Sekretariat

Posty autora

Podwyżki w spółce Celma Indukta

Od kilku lat cieszyńska spółka Maszyny Elektryczne Celma działa w połączeniu z bielską Fabryką Maszyn Elektrycznych Indukta. Również „Solidarność” obu tych spółek działa wspólnie, między innymi walcząc o lepsze płace dla całej załogi, liczącej obecnie ponad 700 osób. Ostatnie negocjacje  zakończyły się sukcesem – najbliższe wypłaty wynagrodzeń będą już uwzględniały najnowsze podwyżki.

 – Pilnujemy, by każdego roku były podwyżki płac. Wychodzimy z założenia, że lepiej, by płace rosły systematycznie, niż mamy raz na kilka lat walczyć o jednorazowy skok wynagrodzeń. Małymi krokami, ale zawsze do przodu – tłumaczy Władysław Krzempek, szef „Solidarności” w spółce Celma Indukta. Wspólnie z Ewą Płonką, kierującą związkiem w bielskiej części tej spółki, relacjonuje efekty ostatnich negocjacji płacowych. Dzięki podpisanemu porozumieniu od maja płace w obu częściach spółki wzrosną średnio o około 80 złotych. Związkowcy podkreślają, że będą to już drugie podwyżki w tym roku. – Są dobre wyniki finansowe, więc pilnujemy, by przekładało się to na lepsze wynagrodzenia. Oczywiście, oczekiwania załogi są większe, ale mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się wynegocjować kolejną podwyżkę. Wszystko zależy jednak od sytuacji finansowej naszej firmy. Jeśli tylko sprzedaż będzie na dobrym poziomie, to będziemy mieli podstawę, by znowu upomnieć się o płace pracowników. To obowiązek każdego związku zawodowego – podkreślają zgodnie Ewa Płonka i Władysław Krzempek.

Umowa o pracę – na piśmie, przed podjęciem zatrudnienia

Sejm uchwalił obowiązek pisemnego zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem pracy. Zmiana kodeksu pracy ma wejść w życie 1 września 2016 r.

Do tej pory, zgodnie z prawem umowę o pracę należało potwierdzić pracownikowi w dniu jej podjęcia – czyli do końca tego dnia. Podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy pracodawcy wskazywali, że osoby, które takiej umowy nie mają, są w pracy pierwszy dzień. Po zmianie, pracodawca i każdy pracujący będzie musiał mieć umowę na piśmie albo na piśmie potwierdzone jej warunki, co będzie jednoznaczne dla służb kontrolujących zatrudnienie. Nowe przepisy ułatwią inspektorom pracy stwierdzanie przypadków nielegalnego zatrudniania pracowników.

Eksperci podkreślają, że nowelizacja nie wyeliminuje całkowicie szarej strefy w zatrudnieniu, ale sprawi, iż powinna się ona zmniejszyć.

Projekt nowelizacji przepisów był przedkładany w Sejmie poprzedniej kadencji, jednak nie uzyskał on akceptacji. Teraz za uchwaleniem nowelizacji głosowało 413 posłów, przeciw było dwóch, a jeden wstrzymał się od głosu.

/red.hd – KK/

Stanowisko Prezydium ZR ws. PROSEAT Sp. z o.o.

STANOWISKO
Prezydium Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”
z dnia 10 maja 2016 roku

Prezydium Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” wyraża zaniepokojenie  i dezaprobatę wobec działań podjętych przez Zarząd PROSEAT Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach a związanych z wypowiedzeniem  porozumienia płacowego oraz wprowadzeniem pospiesznego trybu indywidualnych ustaleń płacowych z pracownikami Spółki.

Przypominamy, że zgodnie z prawem wyłącznie strona związkowa posiada kompetencje do zawierania porozumień płacowych i w oparciu o ich zapisy  powinny być kształtowane warunki pracy i płacy w tych podmiotach, gdzie związek zawodowy prowadzi działalność.

Brak uzgodnień co do treści nowego porozumienia płacowego i proponowanie nowych indywidualnych umów – nie służy dialogowi pomiędzy partnerami i budzi niepokój w kwestii traktowania a wręcz wyrugowania strony związkowej z procesu kształtowania prawa na poziomie zakładu pracy.
NSZZ „Solidarność” podjęła i nadal będzie podejmować działania mające na celu egzekwowanie należnych praw pracowniczych i związkowych.

Apelujemy o zaprzestanie wręczania umów indywidualnych i prowadzenie rzeczowych rozmów, których celem powinno być stworzenie regulacji zapewniających sprawną działalność spółki, a zarazem gwarantujących wysokie i bezpieczne standardy pracownicze.

 

za Prezydium Zarządu Regionu
Marek Bogusz

Wersje do druku: pdf » / doc »

 

                                                          

 

 

Zawody strzeleckie o Puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu

W dniu 7 maja odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”.
W zawodach brało udział 37 uczestników.

Odbyły się dwie konkurencje:
1. Strzelanie z karabinka pneumatycznego
2. Strzelanie z Karabinka KBKS

Klasyfikacja w kategorii karabinek pneumatyczny:

1. miejsce zdobył  Sebastian Kochanik z organizacji zakładowej Indukta

2. miejsce zdobył Paweł Piela z organizacji zakładowej Indukta

3. miejsce zdobył Ryszard Hankus z organizacji zakładowej Nemak

Klasyfikacja w kategorii karabinek KBKS:

1. miejsce zdobył Sebastian Kochanik z organizacji zakładowej Indukta

2. miejsce zdobył Marcin Gasek z organizacji zakładowej Gramer

3. miejsce zdobył Andrzej Micor z organizacji zakładowej MK Żywiec

Puchary i dyplomy wręczyli – Przewodniczący Marek Bogusz oraz Główny Sędzia Zawodów Robert Garbocz.

Serdecznie wszystkim dziękuję za udział w zawodach a w szczególności kobietom i dzieciom, dzięki którym zawody miały miły i rodzinny charakter.
Zachęcam wszystkich członków oraz ich rodziny do udziału w następnych imprezach sportowych.

Koordynator d.s. Rozwoju Związku
Piotr Gołąb


Stanowisko w sprawie zatrudniania obcokrajowców na obszarze RP

STANOWISKO

Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”

25 kwietnia 2016 roku

 

W sprawie:   Zatrudniania obcokrajowców na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” w związku z sygnałami płynącymi z organizacji zakładowych przynależnych do naszej struktury a dotyczącymi zatrudniania  obywateli z krajów spoza Unii Europejskiej zwraca się o podjęcie zdecydowanych działań m.in. na forum  Rady Dialogu Społecznego a w konsekwencji zmian legislacyjnych mających na celu uporządkowania w/w kwestii.

Stałym i narastającym zjawiskiem jest zatrudnianie obywateli z krajów Europy Wschodniej, szczególnie z Ukrainy na zasadach  dampingowych, co powoduje przesunięcie zainteresowania wielu polskich pracodawców na zatrudnianie napływowych pracowników przez mnożące się bez ograniczeń agencje pracy tymczasowej.

Praktyki takie powodują rozregulowanie i tak niezrównoważonego rynku pracy, poprzez spadek zainteresowania polskimi pracownikami i staje się przeszkodą w budowaniu poprawnych społecznie  uzasadnionych w tych podmiotach gospodarczych relacji.

Domagamy się aby zatrudnianie obywateli spoza Unii Europejskiej było zgodne z normami i zobowiązaniami którymi objęci są polscy pracownicy a służby powołane do kontroli przestrzegania prawa podjęły skuteczne działania mające na celu egzekucje prawa wobec tych podmiotów gospodarczych które łamią prawo.

Za Zarząd Regionu Podbeskidzie

NSZZ „Solidarność”

Pielgrzymka do Lichenia

23 i 24 kwietnia 2016 r. 150-osobowa grupa pielgrzymów z naszego regionu wzięła udział w corocznej pielgrzymce Solidarności do Lichenia, modląc się w Bazylice Matki Boskiej Licheńskiej w osobistych intencjach.
23 kwietnia uczestniczyliśmy we wspólnej wieczornej drodze krzyżowej. 24 kwietnia rzesza wiernych była obecna na uroczystej Mszy Świętej z udziałem pocztów sztandarowych, reprezentujących różne struktury NSZZ „Solidarność” oraz członków Komisji Krajowej, polecając naszą Ojczyznę, Solidarność i nas samych wstawiennictwu MB Licheńskiej Królowej Polski.