawie wieku emerytalnego

Na stronie internetowej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” opublikowana została interesująca rozmowa z wiceministrem pracy, rodziny i polityki społecznej prof. Marcinem Zielenieckim na temat obniżenia wieku emerytalnego. Poniżej przedstawiamy obszerne fragmenty tego wywiadu.

Anna Grabowska: Związki zawodowe i pracodawcy rekomendowali w ostatnich dniach Radzie Dialogu Społecznego propozycje związane z określeniem wieku emerytalnego na 61 i 66 lat oraz stażu emerytalnego wynoszącego 35 i 40 lat. Czy Rząd jest wstępnie przychylny takiej modyfikacji prezydenckiego projektu w sprawie obniżenia wieku emerytalnego?

M.Z.: Gospodarzem projektu obniżającego wiek emerytalny jest  oczywiście Prezydent. Ostateczna decyzja co do przyszłego kierunku rozwiązań w tym zakresie będzie natomiast należała do Parlamentu. Rząd pełni w tym wypadku jedynie rolę wspierającą.

Z naszych wstępnym wyliczeń wynika, że – zaproponowane  przez partnerów społecznych z Rady Dialogu Społecznego – zatrzymanie obniżenia wieku emerytalnego poprzez określenie go na 61 lat dla kobiet i 66 lat dla mężczyzn, jest propozycją, która w pierwszym roku przyniesie Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych oszczędności na poziomie ok. 1,7 mld zł. Z punktu widzenia kosztów, jest to więc propozycja atrakcyjna, zachowująca w kwestii wieku status quo dla osób odchodzących obecnie na emeryturę. Trzeba jednak pamiętać, że w kolejnych latach takich ulg dla FUS już nie będzie.

A.G.: Dla strony związkowej to zahamowanie obniżenia wieku emerytalnego jest jednak nieodłącznie związane z kryterium stażowym. Chodzi o to, by osoby, które przepracują 35 lub 40 lat mogły odejść na emeryturę wcześniej niż wieku 61 lub 66 lat.

M.Z.: Propozycja dotycząca możliwości przechodzenia na emeryturę po spełnieniu kryterium stażowego – 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn – niezależnie od wieku – poważnie uszczupliłaby przychody FUS. Nie tylko bowiem przyśpieszałaby ona odchodzenie na emeryturę, a tym samym zwiększała wydatki FUS, ale także zmniejszałaby jego przychody ze składek, które dana osoba wcześniej przestawałaby przecież odprowadzać.

Oczywiście, gdyby w Radzie Dialogu Społecznego doszło do porozumienia zarówno co do wieku, jak i co do stażu, to Parlament nie mógłby przejść nad nim do porządku dziennego. Musiałoby to jednak być porozumienie trójstonne, a więc z udziałem strony rządowej. Na razie rekomendacja przedstawiona Prezydium Rady ma charakter autonomiczny: związków zawodowych i pracodawców.

Pełny tekst wywiadu znaleźć można TUTAJ »

Spotkanie WRDS ws. energetyki

Wczoraj w Katowicach odbyło się spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego ws. sytuacji w energetyce.
Obrady poprowadził przew. WRDS w Katowicach Dominik Kolorz.

Omawiane tematy:
–  Stanowisko WRDS odnośnie działań związanych z zapowiadanym wycofaniem się koncernu EDF z Polski,
–  Projekt stanowiska WRDS ws. problemów w funkcjonowaniu firm i instytucji z otoczenia górnictwa węgla kamiennego oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji tej grupy przedsiębiorców,
–  Kontrakt dla Śląska,
–  Spotkanie RDS w Warszawie,
–  Spotkanie Kujawsko-Pomorskiej WRDS w Wieńcu Zdroju,
–  Problematyka rynku pracy w województwie śląskim w świetle polityki energetycznej.

W spotkaniu uczestniczył przew. ZR Marek Bogusz.

Zrównoważona Gospodarka Wodna

W dniu 12 kwietnia 2016 r. w Wieńcu Zdroju odbyła się sesja plenarna Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego poświęcona tematyce Zrównoważonej Gospodarki Wodnej w aspekcie zachodzących zmian klimatycznych i środowiskowych. Spotkanie przybliżyło aspekty ekonomiczne, społeczne i infrastrukturalne ewentualnych inwestycji oraz służyło wspólnemu wypracowaniu stanowiska wyrażającego rekomendacje uczestników sesji w sprawie Gospodarki Wodnej.
Przedstawiono projekt zagospodarowania Dolnej Wisły oraz rewitalizacji międzynarodowej drogi wodnej E-40.
W spotkaniu uczestniczył przew. ZR Marek Bogusz.

 

Rozwój związku

W dniach 12-13 kwietnia 2016 r. w Zebrzydowicach odbyło się szkolenie pt. „Rozwój związku”, które prowadził trener z Komisji Krajowej Janusz Zabiega.
W szkoleniu wzięli udział związkowcy z firm:
– PG Silesia,
– Aluprof,
– Żywiec Zdrój,
– Fresenius.
Sponsorem szkolenia było PG Silesia.

WIEK EMERYTALNY 61 I 66 LAT?

Jest wspólne uzgodnienie związków zawodowych i organizacji pracodawców: wiek emerytalny 61 dla kobiet i 66 dla mężczyzn; staż pracy 35 i 40 lat.

Prezydium Rady Dialogu Społecznego uzgodniło 7 kwietnia, że rekomendacja przyjęta przez zespół ds. ubezpieczeń społecznych, dotycząca zmian w ustawie emerytalnej, trafi do konsultacji organizacji wchodzących w skład Rady. Przyjęto, że opinie zostaną przedstawione przez związki i pracodawców w ciągu najbliższych 2 tygodni.

Chodzi o prezydencki projekt dotyczący obniżenia wieku do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, nie przewidujący tzw. kryterium stażowego. Natomiast w stanowisku rekomendowanym Prezydium Rady Dialogu Społecznego (z dnia 4 kwietnia 2016 r.), wypracowanym przez strony pracowników i pracodawców w  Zespole problemowym ds. ubezpieczeń społecznych, partnerzy opowiedzieli się za określeniem wieku emerytalnego kobiet na 61 lat, zaś mężczyzn – na 66 lat.

Strony zgodziły się również na zapis, że nabycie prawa do emerytury w przypadku kobiet byłoby możliwe po osiągnięciu 35 lat okresów składkowych, a w przypadku mężczyzn – 40 lat. Warunkiem jest, by zewidencjonowany kapitał, zebrany przez ubezpieczonego, pozwalał na wyliczenie emerytury w wysokości 130 proc. najniższej emerytury.

Uzgodniono też, że strony, w ramach najbliższych przeglądów emerytalnych, podejmą się wypracowania warunków, które powinny być spełnione dla zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

Konfederacja Lewiatan i Pracodawcy RP zgłosili do porozumienia zdania odrębne.

 

Zaproszenie na spotkanie

Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed oraz Senator RP Andrzej Kamiński zapraszają na spotkanie z Tadeuszem M. Płużańskim, dziennikarzem, historykiem i publicystą. Podczas spotkania prelegent opowie o swojej najnowszej książce pt. „Rotmistrz Pilecki i jego oprawcy”, a także poruszy temat „Żołnierzy Wyklętych” i ich miejsca w polskiej historii.

Miejsce i czas spotkania:
18 kwietnia o godz. 17.00, budynek NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie (ul. Adama Asnyka 19, Bielsko-Biała).

Plakat »