rzecznik

Posty autora

Biskupi za ograniczeniem handlu w niedziele

Biskupi polscy przypominają, że jednomyślnie poparli projekt ustawy zgłoszony przez NSZZ „Solidarność” w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę. – Ten projekt jest głosem sprzeciwu wobec nadużyć związanych z wykorzystywaniem pracowników a także próbą podkreślenia świątecznego charakteru niedzieli – czytamy w Komunikacie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski.  

Autorzy komunikatu podkreślają, że wolna niedziela jest marzeniem wielu Polaków. Winni oni mieć prawo do wolnej niedzieli, tak jak  obywatele innych krajów europejskich – bez względu na światopogląd czy wyznanie.
logo WOLNA NIEDZIELA btPrzypominają jednocześnie słowa św. Jana Pawła II, który pisał, że “mamy obowiązek tak działać, aby wszyscy mogli zaznać wolności, odpoczynku i odprężenia, które są człowiekowi niezbędne ze względu na jego ludzka godność oraz związane z nią potrzeby religijne, rodzinne, kulturowe i społeczne, trudne do zaspokojenia, jeśli nie jest zagwarantowany przynajmniej jeden dzień w tygodniu dający wszystkim możliwość wspólnego odpoczynku i świętowania”.
Prezydium KEP wyraża nadzieję, że “inicjatywa „Solidarności” i znaczące poparcie społeczeństwa nie zostaną zlekceważone, a Parlament Rzeczypospolitej Polskiej przywróci i zabezpieczy narodowi polskiemu niedzielę jako wartość religijną, rodzinną i kulturową”. (hd/kk)

Rajd „Solidarności”: BYLIŚMY NA PAPIESKIM GRONIU

W piękną, słoneczną sobotę, 10 września br. odbył się Ogólnopolski Rajd Górski NSZZ “Solidarność” na Groń Jana Pawła II. W naszej wyprawie uczestniczyło ponad stu rajdowców z całego Podbeskidzia, a także reprezentanci zaprzyjaźnionych regionów: Częstochowskiego, Małopolskiego oraz Śląska Opolskiego.

OLYMPUS DIGITAL CAMERARajd zakończyła Msza Święta, odprawiona w przepięknej scenerii przy polowym ołtarzu Kaplicy Matki Bożej Królowej Ludzi Gór w intencji Solidarności i uczestników rajdu przez ks. Adama Szczygła, proboszcza ze Skawinek koło Lanckorony. Po Eucharystii była okazja do uczczenia relikwii św. Jana Pawła II, przechowywanych w tej górskiej kaplicy. Wtedy także przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz odebrał od twórcy i gospodarza tego miejsca, Stefana Jakubowskiego, medal pamiątkowy wydany z okazji 20. rocznicy poświęcenia kaplicy, przekazany jako podziękowanie za materialne wsparcie, udzielone przez „Solidarność” przy budowie tego obiektu.
Później przyszedł czas na podsumowanie rajdu. Najliczniejszą ekipą okazała się reprezentacja „Solidarności” bielskiej spółki Proseat (30 osób na czele z przewodniczącym Rafałem Tyrałą), która otrzymała Puchar Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”, a tuż za nią uplasowała się drużyna Komisji Zakładowej przy Nadleśnictwie Sucha, zdobywając Puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu Podbeskidzie. Wszyscy uczestnicy Rajdu otrzymali gorącą strawę i okolicznościowe znaczki rajdowe. Słowa szczególnego podziękowania należą się głównemu organizatorowi tej imprezy, Krzysztofowi Chudzikowi z suskiego oddziału „Solidarności”.

Trzeba dodać, że tradycyjnie współorganizatorem rajdu była Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, a jego organizację finansowo wsparło także Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia z Czechowic-Dziedzic.

Stowarzyszenie pamięci i wsparcia

Logo PWP_5b (Copy)W poniedziałek, 5 września, odbyło się w Bielsku-Białej zebranie wyborcze nowopowstałego stowarzyszenia, noszącego nazwę „Podbeskidzie Wspólna Pamięć”. Ma ono popularyzować wiedzę na temat działalności opozycyjnej na Podbeskidziu oraz nieść różnoraką pomoc osobom, które angażowały się w taką działalność, były za nią represjonowane, a dziś cierpią niedostatek.

Stowarzyszenie skupia dziś 20 osób z różnych stron Podbeskidzia. Są wśród nich związkowcy (w tym kolejni szefowie podbeskidzkiej „Solidarności” po 1989 roku: Henryk Kenig, Marcin Tyrna i Marek Bogusz), dawni działacze opozycji, przedstawiciele duchowieństwa, nauczyciele, lekarze, samorządowcy. Na zebraniu wyborczym prezesem stowarzyszenia wybrany został Bogdan Szozda, niegdyś zaangażowany w podziemną działalność podbeskidzkiej „Solidarności”, a dziś szef Sekretariatu Metalowców NSZZ „S”. W zarządzie znaleźli się także Władysława Bobowska, wdowa po znanym działaczu podziemnej „Solidarności” i więźniu politycznym Antonim Bobowskim, oraz znany bielski chirurg i społecznik dr Andrzej Solecki. Z kolei komisję rewizyjną tego stowarzyszenia tworzą prawnik i niegdyś członek Biskupiego Komitetu Pomocy Więzionym i Internowanym Andrzej Sikora, podziemny drukarz „Solidarności Podbeskidzia” Dariusz Mrzygłód i sygnatariusz porozumienia kończącego podbeskidzki strajk generalny w 1981 roku oraz wiceprzewodniczący Zarządu Regionu z tamtego czasu Henryk Juszczyk.

– Skupiamy ludzi w różnym wieku, mających różne biografie i profesje, a nawet o różnych poglądach politycznych. Lista jest wciąż otwarta – czekamy na osoby, które chcą działać w naszym stowarzyszeniu, chcą upamiętniać działalność opozycyjną lub też chcą pomagać innym. Oczekujemy też na informacje o osobach, które niegdyś działały na rzecz odzyskania niepodległości naszej ojczyzny, a dziś nie radzą sobie z trudami codzienności. Nasze stowarzyszenie chce nieść im pomoc, nie tylko materialną, ale także prawną czy medyczną – mówi prezes Bogdan Szozda.

Osoby, które chcą wstąpić do stowarzyszenia „Podbeskidzie Wspólna Pamięć”, wesprzeć jego działalność lub zgłosić potrzebę pomocy proszone są o kontakt z Bogdanem Szozdą (tel. 502 273 376, e-mail: b.szozda@solidarnosc.org.pl).

 

 

36. rocznica Porozumień Jastrzębskich

W sobotę, 3 września, w jastrzębiu Zdroju odbyły się uroczystości upamiętniające 36. rocznicę podpisania Porozumień Jastrzębskich. W obchodach wzięli udział m.in. uczestnicy strajków w Jastrzębiu-Zdroju z sierpnia 1980 roku, sygnatariusze Porozumienia Jastrzębskiego, delegacja rządowa na czele z premier Beatą Szydło, przedstawiciele władz krajowych i regionalnych NSZZ Solidarność (Podbeskidzie reprezentowali przewodniczący Marek Bogusz i jego zastępca Stanisław Sołtysik) oraz komisji zakładowych związku, delegacje władz wojewódzkich i samorządowych, parlamentarzyści oraz mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju. (więcej…)

ROCZNICA SIERPNIA’80

Mija 36. rocznica historycznego zwycięstwa polskich robotników, całego społeczeństwa naszej Ojczyzny. Porozumienia Sierpniowe otworzyły drogę do działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, wielkiego ruchu społecznego, który szybko skupił w swych szeregach 10 milionów Polaków. Był to też kolejny, decydujący krok na długiej, bolesnej drodze ku wolności naszej Ojczyzny… (więcej…)

Pożegnanie śp. Andrzeja Kralczyńskiego

W czwartek, 25 sierpnia, odbył się pogrzeb zmarłego cztery dni wcześniej Andrzeja Kralczyńskiego. W bielskiej katedrze pożegnaniu przewodniczył bp senior Tadeusz Rakoczy, a wraz z rodziną modlili się liczni kapłani i przedstawiciele władz oraz przyjaciele-związkowcy i parlamentarzyści. Fotorelację z tego smutnego wydarzenia zamieścił internetowy Bielsko-Żywiecki Gość Niedzielny.  (więcej…)