2017 Marzec

Archiwum: Marzec 2017

Wprowadzenie obrazu Matki Bożej Solidarności

Uroczystość wprowadzenia obrazu Matki Bożej Solidarności oraz relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki odbyła się 17 marca br. w Parafii Świętej Elżbiety w Cieszynie. Odprawiona została również Msza św. w intencji Ojczyzny i ludzi pracy. Gośćmi byli m.in. burmistrz Cieszyna Ryszard Macura oraz Starosta Cieszyński Janusz Król.
Obraz Matki Bożej Solidarności będzie gościł w świątyni do 24 marca 2017 r.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w pomoc organizacyjną.
Szczególne podziękowania do ks. proboszcza Zdzisława Grochal kieruje koordynator Oddziału NSZZ ,,Solidarność” w Cieszynie – Michał Marek.

Pikieta przed Teksidem

W czwartek, 9 marca, przed bramami odlewni żeliwa Teksid Iron Poland w Skoczowie odbyła się pikieta, zorganizowana przez zakładową „Solidarność”. To kolejny etap trwającej od dawna batalii o podwyżki płac dla pracowników tej spółki.

pikieta w teksidzie

Źródło: beskidzka24.pl

– Walka o poprawę płac w naszej spółce trwa od lat. Każde podwyżki, choć są bardzo skromne, zawsze są poprzedzone szarpaniną i niepewnością. Doszło do tego, że zarobki w naszej spółce są niewiele większe od płac minimalnych, choć warunki pracy są u nas bardzo ciężkie. W okolicznych spółkach płace są dużo bardziej atrakcyjne, więc grozi nam odpływ najlepszych, ale kiepsko nagradzanych pracowników – przestrzega Ryszard Dziasek, szef „Solidarności” w spółce Teksid Iron Poland. Dodaje, że spółka cieszy się dobrą renomą w świecie, , rośnie sprzedaż i wyniki finansowe, ale to wszystko nie przekłada się na wynagrodzenia pracowników, dzięki którym skoczowski Teksid jest w dobrej kondycji. – Rośnie frustracja pracowników. Pracują bardzo dobrze w niezwykle ciężkich warunkach i za to chcą szacunku oraz docenienia ich trudu – podkreśla szef „Solidarności”.

Najnowsze propozycje płacowe – 10-procentowe podwyżki dla całej załogi – związkowcy przekazali pracodawcy już w styczniu. Od tego czasu jest cisza. Dlatego właśnie odbyła się czwartkowa pikieta. Została ona zorganizowana spontanicznie w związku z odbywającym się tego dnia w Skoczowie spotkaniem władz spółki z przedstawicielami włoskiego zarządu Teksid Iron na czele z wiceprezesem Mario Amelottim. Związkowcy przekazali mu swój apel, w którym jeszcze raz wezwali pracodawcę do rozmów płacowych. „Wśród pracowników narasta niepokój i zdenerwowanie gdyż na co dzień

udowadniają swoją wartość na  stanowiskach pracy, swój  profesjonalizm, zaangażowanie. Pracę wykonują bezpiecznie, solidnie i ponad swoje siły. Nie raz udowadniali swoją wartość, kiedy plany produkcji trzeba było realizować bardzo często w niedzielę i tak jest do tej pory. Dlatego nie możemy

zrozumieć sytuacji, gdy Spółka stojąc w dobrej kondycji finansowej nie szanuje i nie docenia trudu pracowników” – czytamy w tym dokumencie.

– Tego dnia wiceprezes Amelotti spotkał się z nami, wysłuchał naszych postulatów i obiecał dać odpowiedź do końca tego miesiąca. Mam nadzieję, że wówczas powrócimy do rozmów o płacach w naszej spółce – mówi Ryszard Dziasek.

Zdjęcie: www.beskidzka24.pl

Sprzeciw wobec zwolnień grupowych w PZU SA

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w PZU SA w związku z ogłoszeniem w dniu 9 marca programu zwolnień grupowych przez Zarząd PZU wyraża swój sprzeciw. Praktyka ta jest sprzeczna z ideami i celami jakimi kieruje się Solidarność.
Przede wszystkim są nimi ochrona praw pracowniczych, w tym prawa do pracy i godziwej płacy, a w efekcie tego godziwego życia. Mając powyższe na uwadze składamy na ręce Zarządu swój protest z jednoczesną propozycją natychmiastowych negocjacji mających na celu zminimalizowanie zwolnień i wypracowanie jak najlepszego pakietu odpraw.
Prze­wod­ni­cząca Komi­sji Zakła­do­wej
NSZZ „Soli­dar­ność” w PZU SA
Joanna Ratajczak