2017 Lipiec

Archiwum: Lipiec 2017

Czas na związek!

– Związek jest reprezentantem załogi wobec pracodawcy we wszystkich kwestiach, a więc płacowych, socjalnych i bezpieczeństwa pracy. I to reprezentantem bardzo potrzebnym, o czym najlepiej przekonać się tam, gdzie związku nie ma – mówi przewodniczący podbeskidzkiej “Solidarności” marek Bogusz w wywiadzie, który ukaże się w “Głosie Ziemi Cieszyńskiej” w najbliższy piątek, 28 lipca. (więcej…)

Matka Boża Solidarności
Matka Boża Solidarności

Witaj Królowo!

5 sierpnia o godz. 17.30 odbędzie się uroczyste wprowadzenie do makowskiej świątyni Obrazu Matki Bożej Solidarności, która jest kopią częstochowskiej „Czarnej Madonny”, wykonaną w 1984 roku. Obraz przez kilka lat był przechowywany na Jasnej Górze, by potem towarzyszyć regionom Solidarności w trakcie Pielgrzymek Ludzi Pracy. Organizatorem pielgrzymek był  bł. ksiądz Jerzy Popiełuszko, którego relikwie będą również obecne.

W tym roku obraz odbywa peregrynację  po regionie Podbeskidzie NSZZ „S”, która stanowi przygotowanie przed 35 pielgrzymką ludzi pracy na Jasną Górę od 16 – 19.09.2017 roku.

Hasło pielgrzymki ”Matka sprawiedliwości społecznej nauczycielką miłosierdzia”.

 

Kalendarium peregrynacji w parafii makowskiej:

  1. 5 sierpnia – godz. 17.30 uroczyste wprowadzenie Obrazu;
  2. Godz. 18.00 – Msza św. za Ojczyznę i w intencji ludzi pracy oraz obfite łaski dla uczestników pielgrzymki na Jasną Górę
  3. Od godz. 19.00 – 21.00  czuwanie przy obrazie;
  4. Godz. 21.00 – Apel Jasnogórski;

Pożegnanie obrazu 12 sierpnia – przewiezienie  do kościoła w Suchej Beskidzkiej, gdzie będzie gościł do 16  sierpnia.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Dzisiaj w Katowicach odbywa się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, na której omawiane są kierunki kształcenia zawodowego w kontekście reformy edukacji. Podjęta zastanie również uchwała dotycząca powołania zespołu problemowego ds. edukacji.
WRDS przyjął stanowisko w sprawie powołania Narodowego Instytutu Technologicznego, w którym zawarte są tezy i obawy jakie niesie nowa ustawa. Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie.

Minister zdrowia do odwołania

NSZZ “Solidarność” zawiesza swój udział w pracach Branżowego Zespołu Trójstronnego przy Ministrze Zdrowia

Przyczyną jest “nierespektowanie przez Ministra Zdrowia zasad dialogu społecznego i podejmowania kluczowych dla środowiska decyzji bez konsultacji społecznych” – czytamy w oświadczeniu.

Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ “Solidarność” wydał dzisiaj oświadczenie, w którym ustosunkowuje się do przyjęcia przez Parlament RP ustawy “o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych”.

Długo oczekiwana regulacja płacowa w systemie ochrony zdrowia zapisana w.w. ustawie nie zyskała poparcia naszego Związku, w związku z pominięciem w niniejszym zapisie części pracowników podmiotów leczniczych (salowe, sanitariusze itp)

– czytamy w komunikacie.

Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia wskazuje, że zgłaszane przez “Solidarność” poprawki zostały pominięte zarówno przez posłów, jak i senatorów. Stanowi to sprzeczność z deklaracjami wyborczymi PiS, które w narracji wyborczej wielokrotnie podkreślało konieczność wyrównywania różnic społecznych poprzez podnoszenie płac.

Wobec nierespektowania przez Ministra Zdrowia zasad dialogu społecznego i podejmowania kluczowych dla środowiska decyzji bez konsultacji społecznych, Rada Sekretariatu Ochrony Zdrowia Uchwałą nr5/2017 postanawia zawiesić swój udział w pracach Branżowego Zespołu Trójstronnego przy Ministrze Zdrowia.

– informuje oświadczenie.

pobrane1818627621

(Źródło: Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność”)

 
Regionalna Sekcja Ochrony Zdrowia nie wyklucza akcji protestacyjnej w najbliższym czasie, jeżeli Ministerstwo Zdrowia nie wniesie poprawki do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w służbie zdrowia.

  • 1
  • 2