2018 Czerwiec

Archiwum: Czerwiec 2018

Rozmowa na koniec kadencji

Kończy się kadencja związkowych władz podbeskidzkiej “Solidarności”. W najbliższy piątek, 15 czerwca, odbędzie się regionalny zjazd, na którym przewodniczący Zarządu Regionu Marek Bogusz złoży sprawozdanie z czterech lat pracy ZR. Później odbędą się wybory związkowych władz na kolejną kadencję, a więc na lata 2018-2022. Poniżej publikujemy podsumowujący ostatnie cztery lata wywiad z przewodniczącym, który ukazał się w ostatnim numerze “Solidarności Podbeskidzia”. (więcej…)

Podbeskidzie na XI Święcie Dziękczynienia

„Dziękujemy za Niepodległość” to hasło ogólnopolskiego XI Święta Dziękczynienia, które miało miejsce w niedzielę, 3 czerwca w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. W uroczystości z udziałem Konferencji Episkopatu Polski, najwyższych władz państwowych i samorządowych, wzięła udział także reprezentacja podbeskidzkiej „Solidarności”. (więcej…)

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

PART_1528104168247Dzisiaj w Katowicach odbywają się obrady Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, poświęcone przede wszystkim zagadnieniom dotyczącym sytuacji finansowej placówek medycznych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie.

OMAWIANE DOKUMENTY

1) Opinia WRDS w Katowicach z 4.06. 2018 r. w sprawie warunków finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień realizowanych przez podmioty lecznicze funkcjonujące na terenie województwa śląskiego.

WRDS wyraża głębokie zaniepokojenie wynikające z trudnej sytuacji finansowej podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Obecny poziom finansowania opieki psychiatrycznej w województwie śląskim powoduje, że znaczna część placówek o profilu psychiatrycznym mierzy się z  problemem braku bilansowania przychodów z kosztami świadczeń, co może zagrażać dalszemu ich prawidłowemu funkcjonowaniu oraz negatywnie wpływać na jakość opieki.

2) Opinia WRDS w Katowicach z 4.06. 2018 r. w sprawie zagrożenia dla dalszego funkcjonowania oddziałów szpitalnych podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Województwo Śląskie, nieobjętych finansowaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach tzw. sieci szpitali.

Wprowadzony z dniem 1 października 2017 r. system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych nie objął części placówek medycznych oraz niektórych oddziałów szpitalnych. Zakresy świadczeń, które nie uzyskały finansowania w ramach tzw. sieci szpitali mogą być finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia na dotychczasowych zasadach, po uzyskaniu przPART_1528104155336ez podmioty lecznicze kontraktu w drodze konkursowej.

3) Opinia WRDS w Katowicach z 4.06. 2018 r.
w sprawie poziomu finansowania nadwykonań przez  Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach.

W obradach WRDS uczestniczą z ramienia Zarządu Regionu – Marek Bogusz i Piotr Gołąb.

 

Piłkarze „Solidarności” Aluprof najlepsi!

W sobotę, 2 czerwca, na boisku Pod Wałką w Cieszynie odbył się tradycyjny, doroczny turniej piłki nożnej podbeskidzkiej „Solidarności”. Wzięło w nim udział 15 drużyn, wystawionych przez zakładowe organizacje naszego związku z całego Podbeskidzia. Łącznie blisko dwustu piłkarzy  walczyło o Puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu. Ostatecznie trafił on do reprezentacji „Solidarności” z bielskiej spółki Aluprof. (więcej…)

  • 1
  • 2