2018 Marzec

Archiwum: Marzec 2018

Uroczystości „Pod Wałką”

W dniu 20 marca 2018 r. w Cieszynie „Pod Wałką” odbyły się uroczystości  poświęcone upamiętnieniu 73 rocznicy hitlerowskiego mordu dokonanego na 24 żołnierzach ZWZ AK  w 1942 r. W uroczystym Apelu, jak co roku, nie zabrakło przedstawicieli NSZZ ,,Solidarność” z tutejszego oddziału.

 

Wielkanocna refleksja

Nadchodzi kolejny czas Triduum Paschalnego, a w tym dzień Wielkiego Czwartku. Tradycja Kościoła uznaje czwartek przed Wielkanocą za uroczystość Wieczerzy Pańskiej. Apostołowie otrzymali od Jezusa wezwanie do odpowiedzi na Jego polecenie: „Czyńcie to na moją pamiątkę”.

Pierwsza Pascha otworzyła Żydom nowy rozdział w ich życiu. Był to czas poświęcony wyłącznie Bogu we wspólnym świętowaniu, a nie w samotności. Czas, w którym ludzie interesowali się swoimi sąsiadami w potrzebie, czas, gdy nikt nie czuł się lepszy z powodu swojej władzy, pozycji lub roli społecznej. Był to czas, kiedy wszyscy byli jednością, wszyscy postępowali zgodnie z tymi samymi regułami i jedli ten sam posiłek. W końcu nadszedł czas, aby polegać na Bożej mocy i potędze. Obchody te miały umocnić ich jako jeden naród i wzmocnić ich wiarę w obecność Boga, który miał ich wyzwolić.

Tę rzeczywistość uobecnia Eucharystia. Kościół czerpie swoje życie z Eucharystii. Kościół to my – ochrzczeni siostry i bracia w Chrystusie. Ewangelia mówi o szczególnym przygotowaniu, które Jezus polecił swoim uczniom. Ci, którzy chcą dotrzeć do stołu Pana, muszą się wpierw oczyścić. Mamy świadomość podziałów wśród nas, dlatego konieczność oczyszczenia umysłu, by niwelować podziały między nami. Musi to nastąpić, bo w Eucharystii Chrystus oddaje się w ofierze dla Ojca ze względu na nas. Nasz więc udział nie może zakłada „połowiczne w niej uczestnictwo”.

W naszych czasach ludzie tak łatwo unikają sakramentu pojednania, stając się zatem jedynie powierzchownymi uczestnikami Eucharystii. Eucharystia musi mieć głęboki wpływ na nasze życie. Musi ona emanować na nasze codzienne życie, w aktach dobroci, życzliwości i szczerości.

W Wielkanoc dawajmy świadectwo, że Pan żyje – zmartwychwstał. Doświadczajmy Jego obecności w sakramentach świętych, szczególnie Eucharystii, kiedy przyjmujemy Go żywego i prawdziwego. Życzę, abyśmy przeżywali nasze chrześcijaństwo jako bycie w Chrystusie, Panu naszym Zmartwychwstałym.

   Alleluja!

ks. prałat Zbigniew Powada, kapelan NSZZ „Solidarność”

Kolejne organizacje z Cieszyna wybrane na nową kadencję

W ubiegłym tygodniu Organizacja Zakładowa przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.  oraz przy Celma Indukta SA  dokonały wyboru władz  związkowych na nową kadencję w latach 2018 – 2022 . W siedzibie zakładu przy ul. Słowiczej 59  pracownicy zrzeszeni w Spółce ZGK  wybrali  dotychczasowego Przewodniczącego Zdzisława Jarosza, który podczas zebrania omówił najważniejsze sprawy z mijającej kadencji oraz bieżącą sytuację dotyczącą przebiegu negocjacji płacowych  z Zarządem Spółki. Podczas dyskusji dokonano ustaleń co do dalszego procesu rozmów  z udziałem przedstawicieli KZ.

Związkowcy z  Celmy  za pośrednictwem delegatów wybrali  Władysława Krzempka na funkcję Przewodniczącego, dla którego będzie to już 6 kadencja.  W. Krzempek  podziękował delegatom za zaufanie. Gościem zebrania delegatów był Przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ ,,Solidarność” Marek Bogusz , który podczas swojego wystąpienia przedstawił  aktualne informacje z pracy w Regionie. Ponownie wybrany Władysław Krzempek złożył na ręce przedstawicieli (wieloletnich działaczy) odchodzących ze składu Komisji Zakładowej oraz z Komisji Rewizyjnej podziękowania za wytrwałą pracę na rzecz związku.  Obecnie  zakład w Cieszynie zrzesza 172 członków.

 

JAKI BĘDZIE KODEKS PRACY?

Coraz częściej w środkach masowego przekazu ukazują się informacje na temat prac komisji kodyfikacyjnej, która przygotowuje nowe przepisy prawa pracy. Niestety, są one niepokojące i wzbudzające duże emocje, a także nierzadko uzasadniony sprzeciw. – Niech nikt nie myśli, że sobie odpuścimy tę sprawę i dopuścimy do uchwalenia zapisów krzywdzących pracowników – przestrzega przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności”, Marek Bogusz. (więcej…)

Rusza „Solidarność Podbeskidzia” w „Gazecie Beskidzkiej”

W najnowszym numerze bezpłatnego miesięcznika „Gazeta Beskidzka”, który ukaże się we wtorek, 27 marca, po raz pierwszy znajdziemy nowy numer „Solidarności Podbeskidzia”, a w nim m.in. informację o szykowanych zmianach w kodeksie pracy, artykuł o korzyściach z przynależności do „Solidarności”, a także świąteczne rozważania naszego kapelana, ks. Zbigniewa Powady. “Gazetę Beskidzką” z naszą wkładką znaleźć można w blisko stu punktach kolportażu na terenie całego Podbeskidzia. Odebrać ją będzie można także w siedzibie Zarządu Regionu oraz w biurach Oddziałów “S”, a jej elektroniczną wersję można pobrać poniżej.

Zapraszamy do lektury!

Nową „Solidarność Podbeskidzia” można pobrać TUTAJ »

  • 1
  • 2