2017

Archiwum: 2017

Zapraszamy do udziału w zawodach kręglarskich

bitmap (Copy)

 

Regulamin Zawodów w Kręgle

1.  Zawody są zawodami drużynowymi.
2.  Każda drużyna liczy 4 zawodników.
3.  Organizacja może wystawić maksymalnie 2 drużyny.
4.  Rozgrywanie zawodów polega na wykonaniu dwóch serii (po 10 rzutów).
5.  Suma punktów dwóch serii jest dzielona przez 2, co daje nam wynik danej drużyny. W razie osiągnięcia przez drużyny tej samej ilości punktów nastąpi dogrywka.
6.  Wpisowe – 15 PLN od zawodnika (60 PLN – drużyna).
Wpłaty należy uiszczać w kasie Regionu lub przelewem przed zawodami.
7.  Zgłoszenia przyjmowane są do 20 października, a wpłata jest potwierdzeniem uczestnictwa (ilość drużyn ograniczona).
8.  Zawody rozpoczynają się 4 listopada o godz. 9.30, a o godz. 9.15 będzie przeprowadzona rejestracja drużyn.
9.  Wszelkie spory rozstrzyga organizator.
10.  W razie pytań proszę dzwonić do Działu Rozwoju Związku.

Regulamin (pdf) »

 

Zapraszamy na uroczystości w Suchowoli

Tradycyjnie w październiku br., obchodzić będziemy kolejną rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz jego rodziców Śp. Marianny i Władysława. W związku z powyższym Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ “Solidarność” organizuje uroczystą Mszę Świętą, która zostanie odprawiona 22 października 2017 r. o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli.

Wcześniej o godz. 10.30 na grobie Śp. Marianny i Władysława Popiełuszko oraz o 11.15 pod pomnikiem bł. ks. Jerzego złożone zostaną kwiaty.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się (drogą telefoniczną, e-mailową lub osobiście) do Zarządu Regionu Podbeskidzie.

Zapraszamy na uroczystości ku czci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

19 października 2017 r. w Sanktuarium Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki przy Parafii Św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie (ul. Hozjusza 2) odbędą się  uroczystości liturgiczne ku czci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w 33. rocznicę narodzin dla nieba.

„W pojednaniu
musi być jeden
wspólny cel,
dobro Ojczyzny
i poszanowanie
ludzkiej godności.”

bł. ks. Jerzy Popiełuszko

 

PROGRAM

Godz. 16.30
Koncert Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie
Jan Lewtak – kierownictwo artystyczne, skrzypce

Soliści:
Urszula Janik – flet
Joanna Monachowicz – obój
Magdalena Schabowska – sopran
Maria Lewicka – flet

W programie:
utwory J. S. Bacha, S. Barbera i E. Morricone

Godz. 18.00
Msza Święta w intencji kanonizacji bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Po Mszy Świętej złożenie wieńców przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się (drogą telefoniczną, e-mailową lub osobiście) do Zarządu Regionu Podbeskidzie.

OŚWIADCZENIE Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania dotyczące oszczerstw ZNP

NSZZ „Solidarność” – Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania stwierdza, że rozpowszechniane przez Zarząd Główny ZNP informacje na temat zgody NSZZ „Solidarność” na likwidację uprawnień nauczycieli zawartych w Karcie Nauczyciela są perfidnym kłamstwem. Obecny spór pomiędzy Rządem a Solidarnością dotyczy wysokości i terminu wprowadzenia podwyżki dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

NSZZ „Solidarność” nigdy nie „kupczyła” uprawnieniami zawartymi w Karcie Nauczyciela w zamian za podwyżki. Ustawa Karta Nauczyciela jest dziełem naszego związku. Jej uchwalenie to wynik protestu nauczycieli NSZZ „Solidarność” z 1980 r.który doprowadził do podpisania w Gdańsku umów z ówczesnymi władzami.

NSZZ „Solidarność” nieustannie walczy o utrzymanie Karty Nauczyciela.To nie przypadek, że ZNP powołuje się na ustawę z 1926 r., ponieważ przy negocjacji Karty Nauczyciela z 1982 r. nie brał większego udziału.

To oni za cenę doraźnych własnych korzyści godzili się na przestrzeni lat na ustępstwa wobec rządu w sprawie uprawnień nauczycieli (lata rządów SLD-PSL,PO-PSL). To nieprawda, że Rząd prowadzi jednostronne negocjacje, ZNP uczestniczy w pracach wszystkich grup roboczych i zespołu ds oświaty.

To ZNP, za cenę politycznych korzyści, próbuje dziś dzielić środowisko oświatowe, rozpowszechnia nieprawdziwe informacje i próbuje nimi przykryć własną nieudolność w relacjach z Rządem w sprawach pracowniczych.

Co więcej współdziała z partiami i organizacjami, które są antypracownicze.

Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni!

Nie słuchajcie kłamstw ZNP!

Nie pozwólcie sobą manipulować!

W walce o godne zarobki bądźmy razem!

Przewodniczący KSOiW

Ryszard Proksa

Warszawa, 20.09.2017 r.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

2 października 2017 r. odbyło się w Katowicach posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w którym uczestniczył przew. ZR Marek Bogusz. W trakcie spotkania przedstawiono m.in. stanowisko WRDS w sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii  struktury kosztów energii elektrycznej w Polsce.

20171002_101505Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski przedstawił proponowane zmiany w przepisach dot. rynku energii elektrycznej w Polsce w sytuacji rosnącego z roku na rok zapotrzebowania na moc. Zakłada się m.in. wprowadzenie dla gospodarstw domowych opłaty, która zależeć będzie od rzeczywistego zużycia energii.

WRDS wskazał na brak istotnego zmniejszenia problemu w/w kosztów, pomimo przyjęcia już półtora roku temu przez RDS uchwały w tej samej sprawie i dlatego oczekuje się pilnego wdrożenia przez Rząd RP objęcia systemem ulg podmiotów energochłonnych. Obecne kryteria przyznawania ulg zakładom przemysłowym są 20171002_101512według WRDS nieosiągalne dla kluczowych polskich przedsiębiorstw. Dostosowanie kryteriów do realiów polskich będzie wsparciem konkurencyjności polskiej gospodarki.

 Więcej »

Co z handlem w niedziele?

Po kilkumiesięcznej przerwie ruszają w parlamencie prace nad projektem ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Zajmie się tym sejmowa podkomisja ds. rynku pracy. Jeśli posłowie zdążą w odpowiednim czasie uchwalić ustawę, wejdzie ona w życie od 1 stycznia 2018 roku. To dobra wiadomość. Gorsza wiadomość to ta, że początkowo obostrzenia mają obowiązywać w co drugą niedzielę. (więcej…)